Rendszerüzenet


--
hírek beküldése
Programjaikat, híreiket és kérdéseiket a tiszantul@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +3652614500

Hírek & Aktualitások

Két éve áll megbízott intézményvezetőként a Református Szeretetszolgálat fenntartásában működő idősotthon élén Nagyné Mudra Mónika, aki 2024. február 22-én letette fogadalmát, így újabb öt évig vezetheti a szociális intézményt.
- 2024/02/22
„Az egyháznak egy páratlan, semmihez sem fogható üzenete van, az evangélium – de ezt nem mindig kommunikáljuk jól, nem mindig hatékony a szervezetünk működése, fejlesztése. E hiányosságok pótlására hívtuk életre ezt a képzést” – fogalmazott Fazakas Sándor, a DRHE tanszékvezető egyetemi tanára, szakfelelős az egyetem keresztféléves oklevélátadó ünnepségén. Az egy évvel ezelőtt indított intézményvezető és szervezetfejlesztő képzést huszonhat lelkipásztor zárta sikeres záróvizsgával az elmúlt hetekben.
- 2024/02/22
„Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik a szívem!” A 28. zsoltárban olvasható mondat határozta meg a Csengeri Református Egyházközség istentiszteletét 2024. február 18-án délelőtt, amikor a Méliusz Református Idősek Otthona alapításának 20. évfordulóját ünnepelték.
- 2024/02/21
Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és felesége, Feketéné Kavisánszki Györgyi voltak a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó házasság hetéhez kötődő programsorozatának vendégei 2024. február 15-én. A bensőséges hangulatú, őszinte beszélgetésen szóba került az egymással és gyermekeikkel való kapcsolatuk, de szolgálatuk is.
- 2024/02/20
2024-ben február 21. a középiskolai jelentkezési határidő. A több évszázados múltjára méltán büszke Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona is várja leendő diákjait.
- 2024/02/19
„A böjt Urát megismerő ember rájöhet arra, hogy a kegyelmi ajándékok nem magas polcokon vannak, amelyekért fel kellene kapaszkodni, hanem az alacsonyabb helyeken, ahová mélyebbre kell hajolnunk értük” – Fekete Károly püspök gondolatai böjt első vasárnapjára.  
- 2024/02/18
Ismét református adással jelentkezett a Debrecen Televízió Erőnk forrása című műsora. A téma ezúttal a házasság hete volt.
- 2024/02/16
A Debreceni Református Egyetemi Templom is egyike annak a hat korábban felújított, turisztikai attrakciókkal bővített helyszínnek, ami bázisa a Tiszántúli Református Egyházkerület erre az évre meghirdetett „Religio et Patria” átfogó idegenforgalmi programjának.
- 2024/02/15

Napi ige

„Mit jelentenek ezek, Uram?”

- Zak 4

Igemagyarázat →

Csendesség

„A böjt Urát megismerő ember rájöhet arra, hogy a kegyelmi ajándékok nem magas polcokon vannak, amelyekért fel kellene kapaszkodni, hanem az alacsonyabb helyeken, ahová mélyebbre kell hajolnunk értük” – Fekete Károly püspök gondolatai böjt első vasárnapjára.  
-- 2024/02/18

Egyházkerületi
Pasztorációs Intézet

-- 2023/12/21
Egyházunk
„Miközben ezt mondta, íme, fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!” (Mt 17,5)

Tájékozódjon itt Egyházunk tanításáról, felépítéséről, történetéről.
Egyházközségek

A Magyarországi Református Egyház a Magyarország területén lévő református egyházközségekből épül fel. Alább megtalálható az MRE valamennyi gyülekezete, egyházkerületi bontásban. (Az adatbázis feltöltés alatt.) 

A teljes lista

Egyházmegyék

Az egyházközségek az egyházi kormányzás céljából az egyházmegyékben egyesülnek. Alább valamennyi esperesi hivatal elérhetőségei megtalálhatóak. 

A teljes lista

Egyházkerületek

Az MRE egyházmegyéi egyházkerületekben egyesülnek. A Magyarországi Református Egyházban négy egyházkerület működik. Dunamellék, Tiszáninnen, Dunántúl, Tiszántúl

Istentiszteleti rendek

Az egyház életének ünnepi eseménye az istentisztelet. A következőkben a Magyarországi Református Egyház 1985-ben elkészült és ugyanakkor kiadott, jelenleg hivatalosan használatban levő istentiszteleti rendjeit és azok leírását olvashatják. Igehirdetés, Keresztelés, Úrvacsora, Konfirmáció, Házasságkötés, Temetés

A Magyarországi Református Egyház Zsinata

A Zsinat az MRE törvényhozó és legfőbb intézkedő testülete, tagjait hat évre választják. A Magyarországi Református Egyházat a Zsinat Elnöksége képviseli. (A Zsinat tagjaira, vezetőire vonatkozó adatokat az új tesület megalakulása, 2015. február 25., alkalmával frissítjük.) A Zsinat tagjaiA Zsinat ElnökségeA Zsinati Tanács tagjaiElnökségi TanácsZsinati szakbizottságokZsinati HivatalZsinati BíróságKözegyházi intézmények

Egyházi intézmények

Egyházunk hitéleti tevékenysége mellett szerteágazó társadalmi szolgálatot végez, számos közfeladatot ellátó intézményt is fenntart. Diakónia, Egészségügy, Oktatás, Egyéb

Egyházunk története

A reformáció helvét iránya gyorsan, már a XVI. század közepén elérte Magyarországot. Az első református egyházkerületek e század közepén jöttek létre. Ismerje meg az elmúlt közel ötszáz év történetét

Magyar Református Egyház

2009. május 22-én létrejött a Kárpát-medencei református egyházak újbóli egysége, a debreceni Alkotmányozó Zsinaton aláírták a Magyar Református Egyház alkotmányát. Az egység ügyét az egyházkerületi, egyházmegyei elnökségeket tömörítő testület, a Generális Konvent munkálja. A magyar református egységről bővebben

Hitvallásaink

Református hitünk egyik fő sarokpontja a hitvallásosság. Hitvallások azért születnek, mert van élő hit. Egyházunk az Apostoli Hitvallás mellett két alapvetően fontos hitvallásos iratot tart számon: a Heidelbergi Kátét és a II. Helvét Hitvallást.

Teológiák

Egyházunk életének meghatározó szellemi központjai, a lelkipásztori képzés színterei a teológiák. Budapest, Debrecen, Pápa, Sárospatak

Ajánlataikat a tiszantul@reformatus.hu és a ttresajto@reformatus.hu címre várjuk.
--
kapcsolat
4026 Debrecen, Kálvin tér 17.
Telefon: +3652614500

Turizmus

Várható programok a következő hónapokban.
- 2024/01/02

Református szálláshelyeinken örökségtáborokat szervezünk Debrecenben, a Tisza-tó szomszédságában Berekfürdőn és Tivadarban a Felső-Tisza-vidéken májustól szeptemberig.

- 2024/01/02
A Felső-Tisza-vidék Magyarország és a Kárpát-medence egyik kevéssé ismert régiója, azonban az elmúlt években egyre inkább reflektorfénybe kerül.
- 2024/01/02

A Tiszántúli Református Egyházkerület által kezdeményezett Religio et patria, Szabadság – Hitvallás – Alkotás elnevezésű turisztikai program a reformáció szerteágazó teológiai, történelmi, kulturális, művészeti, szellemi örökségére hívja fel az érdeklődők figyelmét.

- 2024/01/02

Köszöntjük a Tiszántúli Református Egyházkerület turisztikai oldalán!

- 2023/12/21