Rendszerüzenet


--
hírek beküldése
Programjaikat, híreiket és kérdéseiket a tiszantul@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +3652614500

Hírek & Aktualitások

„Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja” – ebben az esztendőben is adventi kalendáriummal készülünk a következő hetekre, hogy közösen kezdhessük az ünnepváró reggeleket.  Az elcsendesedést segítő gondolatok december 1. és 24. között a korai órákban jelennek meg honlapunkon és Facebook-oldalunkon.
- 2023/11/30
Végtelenbe libbenő... címmel jelent meg Vitéz Ferenc könyve, amely Sz. Kóczián Melinda alkotásaira reflektáló irodalmi művekkel tiszteleg a tavaly elhunyt művész előtt. A könyvet 2023. december 4-én mutatják be a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
- 2023/11/30
Hálaadásra gyűlt össze 2023. november 11-én Kisnamény népe, kiegészülve a településről elszármazottakkal és a szomszédos gyülekezetek küldöttségeivel. A hála oka a gyülekezetben lezajlott felújítás volt, az ünnepség részeként emléktáblát állítottak a település híres szülöttének, Hegymegi Kiss Áron püspöknek.
- 2023/11/28
A konferencia második napján, 2023. november 28-án bemutatkoztak a Tiszántúli Református Egyházkerület látogatható értékei, szerepelt a programban vezetett templomlátogatás, és gyakorlatban jól alkalmazható tudást is szerezhettek a résztvevők.
- 2023/11/28
Hogyan lett egy zsoltár turisztikai programmá? Zarándok volt-e Ábrahám? Mit jelent a vallásturizmus? Miként kapcsolódik ehhez Jézus születése? – ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre kaphattak választ a II. Nemzeti Vallásturizmus Fórum megnyitójának résztvevői. A misszióra épülő szakmai alkalom házigazdája 2023. november 27. és 28. között a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem volt.
- 2023/11/28
A négy adventi hétvégén közös ünnepi alkalmakkal várják a karácsonyt a történelmi egyházak. A következő három vasárnapon a református Nagytemplom ad otthont a gyertyagyújtással egybekötött és kulturális műsorral kiegészített áhítatoknak, míg az utolsó adventi hétvégén rendhagyó módon szombaton, a Kistemplomban tartják meg az ünnepséget.
- 2023/11/27
A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó adott otthont Kovács Krisztián lelkész, teológiai tanár új könyve bemutatójának 2023. november 23-án. A szerzővel Fazakas Gergely irodalomtörténész, a kötet olvasószerkesztője beszélgetett.
- 2023/11/27
Türelemmel viselt, hosszú betegség után elhunyt Nagy Lászlóné (született Nagy Erzsébet). A köztiszteletben álló lelkészfeleség, hitoktató 83 évet élt.
- 2023/11/25

Napi ige

„…megvetette, eltaszította az Úr a nemzedéket, amelyre megharagudott!”

- Jer 7

Igemagyarázat →

Csendesség

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökének gondolatai a reformáció kezdetének 506. évfordulója kapcsán.
-- 2023/10/30

Egyházkerületi
Pasztorációs Intézet

Dr. Bodó Sára írása
-- 2023/04/06
Egyházunk
„Miközben ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!” (Mt 17,5)

Tájékozódjon itt Egyházunk tanításáról, felépítéséről, történetéről.
Egyházközségek

A Magyarországi Református Egyház a Magyarország területén lévő református egyházközségekből épül fel. Alább megtalálható az MRE valamennyi gyülekezete, egyházkerületi bontásban. (Az adatbázis feltöltés alatt.) 

A teljes lista

Egyházmegyék

Az egyházközségek az egyházi kormányzás céljából az egyházmegyékben egyesülnek. Alább valamennyi esperesi hivatal elérhetőségei megtalálhatóak. 

A teljes lista

Egyházkerületek

Az MRE egyházmegyéi egyházkerületekben egyesülnek. A Magyarországi Református Egyházban négy egyházkerület működik. Dunamellék, Tiszáninnen, Dunántúl, Tiszántúl

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják. Igehirdetés, Keresztelés, Úrvacsora, Konfirmáció, Házasságkötés, Temetés

A Magyarországi Református Egyház Zsinata

A Zsinat az MRE törvényhozó és legfőbb intézkedő testülete, tagjait hat évre választják. A Magyarországi Református Egyházat a Zsinat Elnöksége képviseli. (A Zsinat tagjaira, vezetőire vonatkozó adatokat az új tesület megalakulása, 2015. február 25., alkalmával frissítjük.) A Zsinat tagjaiA Zsinat ElnökségeA Zsinati Tanács tagjaiElnökségi TanácsZsinati szakbizottságokZsinati HivatalZsinati BíróságKözegyházi intézmények

Egyházi intézmények

Egyházunk hitéleti tevékenysége mellett szerteágazó társadalmi szolgálatot végez, számos közfeladatot ellátó intézményt is fenntart. Diakónia, Egészségügy, Oktatás, Egyéb

Egyházunk története

A reformáció helvét iránya gyorsan, már a XVI. század közepén elérte Magyarországot. Az első református egyházkerületek e század közepén jöttek létre. Ismerje meg az elmúlt közel ötszáz év történetét

Magyar Református Egyház

2009. május 22-én létrejött a Kárpát-medencei református egyházak újbóli egysége, a debreceni Alkotmányozó Zsinaton aláírták a Magyar Református Egyház alkotmányát. Az egység ügyét az egyházkerületi, egyházmegyei elnökségeket tömörítő testület, a Generális Konvent munkálja. A magyar református egységről bővebben

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Teológiák

Egyházunk életének meghatározó szellemi központjai, a lelkipásztori képzés színterei a teológiák. Budapest, Debrecen, Pápa, Sárospatak

Ajánlataikat a tiszantul@reformatus.hu és a ttresajto@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +3652614500

Turizmus

A konferencia második napján, 2023. november 28-án bemutatkoztak a Tiszántúli Református Egyházkerület látogatható értékei, szerepelt a programban vezetett templomlátogatás, és gyakorlatban jól alkalmazható tudást is szerezhettek a résztvevők.

- 2023/11/28

Hogyan lett egy zsoltár turisztikai programmá? Zarándok volt-e Ábrahám? Mit jelent a vallásturizmus? Miként kapcsolódik ehhez Jézus születése? – ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre kaphattak választ a II. Nemzeti Vallásturizmus Fórum megnyitójának résztvevői. A misszióra épülő szakmai alkalom házigazdája 2023. november 27. és 28. között a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem volt.

- 2023/11/28
A cívisvárosban találkoznak a vallásturisztikai szakemberek 2023. november 27-28-án, a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Református Kollégium lehet a ugyanis a házgazdája a második Országos Vallásturisztikai Fórumnak.
- 2023/11/14
Komplex turisztikai koncepción dolgoznak a Tiszántúli Református Egyházkerület munkatársai.
- 2023/10/11