Rendszerüzenet


--
hírek beküldése
Programjaikat, híreiket és kérdéseiket a tiszantul@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +36 52/614 500
Fax: +3652414400

Hírek & Aktualitások

Október elsejéig várják a pályázatokat a Szegedi Kis István-ösztöndíjra, amelynek célja a magyar kultúrtörténet és egyháztörténet korai protestáns egyház-, irodalom-, liturgia- és társadalomtörténeti, valamint egyházművészeti kutatásának támogatása.
- 2019/09/18
A Nagyvarsányi Református Egyházközség lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletet tartott szeptember 15-én, vasárnap 15 órakor a nagyvarsányi református templomban, ahol Taracközi Gerzson lelkipásztort Csegei István, a Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye esperese iktatta be tisztségébe.
- 2019/09/18
A Tiszántúli Református Egyházkerület delegációja - Fekete Károly püspök, Vad Zsigmond esperes, Iszlai Endre lelkipásztor és Gonda László lelkipásztor, külügyi referens - 2019. január 29. és február 8. között hivatalos látogatást tett Indiában, a Dél-indiai Egyház Észak-Karnatakai Egyházkerülete meghívására. Az egyházkerületek testvéregyházi megállapodást kötöttek egymással, és Tiszántúl elkötelezte magát, hogy segíti az ottani gyermekotthonok fenntartását. Ön is segíthet, és adományozhat!
- 2019/09/18
Befejeződött a Magyarországi Református Egyház által megvalósított EFOP-2.2.14-17-2017-00009 Talentum-tehetséggondozó gyermekvédelem projekt.
- 2019/09/17
Szeptember 14-én a körösszakáli református templomban hálaadó istentisztelet tartottak a templom felújításáért, ami pályázati és egyéb támogatók segítségével valósult meg. Répási István lelkipásztor beszámolója.
- 2019/09/17

Napi ige

„...tartsanak páskát Izráel Istenének, az Úrnak a tiszteletére”

- 2Krón 30

Igemagyarázat →
Programok
19

2019. Szeptember 19. - 2019. Szeptember 22.
21

2019. Szeptember
IX. Szatmár Határok Nélkül református találkozó
Nagyecsedi református templom
00:00 - 00:00
29

2019. Szeptember 29. - 2019. 04.
Timóteus tanítványképzés Kunhegyesen
Siolám Gyógyászati és Konferenciaközpont

Csendesség

Dr. Fekete Károly püspök rovata.
-- 2019/08/03

Egyházkerületi
Pasztorációs Intézet

Könyvismerető - Drabik Rózsa írása
-- 2019/09/10
Egyházunk
„Miközben ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!” (Mt 17,5)

Tájékozódjon itt Egyházunk tanításáról, felépítéséről, történetéről.
Egyházközségek

A Magyarországi Református Egyház a Magyarország területén lévő református egyházközségekből épül fel. Alább megtalálható az MRE valamennyi gyülekezete, egyházkerületi bontásban. (Az adatbázis feltöltés alatt.) 

A teljes lista

Egyházmegyék

Az egyházközségek az egyházi kormányzás céljából az egyházmegyékben egyesülnek. Alább valamennyi esperesi hivatal elérhetőségei megtalálhatóak. 

A teljes lista

Egyházkerületek

Az MRE egyházmegyéi egyházkerületekben egyesülnek. A Magyarországi Református Egyházban négy egyházkerület működik. Dunamellék, Tiszáninnen, Dunántúl, Tiszántúl

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják. Igehirdetés, Keresztelés, Úrvacsora, Konfirmáció, Házasságkötés, Temetés

A Magyarországi Református Egyház Zsinata

A Zsinat az MRE törvényhozó és legfőbb intézkedő testülete, tagjait hat évre választják. A Magyarországi Református Egyházat a Zsinat Elnöksége képviseli. (A Zsinat tagjaira, vezetőire vonatkozó adatokat az új tesület megalakulása, 2015. február 25., alkalmával frissítjük.) A Zsinat tagjaiA Zsinat ElnökségeA Zsinati Tanács tagjaiElnökségi TanácsZsinati szakbizottságokZsinati HivatalZsinati BíróságKözegyházi intézmények

Egyházi intézmények

Egyházunk hitéleti tevékenysége mellett szerteágazó társadalmi szolgálatot végez, számos közfeladatot ellátó intézményt is fenntart. Diakónia, Egészségügy, Oktatás, Egyéb

Egyházunk története

A reformáció helvét iránya gyorsan, már a XVI. század közepén elérte Magyarországot. Az első református egyházkerületek e század közepén jöttek létre. Ismerje meg az elmúlt közel ötszáz év történetét

Magyar Református Egyház

2009. május 22-én létrejött a Kárpát-medencei református egyházak újbóli egysége, a debreceni Alkotmányozó Zsinaton aláírták a Magyar Református Egyház alkotmányát. Az egység ügyét az egyházkerületi, egyházmegyei elnökségeket tömörítő testület, a Generális Konvent munkálja. A magyar református egységről bővebben

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Teológiák

Egyházunk életének meghatározó szellemi központjai, a lelkipásztori képzés színterei a teológiák. Budapest, Debrecen, Pápa, Sárospatak

Ajánlataikat a tiszantul@reformatus.hu és a ttresajto@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +3652412459
Fax: +3652414400