Rendszerüzenet


--
hírek beküldése
Programjaikat, híreiket és kérdéseiket a tiszantul@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +36 52/614 500
Fax: +3652414400

Hírek & Aktualitások

Megdöbbent szívvel, de a feltámadás bizonyosságában tudatjuk, hogy Nagytiszteletű Sípos Kund Kötöny nyugalmazott református lelkipásztor, a Nyírségi Református Egyházmegye volt esperese 76 éves korában, 2020. húsvét 1. napján otthonában, csendesen visszaadta életét teremtő Urának. 2020. július 24-én, pénteken 13 órától búcsúzunk tőle a nyíregyházi Északi temető főbejárati ravatalozójából.
- 2020/04/15
A Debreceni Református Kollégium Múzeumának idei táboraiban egy estét a Szabó Magda Emlékházban tölthetnek a gyerekek. Az egyik legkedveltebb része a táboroknak ez a kincskeresős éjszaka, ami most július 9-én 20 órakor kezdődik majd. A tábor utolsó augusztusi turnusába pedig még várják a gyermekek jelentkezését, itt megtalálja az elérhetőségeket. 
- 2020/07/08
Három év után lejárt a mandátuma a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektorának, Kustár Zoltánnak, aki nem pályázott újra a posztra. Helyét az intézmény élén Baráth Béla veszi át, aki rektori kinevezését már megkapta a köztársasági elnöktől és augusztus elsejétől tölti be új tisztjét. Kinevezése apropóján Baráth Bélát Oláh Ilona kérdezte az Európa Rádióban.
- 2020/07/08
Az egyház 2004 óta óvodát működtet a Tímár utcai ingatlanban. A részletekről dr. Veress Bertalant, az egyházkerület tanügyi főtanácsosát, és Feketéné Kavisánszki Györgyi igazgatót kérdeztük az Európa Rádióban. 
- 2020/07/08
Ünnepélyes istentiszteletet követően tették le a Mándoki Csillagvirág Református Óvoda alapkövét június 28-án. Az ünnepélyes eseményen az új intézmény alapkövét Főtiszteletű Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Veres Andrea, az Óvodafejlesztési Iroda projektvezetője, Nagytiszteletű Csegei István, a Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye esperese, Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, Kozma Zsolt a Mándoki Református Gyülekezet lelkipásztora, és Vincze Lajos a Gyülekezet gondnoka tette le.
- 2020/07/06

Napi ige

„Tartsátok meg a kovásztalan kenyér ünnepét,...”

- 2Móz 12,1–20

Igemagyarázat →

Csendesség

Dr. Fekete Károly püspök rovata.
-- 2020/05/30

Egyházkerületi
Pasztorációs Intézet

Bodó Sára beszélget Kis Médeával
-- 2020/07/02
Egyházunk
„Miközben ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!” (Mt 17,5)

Tájékozódjon itt Egyházunk tanításáról, felépítéséről, történetéről.
Egyházközségek

A Magyarországi Református Egyház a Magyarország területén lévő református egyházközségekből épül fel. Alább megtalálható az MRE valamennyi gyülekezete, egyházkerületi bontásban. (Az adatbázis feltöltés alatt.) 

A teljes lista

Egyházmegyék

Az egyházközségek az egyházi kormányzás céljából az egyházmegyékben egyesülnek. Alább valamennyi esperesi hivatal elérhetőségei megtalálhatóak. 

A teljes lista

Egyházkerületek

Az MRE egyházmegyéi egyházkerületekben egyesülnek. A Magyarországi Református Egyházban négy egyházkerület működik. Dunamellék, Tiszáninnen, Dunántúl, Tiszántúl

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják. Igehirdetés, Keresztelés, Úrvacsora, Konfirmáció, Házasságkötés, Temetés

A Magyarországi Református Egyház Zsinata

A Zsinat az MRE törvényhozó és legfőbb intézkedő testülete, tagjait hat évre választják. A Magyarországi Református Egyházat a Zsinat Elnöksége képviseli. (A Zsinat tagjaira, vezetőire vonatkozó adatokat az új tesület megalakulása, 2015. február 25., alkalmával frissítjük.) A Zsinat tagjaiA Zsinat ElnökségeA Zsinati Tanács tagjaiElnökségi TanácsZsinati szakbizottságokZsinati HivatalZsinati BíróságKözegyházi intézmények

Egyházi intézmények

Egyházunk hitéleti tevékenysége mellett szerteágazó társadalmi szolgálatot végez, számos közfeladatot ellátó intézményt is fenntart. Diakónia, Egészségügy, Oktatás, Egyéb

Egyházunk története

A reformáció helvét iránya gyorsan, már a XVI. század közepén elérte Magyarországot. Az első református egyházkerületek e század közepén jöttek létre. Ismerje meg az elmúlt közel ötszáz év történetét

Magyar Református Egyház

2009. május 22-én létrejött a Kárpát-medencei református egyházak újbóli egysége, a debreceni Alkotmányozó Zsinaton aláírták a Magyar Református Egyház alkotmányát. Az egység ügyét az egyházkerületi, egyházmegyei elnökségeket tömörítő testület, a Generális Konvent munkálja. A magyar református egységről bővebben

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Teológiák

Egyházunk életének meghatározó szellemi központjai, a lelkipásztori képzés színterei a teológiák. Budapest, Debrecen, Pápa, Sárospatak

Ajánlataikat a tiszantul@reformatus.hu és a ttresajto@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +3652412459
Fax: +3652414400