Rendszerüzenet


--
hírek beküldése
Programjaikat, híreiket és kérdéseiket a tiszantul@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +3652614500

Hírek & Aktualitások

Aranyas pohár debreczeni formára – ez a címe annak a tárlatnak, amelyet az idén 80 esztendős P. Szalay Emőke állított össze a 18. században élt Büttösi István ötvösmester és fiai által készített kelyhekből.
- 2024/06/21
Negyvenhét évnyi szolgálat után nyugdíjba vonul Püski Lajos. A Nagyerdei gyülekezet lelkipásztora egyházkerületünk lelkészi főjegyzői teendőit is ellátta az utóbbi években. Püski Lajos és felesége, Püskiné Szécsi Judit a Debrecen Televízió Erőnk forrása című műsorában beszéltek életútjukról.
- 2024/06/21
Eseményekben gazdag évet zárt a biharkeresztesi Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Művészeti Alapiskola.
- 2024/06/20
A Tiszántúli Református Egyházkerület fenntartásában működő intézmény a Debreceni Egyetem nappali tagozatos hallgatóinak kínál férőhelyet. Az ezzel kapcsolatos felhívást változtatás nélkül közöljük.
- 2024/06/20
A Debreceni Kollégiumi Kántus 2024-es évadzáró ünnepségét az egykori karnagy születésnapjának jegyében tartották meg.
- 2024/06/19
A folyóirat idei harmadik száma június-július-augusztus hónapokra (a Szentháromság ünnepe utáni 6. vasárnaptól a 18. vasárnapig) tartalmaz igetanulmányokat és prédikációvázlatokat a vasárnapi és ünnepnapi igehirdetésekhez, továbbá segítséget nyújt a kazuális szolgálatokhoz. A füzettel együtt megjelent az Igazság és Élet különszáma is, amely a Tiszántúli Lelkésztovábbképző Intézet 20 éves fennállása alkalmából rendezett szimpózium előadásait tartalmazza a lelkészi szolgálat különböző aspektusairól.
- 2024/06/17
Már 2024 őszi szemeszterétől kezdve lehet jelentkezni a vallásturisztikai szakirányú továbbképzésre az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Az egri intézmény partnere a Tiszántúli Református Egyházkerület is
- 2024/06/17
Bocskaikertben rendezték meg 2024. április 13-án az idén negyedik alkalommal megszervezett nőszövetségi találkozót, ahol a Hajdúvidéki Református Egyházmegye asszonyai, lányai nagy örömmel köszöntötték egymást. Sándor Enikő, egyházmegyei nőszövetségi összekötő beszámolója. 
- 2024/06/17

Napi ige

„Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!”

- Mt 3,1–12

Igemagyarázat →

Csendesség

„Isten Lelkének vezérlése nagy felismerésekre akar eljuttatni bennünket, hogy ne legyen bennünk üzemzavar. Isten jól tudja és látja, hogy mi történik velünk, amikor nem Ő vezérli az életünket, hanem másvalaki vagy másvalami” – Fekete Károly püspök pünkösdi meditációja.
-- 2024/05/18

Egyházkerületi
Pasztorációs Intézet

Pünkösd lángja„Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel." (ApCsel 2,3-4a)
-- 2024/05/17
Egyházunk
„Miközben ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!” (Mt 17,5)

Tájékozódjon itt Egyházunk tanításáról, felépítéséről, történetéről.
Egyházközségek

A Magyarországi Református Egyház a Magyarország területén lévő református egyházközségekből épül fel. Alább megtalálható az MRE valamennyi gyülekezete, egyházkerületi bontásban. (Az adatbázis feltöltés alatt.) 

A teljes lista

Egyházmegyék

Az egyházközségek az egyházi kormányzás céljából az egyházmegyékben egyesülnek. Alább valamennyi esperesi hivatal elérhetőségei megtalálhatóak. 

A teljes lista

Egyházkerületek

Az MRE egyházmegyéi egyházkerületekben egyesülnek. A Magyarországi Református Egyházban négy egyházkerület működik. Dunamellék, Tiszáninnen, Dunántúl, Tiszántúl

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják. Igehirdetés, Keresztelés, Úrvacsora, Konfirmáció, Házasságkötés, Temetés

A Magyarországi Református Egyház Zsinata

A Zsinat az MRE törvényhozó és legfőbb intézkedő testülete, tagjait hat évre választják. A Magyarországi Református Egyházat a Zsinat Elnöksége képviseli. (A Zsinat tagjaira, vezetőire vonatkozó adatokat az új tesület megalakulása, 2015. február 25., alkalmával frissítjük.) A Zsinat tagjaiA Zsinat ElnökségeA Zsinati Tanács tagjaiElnökségi TanácsZsinati szakbizottságokZsinati HivatalZsinati BíróságKözegyházi intézmények

Egyházi intézmények

Egyházunk hitéleti tevékenysége mellett szerteágazó társadalmi szolgálatot végez, számos közfeladatot ellátó intézményt is fenntart. Diakónia, Egészségügy, Oktatás, Egyéb

Egyházunk története

A reformáció helvét iránya gyorsan, már a XVI. század közepén elérte Magyarországot. Az első református egyházkerületek e század közepén jöttek létre. Ismerje meg az elmúlt közel ötszáz év történetét

Magyar Református Egyház

2009. május 22-én létrejött a Kárpát-medencei református egyházak újbóli egysége, a debreceni Alkotmányozó Zsinaton aláírták a Magyar Református Egyház alkotmányát. Az egység ügyét az egyházkerületi, egyházmegyei elnökségeket tömörítő testület, a Generális Konvent munkálja. A magyar református egységről bővebben

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Teológiák

Egyházunk életének meghatározó szellemi központjai, a lelkipásztori képzés színterei a teológiák. Budapest, Debrecen, Pápa, Sárospatak

Ajánlataikat a tiszantul@reformatus.hu és a ttresajto@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +3652614500

Turizmus

A vártnál is nagyobb visszhangja lett annak, hogy a Beregi Kör útvonal elnyerte az „év kerékpárútja” címet 2024-ben. A döntés a térség református templomainak turisztikai értékeire is ráirányítja a figyelmet.
- 2024/06/12
A Debrecen Televízió vendége volt a Tiszántúli Református Egyházkerület Fejlesztési Irodájának csoportvezetője, aki a Felső-Tisza-vidék lehetőségeiről is beszélt a stúdióban. 
- 2024/04/24

Debrecen a reformáció városa címmel alakított ki új belépőjegy-konstrukciót négy templom és a Debreceni Református Kollégium. Ezzel együtt 2024. április 18-án indul az a kincskereső és városfelfedező játék, amely online és offline módon is lehetőséget ad a helyszínek mélyebb megismerésére – jelentette be sajtótájékoztatóján a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

- 2024/04/17
Összegyűjtöttük azokat a helyszíneket, programokat, szállásokat, amelyeket jó szívvel ajánlunk osztálykirándulások szervezéséhez. A református Tiszántúlon számtalan vallási és kulturális örökséghelyszínt tudunk beépíteni az ajánlott programokba, ezek a gyűjtemények, múzeumok, templomok teszik igazán egyedivé az itteni osztálykirándulásokat. Református értékek és élmények! Fedezzék fel velünk a református Tiszántúlt!
- 2024/03/12
Várható programok a következő hónapokban.
- 2024/01/02