Rendszerüzenet


--
hírek beküldése
Programjaikat, híreiket és kérdéseiket a tiszantul@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +3652614500

Hírek & Aktualitások

A Pál apostol efezusbeliekhez írt levelének negyedik fejezetéből vett bibliai sor volt a vezérigéje a XXX. jubileumi egyházkerületi nőszövetségi konferenciának, amelyet 2024. június 28-án tartottak a Debreceni Református Nagytemplomban. Kálmánchey Márta beszámolója.
- 2024/07/23
A templomfelújításért is hálát adtak a Fehérgyarmati Református Egyházközség tagjai a 2024. július 7-én tartott hálaadó istentiszteleten. Az alkalmon Dajka Csaba és Szabó Béla lelkészek beiktatására került sor.
- 2024/07/23
A Békés Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben, Gyulán Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke szentelte fel az új kápolnát 2024. július 16-án.
- 2024/07/22
Debrecenben táboroztak 2024 júliusában a Magyar Református Szeretetszolgálat Nyilas Misi ösztöndíjának legutóbbi nyertesei. Az ötven fiatal közül 15-en töltöttek el egy hetet a Kálvinista Rómában, ahol a szabadidős programok mellett több olyan alkalmon is részt vehettek, amelyek a tehetségükben való elmélyülést segítették.
- 2024/07/19
Az intézményt a Debrecen-Nagysándor-telepi Református Missziói Egyházközség működteti.
- 2024/07/19
Bár a Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet – jellegéből adódóan – júliusban és augusztusban kevesebb programmal várja a hallgatókat, maga a templom pezsgő kulturális és missziói szolgálat helyszíne. A részletekről a Debrecen Televízióban láthattak, hallhattak beszélgetést a nézők.
- 2024/07/19
A Tiszántúli Református Egyházkerület idén is megrendezte nyári kántorképző tanfolyamát, 2024. július 1-20. között. A háromhetes tanfolyammal párhuzamosan egy héten át kántor-előképző tábort is tartottak, a tanfolyam utolsó hetében pedig gyakorló kántorok csatlakoztak a munkához.
- 2024/07/19
„Istennel együtt, imádságban harcoljuk meg a döntéseinket – azt nézve, hogyan tudjuk legjobban saját helyzetünkben, életszakaszunkban szolgálni Isten országának építését” – így foglalja össze Püski Lajos szolgálatának lényegét. A Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség lelkipásztora, egyházkerületünk lelkészi főjegyzője 1975 óta tartó aktív lelkészi szolgálata után idén júliusban megy nyugdíjba. E jeles alkalomból búcsúzásról, felelősségről és elengedésről beszélgettünk.
- 2024/07/17

Napi ige

„Menjetek!”

- Mt 8,28–34

Igemagyarázat →

Csendesség

„Isten Lelkének vezérlése nagy felismerésekre akar eljuttatni bennünket, hogy ne legyen bennünk üzemzavar. Isten jól tudja és látja, hogy mi történik velünk, amikor nem Ő vezérli az életünket, hanem másvalaki vagy másvalami” – Fekete Károly püspök pünkösdi meditációja.
-- 2024/05/18

Egyházkerületi
Pasztorációs Intézet

Diaszpóra központ

Az Amerikai Magyar Református Egyház 2024. szeptember 28-29-én ünnepli alapításának 100. évfordulóját az egykori helyszínen, Duquesne városában. Imádságban hordozzuk a jeles eseményt.
-- 2024/07/20

Turizmus

A vártnál is nagyobb visszhangja lett annak, hogy a Beregi Kör útvonal elnyerte az „év kerékpárútja” címet 2024-ben. A döntés a térség református templomainak turisztikai értékeire is ráirányítja a figyelmet.
-- 2024/06/12
Egyházunk
„Miközben ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!” (Mt 17,5)

Tájékozódjon itt Egyházunk tanításáról, felépítéséről, történetéről.
Egyházközségek

A Magyarországi Református Egyház a Magyarország területén lévő református egyházközségekből épül fel. Alább megtalálható az MRE valamennyi gyülekezete, egyházkerületi bontásban. (Az adatbázis feltöltés alatt.) 

A teljes lista

Egyházmegyék

Az egyházközségek az egyházi kormányzás céljából az egyházmegyékben egyesülnek. Alább valamennyi esperesi hivatal elérhetőségei megtalálhatóak. 

A teljes lista

Egyházkerületek

Az MRE egyházmegyéi egyházkerületekben egyesülnek. A Magyarországi Református Egyházban négy egyházkerület működik. Dunamellék, Tiszáninnen, Dunántúl, Tiszántúl

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják. Igehirdetés, Keresztelés, Úrvacsora, Konfirmáció, Házasságkötés, Temetés

A Magyarországi Református Egyház Zsinata

A Zsinat az MRE törvényhozó és legfőbb intézkedő testülete, tagjait hat évre választják. A Magyarországi Református Egyházat a Zsinat Elnöksége képviseli. (A Zsinat tagjaira, vezetőire vonatkozó adatokat az új tesület megalakulása, 2015. február 25., alkalmával frissítjük.) A Zsinat tagjaiA Zsinat ElnökségeA Zsinati Tanács tagjaiElnökségi TanácsZsinati szakbizottságokZsinati HivatalZsinati BíróságKözegyházi intézmények

Egyházi intézmények

Egyházunk hitéleti tevékenysége mellett szerteágazó társadalmi szolgálatot végez, számos közfeladatot ellátó intézményt is fenntart. Diakónia, Egészségügy, Oktatás, Egyéb

Egyházunk története

A reformáció helvét iránya gyorsan, már a XVI. század közepén elérte Magyarországot. Az első református egyházkerületek e század közepén jöttek létre. Ismerje meg az elmúlt közel ötszáz év történetét

Magyar Református Egyház

2009. május 22-én létrejött a Kárpát-medencei református egyházak újbóli egysége, a debreceni Alkotmányozó Zsinaton aláírták a Magyar Református Egyház alkotmányát. Az egység ügyét az egyházkerületi, egyházmegyei elnökségeket tömörítő testület, a Generális Konvent munkálja. A magyar református egységről bővebben

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Teológiák

Egyházunk életének meghatározó szellemi központjai, a lelkipásztori képzés színterei a teológiák. Budapest, Debrecen, Pápa, Sárospatak

Ajánlataikat a tiszantul@reformatus.hu és a ttresajto@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +3652614500

Turizmus

A vártnál is nagyobb visszhangja lett annak, hogy a Beregi Kör útvonal elnyerte az „év kerékpárútja” címet 2024-ben. A döntés a térség református templomainak turisztikai értékeire is ráirányítja a figyelmet.
- 2024/06/12
A Debrecen Televízió vendége volt a Tiszántúli Református Egyházkerület Fejlesztési Irodájának csoportvezetője, aki a Felső-Tisza-vidék lehetőségeiről is beszélt a stúdióban. 
- 2024/04/24

Debrecen a reformáció városa címmel alakított ki új belépőjegy-konstrukciót négy templom és a Debreceni Református Kollégium. Ezzel együtt 2024. április 18-án indul az a kincskereső és városfelfedező játék, amely online és offline módon is lehetőséget ad a helyszínek mélyebb megismerésére – jelentette be sajtótájékoztatóján a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

- 2024/04/17
Összegyűjtöttük azokat a helyszíneket, programokat, szállásokat, amelyeket jó szívvel ajánlunk osztálykirándulások szervezéséhez. A református Tiszántúlon számtalan vallási és kulturális örökséghelyszínt tudunk beépíteni az ajánlott programokba, ezek a gyűjtemények, múzeumok, templomok teszik igazán egyedivé az itteni osztálykirándulásokat. Református értékek és élmények! Fedezzék fel velünk a református Tiszántúlt!
- 2024/03/12
Várható programok a következő hónapokban.
- 2024/01/02