Rendszerüzenet


--
hírek beküldése
Programjaikat, híreiket és kérdéseiket a tiszantul@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +3652614500

Hírek & Aktualitások

A Református Pedagógiai Intézet újra megrendezte Debrecenben a CsodaGyerek Tehetségkonferenciát. A cél ezúttal is az volt, hogy együttműködő partnereikkel előadásokkal, jó gyakorlatok bemutatásával segítsék a pedagógusokat, nevelőket a tehetség felismerésében, fejlesztésében.
- 2024/04/21
Megalakulásának 150. évfordulóját ünnepelte a Sárrétudvari Zagyva László Vegyes Kar 2024. április 13-án, szombaton egy kórusfesztivál keretében a helyi református templomban. Az alkalmon Fekete Károly püspök szolgált – számolt be róla a haon.hu.
- 2024/04/19
A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona (Fiúinternátus) pályázatot hirdet kollégiumi nevelőtanári állásra.
- 2024/04/19
A Tiszántúli Református Egyházkerület pályázatot hirdet a fenntartásában működő Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgató munkakörének betöltésére.
- 2024/04/19
A 125 éves templomért és egy szociális intézmény elindításáért is hálát adnak a Békés vármegyei településen a 2024. április 21-én vasárnap 15:00-kor kezdődő istentiszteleten.
- 2024/04/18
Debrecen a reformáció városa címmel alakított ki új belépőjegy-konstrukciót négy templom és a Debreceni Református Kollégium. Ezzel együtt 2024. április 18-án indul az a kincskereső és városfelfedező játék, amely online és offline módon is lehetőséget ad a helyszínek mélyebb megismerésére – jelentette be sajtótájékoztatóján a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.
- 2024/04/17
Ötödik alkalommal rendezte meg a „Szelídek öröksége” háromfordulós komplex tanulmányi és környezetvédelmi csapatversenyt a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, emellett helyet adott a Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz-Földtan Verseny vármegyei döntőjének is. Az intézmény nemcsak szívesen szervez megmérettetéseket, de sikerrel is indítja azokon diákjait.
- 2024/04/16
1849. április 14-én, a nemzetgyűlés Nagytemplomban megtartott ülésén kiáltották ki a Habsburg-ház trónfosztását és Magyarország függetlenségét. Erre emlékeztek ünnepi istentiszteleten egyházkerületünk, a Debreceni Református Kollégium és a város képviselői.
- 2024/04/15

Napi ige

„Erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében”

- Ef 6,10–24

Igemagyarázat →

Csendesség

„Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél.” (1Kor 1,23-25)
-- 2024/03/29

Egyházkerületi
Pasztorációs Intézet

Dr. Bodó Sára böjti gondolatai
-- 2024/02/28
Egyházunk
„Miközben ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!” (Mt 17,5)

Tájékozódjon itt Egyházunk tanításáról, felépítéséről, történetéről.
Egyházközségek

A Magyarországi Református Egyház a Magyarország területén lévő református egyházközségekből épül fel. Alább megtalálható az MRE valamennyi gyülekezete, egyházkerületi bontásban. (Az adatbázis feltöltés alatt.) 

A teljes lista

Egyházmegyék

Az egyházközségek az egyházi kormányzás céljából az egyházmegyékben egyesülnek. Alább valamennyi esperesi hivatal elérhetőségei megtalálhatóak. 

A teljes lista

Egyházkerületek

Az MRE egyházmegyéi egyházkerületekben egyesülnek. A Magyarországi Református Egyházban négy egyházkerület működik. Dunamellék, Tiszáninnen, Dunántúl, Tiszántúl

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják. Igehirdetés, Keresztelés, Úrvacsora, Konfirmáció, Házasságkötés, Temetés

A Magyarországi Református Egyház Zsinata

A Zsinat az MRE törvényhozó és legfőbb intézkedő testülete, tagjait hat évre választják. A Magyarországi Református Egyházat a Zsinat Elnöksége képviseli. (A Zsinat tagjaira, vezetőire vonatkozó adatokat az új tesület megalakulása, 2015. február 25., alkalmával frissítjük.) A Zsinat tagjaiA Zsinat ElnökségeA Zsinati Tanács tagjaiElnökségi TanácsZsinati szakbizottságokZsinati HivatalZsinati BíróságKözegyházi intézmények

Egyházi intézmények

Egyházunk hitéleti tevékenysége mellett szerteágazó társadalmi szolgálatot végez, számos közfeladatot ellátó intézményt is fenntart. Diakónia, Egészségügy, Oktatás, Egyéb

Egyházunk története

A reformáció helvét iránya gyorsan, már a XVI. század közepén elérte Magyarországot. Az első református egyházkerületek e század közepén jöttek létre. Ismerje meg az elmúlt közel ötszáz év történetét

Magyar Református Egyház

2009. május 22-én létrejött a Kárpát-medencei református egyházak újbóli egysége, a debreceni Alkotmányozó Zsinaton aláírták a Magyar Református Egyház alkotmányát. Az egység ügyét az egyházkerületi, egyházmegyei elnökségeket tömörítő testület, a Generális Konvent munkálja. A magyar református egységről bővebben

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Teológiák

Egyházunk életének meghatározó szellemi központjai, a lelkipásztori képzés színterei a teológiák. Budapest, Debrecen, Pápa, Sárospatak

Ajánlataikat a tiszantul@reformatus.hu és a ttresajto@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +3652614500

Turizmus

Debrecen a reformáció városa címmel alakított ki új belépőjegy-konstrukciót négy templom és a Debreceni Református Kollégium. Ezzel együtt 2024. április 18-án indul az a kincskereső és városfelfedező játék, amely online és offline módon is lehetőséget ad a helyszínek mélyebb megismerésére – jelentette be sajtótájékoztatóján a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

- 2024/04/17
Összegyűjtöttük azokat a helyszíneket, programokat, szállásokat, amelyeket jó szívvel ajánlunk osztálykirándulások szervezéséhez. A református Tiszántúlon számtalan vallási és kulturális örökséghelyszínt tudunk beépíteni az ajánlott programokba, ezek a gyűjtemények, múzeumok, templomok teszik igazán egyedivé az itteni osztálykirándulásokat. Református értékek és élmények! Fedezzék fel velünk a református Tiszántúlt!
- 2024/03/12
Várható programok a következő hónapokban.
- 2024/01/02

A Tiszántúli Református Egyházkerület nagy népszerűségnek örvendő Örökségünk táborait az idei évben is folytatja, mely lehetőséget biztosít minőségi gyülekezeti gyermektáborok és osztálykirándulások szervezésére. Az elmúlt négy évben több mint 4400 diák vett részt a programban, idén is több száz gyermek táboroztatását tervezzük.

- 2024/01/02
A Felső-Tisza-vidék Magyarország és a Kárpát-medence egyik kevéssé ismert régiója, azonban az elmúlt években egyre inkább reflektorfénybe kerül.
- 2024/01/02