Rendszerüzenet


--
hírek beküldése
Programjaikat, híreiket és kérdéseiket a tiszantul@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +36 52/614 500
Fax: +3652414400

Hírek & Aktualitások

Fókuszban a karantén – megjelent a Sárospataki Füzetek 2020/1. száma.
- 2020/08/05
Idén először a Debreceni Református Nagytemplom is csatlakozik az Orgonák éjszakája országos programsorozathoz. A Filharmónia Magyarország által indított kezdeményezés célja, hogy országszerte több száz helyszínen több százezer orgonasíp szólaljon meg ugyanabban az időpontban. Az idei koncertek 2020. augusztus 8-án, szombat éjszaka várják a zeneszerető közönséget.
- 2020/08/04
A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a fenntartásában működő Immánuel Otthon és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola infrastrukturális fejlesztésére. A projektet az Európai Unió és a Magyar Kormány 499,08 millió Ft, továbbá a Magyar Kormány és a Miniszterelnökség további 1 142 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti. Mindkét támogatás mértéke 100%.
- 2020/08/04
A Jánki Református Egyházközség régóta dédelgetett álma valósul meg az új imaház építésével. Az új imaház helyén korábban iskola épület volt, mely idők folyamán életveszélyessé vált, így került sor a lebontására 3 évvel ezelőtt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelméből, Püspök úr, Esperes úr közbenjárásával, a Magyar Kormány által elérkezett a megvalósítás kezdete, 2020. augusztus elsején alapkőletételi ünnepségre került sor.
- 2020/08/04
A Tiszántúli Református Egyházkerület Cigánymissziója és az Egy Cseppnyi Segítség a Rászorultaknak Alapítvány az EFOP-1.3.5-16-2016-00061-es számú Társadalmi Szerepvállalás erősítése a Közösségek Fejlesztésével, „Damaszkuszi út” elnevezésű pályázati program záróeseményét tartották meg augusztus elsején, szombaton 10 órától a Dorcas Campingben.
- 2020/08/04

Napi ige

„Mert nappal az Úr felhője volt a hajlék fölött, éjjel pedig tűz lán-golt benne”

- 2Móz 40

Igemagyarázat →

Csendesség

Dr. Fekete Károly püspök rovata.
-- 2020/05/30

Egyházkerületi
Pasztorációs Intézet

Bodó Sára beszélget Kis Médeával
-- 2020/07/02
Egyházunk
„Miközben ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!” (Mt 17,5)

Tájékozódjon itt Egyházunk tanításáról, felépítéséről, történetéről.
Egyházközségek

A Magyarországi Református Egyház a Magyarország területén lévő református egyházközségekből épül fel. Alább megtalálható az MRE valamennyi gyülekezete, egyházkerületi bontásban. (Az adatbázis feltöltés alatt.) 

A teljes lista

Egyházmegyék

Az egyházközségek az egyházi kormányzás céljából az egyházmegyékben egyesülnek. Alább valamennyi esperesi hivatal elérhetőségei megtalálhatóak. 

A teljes lista

Egyházkerületek

Az MRE egyházmegyéi egyházkerületekben egyesülnek. A Magyarországi Református Egyházban négy egyházkerület működik. Dunamellék, Tiszáninnen, Dunántúl, Tiszántúl

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják. Igehirdetés, Keresztelés, Úrvacsora, Konfirmáció, Házasságkötés, Temetés

A Magyarországi Református Egyház Zsinata

A Zsinat az MRE törvényhozó és legfőbb intézkedő testülete, tagjait hat évre választják. A Magyarországi Református Egyházat a Zsinat Elnöksége képviseli. (A Zsinat tagjaira, vezetőire vonatkozó adatokat az új tesület megalakulása, 2015. február 25., alkalmával frissítjük.) A Zsinat tagjaiA Zsinat ElnökségeA Zsinati Tanács tagjaiElnökségi TanácsZsinati szakbizottságokZsinati HivatalZsinati BíróságKözegyházi intézmények

Egyházi intézmények

Egyházunk hitéleti tevékenysége mellett szerteágazó társadalmi szolgálatot végez, számos közfeladatot ellátó intézményt is fenntart. Diakónia, Egészségügy, Oktatás, Egyéb

Egyházunk története

A reformáció helvét iránya gyorsan, már a XVI. század közepén elérte Magyarországot. Az első református egyházkerületek e század közepén jöttek létre. Ismerje meg az elmúlt közel ötszáz év történetét

Magyar Református Egyház

2009. május 22-én létrejött a Kárpát-medencei református egyházak újbóli egysége, a debreceni Alkotmányozó Zsinaton aláírták a Magyar Református Egyház alkotmányát. Az egység ügyét az egyházkerületi, egyházmegyei elnökségeket tömörítő testület, a Generális Konvent munkálja. A magyar református egységről bővebben

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Teológiák

Egyházunk életének meghatározó szellemi központjai, a lelkipásztori képzés színterei a teológiák. Budapest, Debrecen, Pápa, Sárospatak

Ajánlataikat a tiszantul@reformatus.hu és a ttresajto@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +3652412459
Fax: +3652414400