Rendszerüzenet
2018. december 17.

A Zsinati Tanács tagjai

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsának tagjai a XIV. zsinati ciklusban.

 

Dunamelléki Egyházkerület

Szabó István dr.
Tagság jellege:  lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Egyházkerületi tisztség:  püspök
Szolgálati helye:  Budapest-Budahegyvidéki Református Egyházközség
Bizottsági tagság:  
Egyházmegyei tisztség:  
Mottó:  "Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak." (Máté 24,35)

 

Szabó Ferenc
Tagság jellege:  lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Tagság kezdete:  2015-
Egyházkerületi tisztség:  lelkészi főjegyző
Szolgálati helye:  Mányi Református Egyházközség
Bizottsági tagság:  
Egyházmegyei tisztség:  esperes (Vértesaljai Református Egyházmegye)
Mottó:  "Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett." (ApCsel 20,28)

 

Veres Sándor
Tagság jellege:  világi
Egyházkerületi tisztség:  világi főjegyző
Szolgálati helye:  
Bizottsági tagság:  Missziói Bizottság
Egyházmegyei tisztség:  
Mottó:  "Él az Úr!" (Zsolt 18,47)

 

Csuprik László
Tagság jellege: világi 
Egyházkerületi tisztség:  
Szolgálati helye:  
Bizottsági tagság:  Számvizsgáló Bizottság
Egyházmegyei tisztség: egyházmegyei gondnok (Tolnai Református Egyházmegye)
Mottó:  "Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm..." (Zsolt 23.) 

 

Nyilas Zoltán
  Tagság jellege: lelkészi 
Egyházkerületi tisztség:  
Szolgálati helye:  Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség
Bizottsági tagság:  Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
Egyházmegyei tisztség:  esperes (Északpesti Református Egyházmegye)
Mottó:  Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12,1-2)

 

Szánthó György dr.
Tagság jellege:  világi
Egyházkerületi tisztség:  
Szolgálati helye:  
Bizottsági tagság:  
Egyházmegyei tisztség:  
Mottó:  

 

Takaró András
Tagság jellege:  lelkészi
Egyházkerületi tisztség:  
Szolgálati helye:  Kiskunlacházi Református Egyházközség
Bizottsági tagság:  
Egyházmegyei tisztség:  esperes (Délpesti Református Egyházmegye)
Mottó:  

 

Dunántúli Egyházkerület

Steinbach József
Tagság jellege:  lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Egyházkerületi tisztség:  püspök
Szolgálati helye:  Balatonalmádi-Balatonfűzfői Református Társegyházközség
Bizottsági tagság:  
Egyházmegyei tisztség:  
Mottó:  „Nagyok az Úr tettei." (Zsolt. 111,2)

 

Huszár Pál dr.
Tagság jellege:  világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Egyházkerületi tisztség:  főgondnok
Szolgálati helye:  
Bizottsági tagság:  gazdasági, külügyi
Egyházmegyei tisztség:  
Mottó:  „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el." (Ézs 40,31)

 

Köntös László
Tagság jellege:  lelkészi
Egyházkerületi tisztség:  lelkészi főjegyző
Szolgálati helye:  Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei
Bizottsági tagság:  Kommunikációs Bizottság
Egyházmegyei tisztség:  
Mottó:  „Mert mindenkinek, akinek van, adatik és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van." (Mt 25,29)

 

Baráth István dr.
Tagság jellege:  világi
Egyházkerületi tisztség:  
Szolgálati helye:  
Bizottsági tagság:  
Egyházmegyei tisztség:  
Mottó:  

 

Szűcs Attila
Tagság jellege:  világi
Egyházkerületi tisztség:  
Szolgálati helye:  
Bizottsági tagság:  Gazdasági Bizottság, Oktatási Bizottság
Egyházmegyei tisztség:  
Mottó:  „Aki azért tudna jót cselekedni és nem cselekszik, bűne az annak" (Jakab 4,17)

 

Bellai Zoltán
Tagság jellege: lelkészi
Egyházkerületi tisztség: püspöki főtanácsos, egyházkerületi tanácsos 
Szolgálati helye: Kaposvári Református Egyházközség 
Bizottsági tagság:  Gazdasági Bizottság, Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
Egyházmegyei tisztség: egyházmegyei tanácsos 
Mottó: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el." Ésaiás 40,31 

 

Tiszáninneni Egyházkerület

Csomós József
Tagság jellege:  lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Egyházkerületi tisztség:  püspök
Szolgálati helye:  Gönci Református Egyházközség
Bizottsági tagság:  
Egyházmegyei tisztség:  
Mottó:  

 

Ábrám Tibor
Tagság jellege:  világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Egyházkerületi tisztség:  főgondnok
Szolgálati helye:  Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc
Bizottsági tagság:  
Egyházmegyei tisztség:  
Mottó: „...az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus." (Ef 4,15)
„...aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál." (Lk 22,26) 

 

Pásztor Dániel
Tagság jellege:  lelkészi
Egyházkerületi tisztség:  lelkészi főjegyző
Szolgálati helye:  
Bizottsági tagság:  
Egyházmegyei tisztség:  Sajóvelezdi Református Egyházközség
Mottó:  „Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!"(Ézs 43,1)

 

Thomka István
Tagság jellege:  világi
Egyházkerületi tisztség:  
Szolgálati helye:  
Bizottsági tagság:  Számvizsgáló Bizottság
Egyházmegyei tisztség:  
Mottó:  „Utaid, Uram, mutasd meg" (25. zsoltár)

 

Victor Dániel
Tagság jellege:  világi
Egyházkerületi tisztség:  
Szolgálati helye:  Béthel Református Szeretetotthon – Idősek Otthona, Nemesbikk
Bizottsági tagság:  
Egyházmegyei tisztség:  világi tanácsos
Mottó:  „Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől... Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek." (Máté 6,25-33)

 

Szűcs Endre
Tagság jellege:  lelkészi
Egyházkerületi tisztség:  
Szolgálati helye:  
Bizottsági tagság:  Oktatási Bizottság
Egyházmegyei tisztség:  
Mottó:  

 

Tiszántúli Egyházkerület

Fekete Károly dr.
Tagság jellege:  lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Egyházkerületi tisztség:  püspök
Szolgálati helye:  
Bizottsági tagság:  
Egyházmegyei tisztség:  
Mottó:  

 

Adorján Gusztáv Tamás dr.
Tagság jellege:  világi, egyházkerületi tisztségénél fogva
Egyházkerületi tisztség: egyházkerületi főgondnok
Szolgálati helye:  
Bizottsági tagság:  
Egyházmegyei tisztség:  
Mottó:  A jó cselekvésében pedig ne fáradjatok el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk...(Gal 6.9.)

 

Derencsényi István
Tagság jellege: lelkészi, egyházkerületi tisztségénél fogva 
Egyházkerületi tisztség: lelkészi főjegyző 
Szolgálati helye: Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 
Bizottsági tagság:  Nyugdíjintézeti Intézőbizottság
Egyházmegyei tisztség:  
Mottó: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet ... nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban." Róma 8,38-39 

 

Balogh Sándor
Tagság jellege: világi 
Egyházkerületi tisztség:  
Szolgálati helye: Kisvárdai Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
Bizottsági tagság:  
Egyházmegyei tisztség: egyházmegyei gondnok 
Mottó: Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. (Máté 11.28)

 

Bátori Gábor dr.
Tagság jellege: világi 
Egyházkerületi tisztség: az egyházkerületi közgyűlés tagja 
Szolgálati helye: Magyar Nemzeti Múzeum Báthori István Múzeuma, Nyírbátor 
Bizottsági tagság:  
Egyházmegyei tisztség: világi főjegyző 
Mottó: „Erőm és pajzsom az Úr!" (Zsoltárok 28,7)

 

Csabina Sándor dr.
Tagság jellege: világi 
Egyházkerületi tisztség: az egyházkerületi tanulmányi bizottság tagja 
Szolgálati helye:  
Bizottsági tagság:  
Egyházmegyei tisztség: egyházmegyei gondnok (debreceni egyházmegye) 
Mottó: „Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít." (Jób 5,18) 

 

Nagy Zsolt
Tagság jellege:  lelkészi
Egyházkerületi tisztség:  egyházkerületi tanácsos
Szolgálati helye:  Biharkeresztesi Református Egyházközség
Bizottsági tagság:  Oktatási Bizottság
Egyházmegyei tisztség:  esperes (bihari egyházmegye)
Mottó:  „Egymás terhét hordozzátok: így teljesítitek a Krisztus törvényét." Galata 6,2

 

Vad Zsigmond
Tagság jellege:  lelkészi
Egyházkerületi tisztség:  külügyi, ökumenikai előadó
Szolgálati helye:  Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség
Bizottsági tagság:  Külügi és Ökumentikus Bizottság
Egyházmegyei tisztség:  esperes (Debreceni Egyházmegye)
Mottó:  Jézus mondja: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni." (Apcsel 20,35)

 

Tisztségüknél fogva

Gér András László
Tagság jellege: hivatalból, zsinati tanácsos
Szolgálati helye:  Zsinati Hivatal
Mottó:  „Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel, azt mondja a Seregeknek Ura." (Zak 4,6)

 

Veres Lajos, dr.
Tagság jellege:  hivatalból, zsinati jogtanácsos
Szolgálati helye:  
Mottó: