Rendszerüzenet


--
hírek beküldése
Programjaikat, híreiket és kérdéseiket a tiszantul@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +36 52/614 500
Fax: +3652414400

Hírek & Aktualitások

A Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara felvételt hirdet a 2022-2023-as tanévre a következő egyházzenei szakokra és szakpárokra: ének-zene tanár – egyházzenetanár (10 féléves képzés), egyházzeneművész-tanár – ének-zene művésztanár (12 féléves képzés), egyházzene (BA képzés).
- 2022/01/11
A Tiszántúli Református Egyházkerület 2019 óta támogatja a Dél-Indiai Protestáns Egyház Észak-Karnatakai Egyházkerületének kollégiumi hálózatát. Az elmúlt esztendőkben nyújtott mintegy 8 millió forint támogatás 15 diákotthon fenntartását szolgálta, de lehetővé tett kisebb beruházásokat, felújításokat, és jutott támogatás az ott lakó gyermekek étkeztetésére is.
- 2022/01/11
Itt tájékozódhat az ökumenikus imahét debreceni alkalmairól, amelyeket a Debrecen Televízió élőben közvetít majd mindennap 17:00-17:55 óra között. Az imahét perselyadományát a Debreceni Mentőállomásnak ajánlják fel a szervezők. 
- 2022/01/10
Adománygyűjtést hirdet, a befolyt összegből pedig tűzifát vásárol országszerte a rászorulóknak a Magyar Református Szeretetszolgálat a tartósan hideg idő beköszöntével. A karitatív szervezet tűzifa programjához bárki csatlakozhat a 1358-as adományvonal felhívásával vagy az adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül történő felajánlással.
- 2022/01/10
Iránytű – A mindennapi igeolvasás segítője Máté evangéliuma – Boldogmondások (Mt 5,1-12) A Református Bibliaolvasó Kalauz vezérfonala szerint Máté evangéliumát olvassuk végig az előttünk álló hónapokban. A 2022-es esztendő első vasárnapján a jézusi boldogmondások kerültek figyelmünk középpontjába. Ennek tovább gondolására ajánljuk Fekete Károly 2021. december 18-án elhangzott igehirdetésének részletét, amelyet a 2Pt 1,2-11 alapján mondott, és összekapcsolta a péteri levélben felsorolt erényeket a boldogmondásokkal.
- 2022/01/04

Napi ige

„Kezébe vette hát a botját, és kiválasztott a patakból öt sima kövecskét…”

- 1Sám 17,26–58

Igemagyarázat →

Csendesség

Dr. Fekete Károly püspök évindító gondolatai.
-- 2021/12/31

Egyházkerületi
Pasztorációs Intézet

-- 2021/12/20
Egyházunk
„Miközben ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!” (Mt 17,5)

Tájékozódjon itt Egyházunk tanításáról, felépítéséről, történetéről.
Egyházközségek

A Magyarországi Református Egyház a Magyarország területén lévő református egyházközségekből épül fel. Alább megtalálható az MRE valamennyi gyülekezete, egyházkerületi bontásban. (Az adatbázis feltöltés alatt.) 

A teljes lista

Egyházmegyék

Az egyházközségek az egyházi kormányzás céljából az egyházmegyékben egyesülnek. Alább valamennyi esperesi hivatal elérhetőségei megtalálhatóak. 

A teljes lista

Egyházkerületek

Az MRE egyházmegyéi egyházkerületekben egyesülnek. A Magyarországi Református Egyházban négy egyházkerület működik. Dunamellék, Tiszáninnen, Dunántúl, Tiszántúl

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják. Igehirdetés, Keresztelés, Úrvacsora, Konfirmáció, Házasságkötés, Temetés

A Magyarországi Református Egyház Zsinata

A Zsinat az MRE törvényhozó és legfőbb intézkedő testülete, tagjait hat évre választják. A Magyarországi Református Egyházat a Zsinat Elnöksége képviseli. (A Zsinat tagjaira, vezetőire vonatkozó adatokat az új tesület megalakulása, 2015. február 25., alkalmával frissítjük.) A Zsinat tagjaiA Zsinat ElnökségeA Zsinati Tanács tagjaiElnökségi TanácsZsinati szakbizottságokZsinati HivatalZsinati BíróságKözegyházi intézmények

Egyházi intézmények

Egyházunk hitéleti tevékenysége mellett szerteágazó társadalmi szolgálatot végez, számos közfeladatot ellátó intézményt is fenntart. Diakónia, Egészségügy, Oktatás, Egyéb

Egyházunk története

A reformáció helvét iránya gyorsan, már a XVI. század közepén elérte Magyarországot. Az első református egyházkerületek e század közepén jöttek létre. Ismerje meg az elmúlt közel ötszáz év történetét

Magyar Református Egyház

2009. május 22-én létrejött a Kárpát-medencei református egyházak újbóli egysége, a debreceni Alkotmányozó Zsinaton aláírták a Magyar Református Egyház alkotmányát. Az egység ügyét az egyházkerületi, egyházmegyei elnökségeket tömörítő testület, a Generális Konvent munkálja. A magyar református egységről bővebben

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Teológiák

Egyházunk életének meghatározó szellemi központjai, a lelkipásztori képzés színterei a teológiák. Budapest, Debrecen, Pápa, Sárospatak

Ajánlataikat a tiszantul@reformatus.hu és a ttresajto@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +3652412459
Fax: +3652414400