Rendszerüzenet
2018. december 17.

Igehirdetés

Az úrnapi (vasárnapi) istentisztelet, mint a gyülekezet életműködésének középpontja

Az úrnapi ünnep értelme: a Jézus Krisztus feltámadása feletti hálaadó örvendezés. Nem a megtörtént eseményre való visszaemlékezés csupán ez a nap, hanem a feltámadott Úrral való találkozás lehetősége. Ez az ünnep a szónak nem amaz értelmében istentisztelet, mintha az ember szolgálna Istennek, istentisztelet bemutatásával. Ellenkezőleg, Isten szolgál az embernek.

Az istentisztelet cselekvő alanya Jézus Krisztus, aki igéje és a sákramentum által jelen van és lelke erejével közli a halál felett aratott győzelem örömhírét, a bűnbocsánat evangéliumát. Az új tartalom érzékeltetése végett a hét utolsó napja helyett a hét első napjára tették az Úr napját.