Rendszerüzenet
Programajánló
December 16.
-
Debreceni Református Hittudományi Egyetem


--
hírek beküldése
Programjaikat, híreiket és kérdéseiket a tiszantul@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +36 52/614 500
Fax: +3652414400

Hírek & Aktualitások

A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége, mint a Debreceni Református Hittudományi Egyetem fenntartója nyilvános pályázatot hirdet a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektori megbízatásának ellátására.
- 2019/12/04
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora pályázatot hirdet az Ószövetségi Tanszékre egyetemi docensi álláshelyre, a Pedagógia és Pszichológia Tanszékre főiskolai tanári álláshelyre, a Testnevelési Tanszékre főiskolai docensi álláshelyre, és a Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékre főiskolai docensi álláshelyre.
- 2019/12/04
A Kelet-magyarországi Református Nevelőszülői Hálózat december 17-én karácsonyi ünnepséget tart a Debreceni Református Nagytemplomban. 
- 2019/12/04
Lezárult a Tiszalöki Református Egyházközség EFOP-2.2.3-17-2017-00047 azonosító számú projektje „A Tiszalöki Családok Átmeneti Otthonának fejlesztése” címmel. A 99,93 millió Ft összköltségvetésű beruházásban a Tiszalök, Hősök tere 6. szám alatt lévő családok Átmeneti Otthona, valamint a Tiszalök, Petőfi u. 52-2. szám alatt lévő Átmeneti Ház korszerűsítése valósult meg 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatás mellett. 
- 2019/12/04
November 30-án hálaadó istentiszteletet tartottak a gyülekezeti ház felújításáért a Bihartordai Református Egyházközségben. Az istentiszteleten igét hirdetett dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.
- 2019/12/04

Napi ige

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”

- 2Tim 1,1–7

Igemagyarázat →
Programajánló
Így jöttem - vendégünk Fabiny Tamás és Gundel Takács Gábor
December 16.
-
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Programok
24

2019. November 24. - 2019. December 22.
Kistemplomi Advent 2019
Debreceni Református Kistemplom
10

2019. December
16

2019. December
Így jöttem - vendégünk Fabiny Tamás és Gundel Takács Gábor
Debreceni Református Hittudományi Egyetem
18:00 - 20:00

Csendesség

Dr. Fekete Károly püspök rovata. 
-- 2019/11/29

Egyházkerületi
Pasztorációs Intézet

Oly jó Istenre csendben várni – Istennel rövid a messzi út, hisz nemcsak az út, a cél is Ő, s nem veszít időt, ki várni tud. Oly jó Istenre csendbe várni, gyermekként, boldog önfeledten; nagy műve rejtett s titok úgy is amit cselekszik keze csendben, Oly jó Istenre csendben várni, a világ bármit is felelne… Ajándéknál is nagyobb néha a várás győzelmes kegyelme.(V.L.)
-- 2019/12/02
Egyházunk
„Miközben ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!” (Mt 17,5)

Tájékozódjon itt Egyházunk tanításáról, felépítéséről, történetéről.
Egyházközségek

A Magyarországi Református Egyház a Magyarország területén lévő református egyházközségekből épül fel. Alább megtalálható az MRE valamennyi gyülekezete, egyházkerületi bontásban. (Az adatbázis feltöltés alatt.) 

A teljes lista

Egyházmegyék

Az egyházközségek az egyházi kormányzás céljából az egyházmegyékben egyesülnek. Alább valamennyi esperesi hivatal elérhetőségei megtalálhatóak. 

A teljes lista

Egyházkerületek

Az MRE egyházmegyéi egyházkerületekben egyesülnek. A Magyarországi Református Egyházban négy egyházkerület működik. Dunamellék, Tiszáninnen, Dunántúl, Tiszántúl

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják. Igehirdetés, Keresztelés, Úrvacsora, Konfirmáció, Házasságkötés, Temetés

A Magyarországi Református Egyház Zsinata

A Zsinat az MRE törvényhozó és legfőbb intézkedő testülete, tagjait hat évre választják. A Magyarországi Református Egyházat a Zsinat Elnöksége képviseli. (A Zsinat tagjaira, vezetőire vonatkozó adatokat az új tesület megalakulása, 2015. február 25., alkalmával frissítjük.) A Zsinat tagjaiA Zsinat ElnökségeA Zsinati Tanács tagjaiElnökségi TanácsZsinati szakbizottságokZsinati HivatalZsinati BíróságKözegyházi intézmények

Egyházi intézmények

Egyházunk hitéleti tevékenysége mellett szerteágazó társadalmi szolgálatot végez, számos közfeladatot ellátó intézményt is fenntart. Diakónia, Egészségügy, Oktatás, Egyéb

Egyházunk története

A reformáció helvét iránya gyorsan, már a XVI. század közepén elérte Magyarországot. Az első református egyházkerületek e század közepén jöttek létre. Ismerje meg az elmúlt közel ötszáz év történetét

Magyar Református Egyház

2009. május 22-én létrejött a Kárpát-medencei református egyházak újbóli egysége, a debreceni Alkotmányozó Zsinaton aláírták a Magyar Református Egyház alkotmányát. Az egység ügyét az egyházkerületi, egyházmegyei elnökségeket tömörítő testület, a Generális Konvent munkálja. A magyar református egységről bővebben

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Teológiák

Egyházunk életének meghatározó szellemi központjai, a lelkipásztori képzés színterei a teológiák. Budapest, Debrecen, Pápa, Sárospatak

Ajánlataikat a tiszantul@reformatus.hu és a ttresajto@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +3652412459
Fax: +3652414400