Rendszerüzenet
2018. december 17.

Oktatás

A Magyarországi Református Egyház oktatási intézményei

Létszámadatok

Református oktatási intézmények létszáma

Összesen: 291 köznevelési feladatot lát el 171 intézmény

Ebből:
68 óvoda,
115 általános iskola,
35 gimnázium,
16 szakközépiskola,
9 szakiskola,
20 művészetoktatási intézmény,
4 fejlesztő nevelést-oktatást végző, gyógypedagógiai intézmény,
22 diákotthon,
1 (-5) pedagógiai szakszolgálat,
1 utazó gyógypedagógusi hálózatot működtető intézmény,
1 pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény,
2 egyetem,
2 főiskola

(Az adatok a 2015/2016-os tanév elejéről valók)

 

Tanulók létszáma a református oktatásban

Hittanoktatásban részt vesz: 130836 fő (ebből 90867 fő fakultatív hittanoktatásra jár, 39969 fő kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatásra)

Óvodai nevelésben részt vesz: 5442 fő

Általános iskolai oktatásban részt vesz: 27956 fő nappali rendszerű oktatásban, 135 fő esti munkarendben

Gimnáziumi oktatásban részt vesz: 9476 fő nappali, 790 fő esti, 131 fő levelező munkarendben

Szakközépiskolai oktatásban részt vesz: 2929 fő nappali, 102 fő esti munkarendben

Szakiskolai oktatásban részt vesz: 912 fő nappali, 69 fő esti munkarendben

Alapfokú művészetoktatásban részt vesz: 4427 fő

Kollégiumi nevelésben részt vesz: 1563 fő

Korai fejlesztés, gondozás alanya: 115 fő

Fejlesztő nevelés-oktatást végző intézményi ellátásban részt vesz: 137 fő

(A létszámadatok a 2014/2015-ös tanév elejéről valók)

Felsőoktatásban részt vesz: 6778 fő (2013/14-es tanév)

 

Óvodák

Dunamelléki Egyházkerület

Rákoscsabai Református Egyházközség Betlehem Óvodája
Igazgató: Váradi Gáborné
Fenntartó: Budapest Rákoscsabai Református Egyházközség
Cím: 1171 Budapest, Péceli út 197.
Tel/Fax: (+36 1) 258 9787
E-mail: postmaster@betlehemovoda.t-online.hu
Honlap: www.betlehemovoda.suliweb.net


Tündérkert Református Óvoda
Igazgató: Tóth Sándorné
Fenntartó: Hevesi Református Egyházközség
Cím: 3360 Heves, Szerelem Alfréd u. 19.
Telefon: (+36 36) 545 425
Fax: (+36 36) 545 426
E-mail: refoviheves@gmail.com
Honlap: www.tunderkertovi.5mp.eu


Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
Igazgató: Csernaburczky Ferenc
Intézményvezető: Németh Sándorné
Fenntartó: Mezőcsáti Református Egyházközség
Cím: 3450 Mezőcsát, Szent István u.10.
Telefon: (+36 49) 552 235; 552 234
Fax: (+36 49) 352-723
E-mail: nyedy.mezocsat@freemail.hu
Honlap: csatirefi.hu


Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda - Erdész úti Óvodája
Igazgató: Nagy Attila
Intézményvezető:
Papp Lászlóné
Fenntartó: Tiszáninneni Református Egyházkerület
Cím: 3535 Miksolc, Erdész u. 1.
Tel/Fax: (+36 46) 379 326
E-mail: titkar.refisk@freemail.hu
Honlap: www.dgyrefisk.hu


Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda - Görgey úti Óvodája
Igazgató: Nagy Attila
Intézményvezető: Sajtos Istvánné
Fenntartó: Tiszáninneni Református Egyházkerület
Cím: 3530 Miskolc, Görgey u. 20.
Tel/Fax: (+36 46) 382 356
E-mail: titkar.refisk@freemail.hu
Honlap: www.dgyrefisk.hu


Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda
Igazgató: Takaró Monika
Fenntartó: Budapesti- Kelenföldi Református Egyházközség
Cím: 1119 Budapest, Albert u. 1.
Tel/Fax: (+36 1) 371 1316
E-mail: refovoda@feherkavics.hu
Honlap: www.feherkavics.hu


Gyökössy Endre Református Óvoda
Igazgató: Zsóri Mónika
Fenntartó: Dunamelléki Református Egyházkerület
Cím: 1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3.
Telefon: (+36 1) 212 1494/228; 201 2039
Fax: (+36 1) 212 1494/228
E-mail: gyokossyovoda@freemail.hu


Budapest-Budafoki Református Egyházközség Halacska Óvodája
Igazgató: Ablonczyné Vándor Margit
Fenntartó: Budafoki Református Egyházközség
Cím: 1221 Budapest, Törley tér 3-4.
Telefon: (+36 1) 482 0225
Fax: (+36 1) 482 0224
E-mail: halacskaovi@freestart.hu, halacskaovi@halacskaovi.hu
Honlap: www.parokia.hu/lap/halacska-reformatus-ovoda


Budapest - Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája
Igazgató: Horgos Vilmos
Intézményvezető: Dr. Szabóné Vörös Katalin
Fenntartó: Fasori Református Egyházközség
Cím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 29.
Tel/Fax: (+36 1) 322-1933
E-mail: csipkebokor@fasor.hu


Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda
Igazgató: Nagy Gábor
Intézményvezető: Ablonczyné Szamosközi Éva
Fenntartó: Kispest-Rózsatéri Református Egyházközség
Cím: 1194 Budapest, Szegfű u.16
Telefon: (+36 1) 280 2015
E-mail: ksrefisk@parokia.net; ksrefisk2@freemail.hu; ksovoda@gmail.com
Honlap: www.parokia.hu/lap/karacsony-sandor-rozsateri-reformatus-altalanos-iskola-es-ovoda-budapest-kispest


Református Általános Iskola és Óvoda - Cegléd
Igazgató: Arany Zsolt
Intézményvezető: Zsolnai Jánosné
Fenntartó: Cegléd-Felszegi Református Egyházközség
Cím: 2700 Cegléd, Szabadság tér 4.
Telefon: (+36 53) 311 973; 311 963
Fax: (+36 53) 311 963
E-mail: refiskcegled@t-online.hu info@reformatusiskola.hu
Honlap: www.reformatusiskola.hu


Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda és Bölcsőde
Igazgató: Horváth Kálmánné
Fenntartó: Csákvári Református Egyházközség
Cím: 8083 Csákvár, Szt. István út 2.
Tel/Fax: (+36 22) 254 071
E-mail: lorantffyovoda@gmail.com


Margaréta Református Óvoda
Igazgató: Vidóczyné Doszpod Mária
Fenntartó: Tolnai Református Egyházmegye
Cím: 7200 Dombóvár, Bezerédi u. 2/a
Tel/Fax: (+36 74) 466 425
E-mail: marefov@aldocom.hu
Honlap: www.margaretarefovi.hu


Száz Juhocska Református Óvoda
Igazgató: Lakatosné Balog Erzsébet
Fenntartó: Fót-központi Református Egyházközség
Cím: 2151 Fót, Károlyi István u.1.
Postacím: 2153 Fót, Pf.:25.
Tel/Fax: (+36 27) 360 733
E-mail: 100juhocska@tvn.hu
Honlap: www.fotiref.hu/ovoda/


Gödöllői Református Óvoda
Igazgató: Zászkaliczky Móricz Dóra
Fenntartó: Gödöllői Református Egyházközség
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság út. 201.
Tel/Fax: (+36 28) 410 191
E-mail: ovodavezeto@refgodollo.hu


Lámpás Református Óvoda
Igazgató: Szűtsné Kovács Erika
Fenntartó: Tököl-Halásztelki Református Egyházközség
Cím: 2314 Halásztelek, Iskola u. 2.
Telefon: (+36 24) 532 315
E-mail: lampas.ovoda@reformatus.hu


Jászberényi Református Egyházközség Gólya Óvodája
Igazgató: Füleki Krisztina
Fenntartó: Jászberényi Református Egyházközség
Cím: 5100 Jászberény, Kossuth út 53.
Tel/Fax: (+36 57) 412 808
E-mail: golyaovi@freemail.hu


Kecskeméti Pálmácska Református Óvoda
Igazgató: Benkéné Pungur Zsuzsanna
Fenntartó: Kecskeméti Református Egyházközség
Cím: 6000 Kecskemét, Munkácsy M. u. 6.
Telefon: (+36 76) 324 486
E-mail: palmacska@krek.hu
Honlap: www.reformatus-kkt.sulinet.hu


Kiskunhalasi Református Kollégium Ökumenikus Óvodája
Igazgató: Vasné Horváth Olga
Fenntartó: Kiskunhalasi Református Egyházközség
Cím: 6400 Kecskemét, Ősök tere 2.
Tel/Fax: (+36 77) 422 300
E-mail: golyasrefovi@hdsnet.hu


Szentendrei Református Óvoda
Igazgató: Bene Andrásné
Fenntartó: Szentendrei Református Egyházközség
Cím: 2000 Szentendre, Vasúti villasor 15.
Tel/Fax: (+36 26) 310 345
E-mail: reformatusovoda@gmail.com
Honlap: www.szro.hu


Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda
Igazgató: Kovács István
Intézményvezető: Hargitai Tiborné
Fenntartó: Tabajdi Református Egyházközség
Cím: 8088 Tabajd,Petőfi Sándor u. 3.
Telefon: (+36 22) 353-330
Fax: (+36 22) 594 079
E-mail: realisov7@gmail.com


Harangvirág Református Óvoda és Bölcsöde
Igazgató: Bokor Anita
Fenntartó: Péceli Református Egyházközség
Cím: 2119 Pécel, Eszperantó köz 1.
Tel/Fax: (+36 28) 452 007
E-mail: harangvirag@invitel.hu
Honlap: www.harangviragovi.hu


Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános iskolája és Óvodája
Igazgató: Kutasné Kovács Éva
Intézményvezető: Babocsánné Katona Ágnes
Fenntartó: Baranyai Református Egyházmegye
Cím: 7627 Pécs, Engel J. u. 15.
Tel/Fax: (+36 72) 210 800
E-mail: titkarsag@pecsirefkoll.hu
Honlap: www.pecsirefkoll.hu


Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda
Igazgató: Ambachné Perics Irén
Intézményvezető: Bognár Bernadett
Fenntartó: Siklós-Máriagyűd Református Társegyházközség
Cím: 7800 Siklós, Vörösmarty u. 13.
Tel/Fax: (+36 72) 579 224
E-mail: sztarairef@siklosref.hu
Honlap: www.refisk.media9.hu


Czövek Olivér Református Óvoda
Igazgató: Pete Jánosné
Fenntartó: Vecsési Református Egyházközség
Cím: 2220 Vecsés, Árpád u. 6.
Tel/Fax: (+36 29) 357 697
E-mail: refovoda14@gmail.com
Honlap: www.vecsesireformatus.hu


Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
Igazgató: Szanyó István
Óvodavezető: Ritzl Erika
Bölcsődevezető: Szegedi Zsoltné
Fenntartó: Verőcei Református Egyházközség
Cím: 2621 Verőce, Losonczy u. 3.
Tel/Fax: (+36 27) 350 031
E-mail: viskola@freemail.hu


Csillagvilág Református Óvoda
Igazgató: Püspökiné Vasas Piroska
Fenntartó: Zsámbéki Református Egyházközség
Cím: 2072 Zsámbék, Petőfi Sándor u.20.
Telefon: (+36 23) 340 148; 340 020
Fax: (+36 23) 340 020
E-mail: csillagvilag.ovoda@freemail.hu; csillagvilag@zsargon.hu
Honlap: www.zsargon.hu

 

Dunántúli Egyházkerület

Szász Póla Református Óvoda
Igazgató: Hallerné Szabó Renáta
Fenntartó: Nemessgörzsönyi Református Egyházközség
Cím: 8522 Nemesgörzsöny, Gárdonyi u. 32.
Telefon: (+36 89) 349 432
Fax: (+36 89) 349 434
E-mail: ovodavez.refovoda@wdsl.hu
Honlap: www.szaszpolarefovoda.gportal.hu


Olajfa Református Óvoda
Igazgató: Tóthné Tereánszky Márta
Fenntartó: Székesfehérvári Református Egyházközség
Cím: 8000 Székesfehérvár, Horvát I. u. 1.
Tel/Fax: (+36 22) 316 378
E-mail: ovoda@albaref.hu
Honlap: www.albaref.hu


Hajnalcsillag Tatai Református Óvoda
Igazgató: Sahinné Herczeg Edina
Fenntartó: Tatai Református Egyházközség
Cím: 2890 Tata, Kálvária u. 5.
Tel/Fax: (+36 34) 380 651
E-mail: reformatusegyhaz@etata.hu

 

Tiszáninneni Egyházkerület

Tündérkert Református Óvoda
Igazgató: Tóth Sándorné
Fenntartó: Hevesi Református Egyházközség
Cím: 3360 Heves, Szerelem Alfréd u. 19.
Telefon: (+36 36) 545 425
Fax: (+36 36) 545 426
E-mail: refoviheves@gmail.com
Honlap: www.tunderkertovi.5mp.eu


Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
Igazgató: Csernaburczky Ferenc
Intézményvezető: Németh Sándorné
Fenntartó: Mezőcsáti Református Egyházközség
Cím: 3450 Mezőcsát, Szent István u.10.
Telefon: (+36 49) 552 235; 552 234
Fax: (+36 49) 352-723
E-mail: nyedy.mezocsat@freemail.hu
Honlap: csatirefi.hu


Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda - Erdész úti Óvodája
Igazgató: Nagy Attila
Intézményvezető:
Papp Lászlóné
Fenntartó: Tiszáninneni Református Egyházkerület
Cím: 3535 Miksolc, Erdész u. 1.
Tel/Fax: (+36 46) 379 326
E-mail: titkar.refisk@freemail.hu
Honlap: www.dgyrefisk.hu


Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda - Görgey úti Óvodája
Igazgató: Nagy Attila
Intézményvezető: Sajtos Istvánné
Fenntartó: Tiszáninneni Református Egyházkerület
Cím: 3530 Miskolc, Görgey u. 20.
Tel/Fax: (+36 46) 382 356
E-mail: titkar.refisk@freemail.hu
Honlap: www.dgyrefisk.hu

 

Tiszántúli Egyházkerület

Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda
Igazgató: Szabadi Árpád
Fenntartó: Balmazújvárosi Református Egyházközség
Cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 14.
Tel/Fax: (+36 52) 370 156
E-mail: balmazrefiovi@freemail.hu
Honlap: balmazrefi.hu


Szivárvány Református Óvoda
Igazgató: Kari Sándorné
Fenntartó: Tiszántúli Református Egyházkerület
Cím: 4100 Berettyóújfalu, Tardy út 8.
Tel/Fax: (+36 54) 404 154
E-mail: szivarvanyref@freemail.hu


Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium
Igazgató: Kovács Dániel
Intézményvezető: Ökrösné Baji Katalin
Fenntartó: Békési Református Egyházközség
Cím: 5630 Békés, Petőfi S. u. 11-13.
Telefon: (+36 66) 411 867
Fax: (+36 66) 411 877
E-mail: titkarsag@szkirg.hu
Honlap: www.refibekes.hu


Debreceni Református Kollégium Óvodája
Igazgató: Feketéné Kavisánszki Györgyi
Fenntartó: Tiszántúli Református Egyházkerület
Cím: 4024 Debrecen, Tímár u.10.
Tel/Fax: (+36 52) 417 776
E-mail: drk.ovi@freemail.hu
Honlap: www.ovoda.drk.hu


Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
Igazgató: Varga Lajosné
Intézményvezető: Kun Lászlóné
Fenntartó: Fehérgyarmati Református Egyházközség
Cím: 4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 33.
Telefon: (+36 44) 510 193
Fax: (+36 44) 510 199
E-mail: titkarsag@kolcsey-fgyarmat.sulinet.hu
Honlap: www.fehergyarmat.hu/kolcseyrefi


Magvető Általános Iskola és Hajnalcsillag Óvoda Közös Igazgatású Gyulai Református Közoktatási Intézmény
Igazgató: Varga Ottó
Intézményvezető: Kiss Tiborné
Fenntartó: Gyulai Református Egyházközség
Cím: 5700 Gyula, Szegedi Kis I. u. 18.
Telefon: (+36 66) 468 331
E-mail: info@hajnalcsillagovi.hu magvet@freemail.hu
Honlap: www.magvetoiskola.hu


Magvető Általános Iskola és Hajnalcsillag Óvoda Közös Igazgatású Gyulai Református Közoktatási Intézmény – Tagóvoda
Igazgató: Varga Ottó
Intézményvezető: Kiss Tiborné
Fenntartó: Gyulai Református Egyházközség
Cím: 5700 Gyula, Faiskola u. 2/a
Telefon: (+36 66) 468 621
E-mail: info@hajnalcsillagovi.hu magvet@freemail.hu
Honlap: www.magvetoiskola.hu


Jó Pásztor Református Óvoda
Igazgató: Szabadi Edit
Fenntartó: Hajdúböszörmény Kálvin-téri Református Egyházközség
Cím: 4220 Hajdúböszörmény,Kálvin tér 18.
Telefon: (+36 52) 561 459
Fax: (+36 52) 561 460
E-mail: ovi@refjopasztor.t-online.hu
Honlap: www.jopasztorrefovi.hu


Hajdúhadházi Református Óvoda és Általános Iskola
Igazgató: Bacskay Zoltánné
Fenntartó: Hajdúhadházi Református Egyházközség
Cím: 4242 Hajdúhadház, Óvoda u. 4.
Tel/Fax: (+36 52) 384 907
E-mail: ref.ovi@gmail.com
Honlap: www.iskola.reformatus-hadhaz.hu


Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda
Igazgató: Szabóné Marth Éva
Intézményvezető: Csuja Beáta
Fenntartó: Hajdúnánási Református Egyházközség
Cím: 4080 Hajdúnánás Iskola u.10.
Tel/Fax: (+36 52) 570 597
E-mail: titkar@refnanas.sulinet.hu
Honlap: www.refiskola-nanas.hu


Szeremlei Sámuel Református Óvoda
Igazgató: Tóthné Mohos Erika
Fenntartó: Hódmezővásárhely-Újtemplomi Református Egyházközség
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 13.
Tel/Fax: (+36 62) 222 326
E-mail: szeremleisrefovoda@invitel.hu


Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Hétszínvirág Református Óvoda
Igazgató: Jani Jánosné
Intézményvezető: Tóth Pál Lászlóné
Fenntartó: Makó-Belvárosi Református Egyházközség
Cím: 6932 Magyarcsanád, Petőfi Sándor u. 18.
Tel/Fax: (+36 62) 261 809
E-mail: ahkiskola@gmail.com


Bárka Református Óvoda
Igazgató: Gruberné Joó Marianna
Fenntartó: Makó-Belvárosi Református Egyházközség
Cím: 6900 Makó, Kálvin u. 7/a
Telefon: (+36 62) 212 905
E-mail: barka.reformatus@freemail.hu


Szikszai György Református Óvoda
Igazgató: Bertus Barcza Csabáné
Fenntartó: Makó-Újvárosi Református Egyházközség
Cím: 6900 Makó, Vásárhelyi u.53.
Telefon: (+36 62) 212 820
E-mail: bertusne68@gmail.com


Forrás Református Óvoda
Igazgató: Tóth Józsefné
Fenntartó: Orosházi Református Egyházközség presbitériuma
Cím: 5900 Orosháza, Lehel u. 39.
Tel/Fax: (+36 68) 412 901
E-mail: forrasovi@globonet.hu


Clarisseum Református Óvoda
Igazgató: Szabó Zoltán György
Fenntartó: Szeged-Kálvin téri Református Egyházközség
Cím: 6721 Szeged, Sóhordó u. 13.
Telefon: (+36 62) 420 903
E-mail: zoltan@reformatus.szeged.hu
Honlap: www.reformatus.szeged.hu


Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda
Igazgató: Ozsváth János
Intézményvezető: Fegyvernekiné Varga Erzsébet
Fenntartó: Tiszafüredi Református Egyházközség
Cím: 5350 Tiszafüred, Fő út 2.
Tel/Fax: (+36 59) 511 188
E-mail: banzsigmond@vipmail.hu
Honlap: www.banzsigmond.hu


Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó
Igazgató: Virágné Katona Zsuzsanna
Intézményvezető: Horváth Julianna
Fenntartó: Törökszentmiklósi Református Egyházközség
Cím: 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor u. 1.
Telefon: (+36 56) 390 170
Fax: (+36 56) 395 552
E-mail: bethlen@externet.hu
Honlap: www.bethlen-tszentmiklos.sulinet.hu


Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda
Igazgató: Nagy Róza
Intézményvezető: Dinya Józsefné
Fenntartó: Túrkevei Református Egyházközség
Cím: 5420 Túrkeve, Mátyás király u. 3.
Telefon: (+36 56) 361 677
Fax: (+36 56) 361 150
E-mail: kaszap-refisk@velnet.hu
Honlap: www.kevirefi.hu


Debrecen Bánki Református Óvoda
Igazgató:  Dr. Bács Jenőné
Intézményvezető: Bakóczy Andrásné Ottó Éva
Fenntartó: Debrecen-Bánki Református Egyházközség
Cím: 4079 Debrecen Külső Diószegi út 176. sz.
Telefon: (+36 52) 890 307
Fax:  
E-mail:  
Honlap: www.bankigyulekezet.hu


 

Általános iskolák

Dunamelléki Egyházkerület

Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon
Igazgató: Tombor László
Intézményvezető: Kovács Adria
Fenntartó: Dunamelléki Református Egyházkerület
Cím: 1022 Budapest, Lorántffy Zs. u. 3.
Telefon: (+36 1) 212 1494
Fax: (+36 1) 212 1495
E-mail: aitvez@bmrg.hu
Honlap: www.bmrg.hu


Budapest - Fasori Református Kollégium Julianna Általános Iskolája és Csipkebokor Óvodája
Igazgató: Horgos Vilmos
Intézményvezető: Filep Zoltán
Fenntartó: Budapest-Fasori Református Egyházközség
Cím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 7.
Telefon: (+36 1) 351 7995; 342 6142
Fax: (+36 1) 342 6142/26
E-mail: julianna.ref@freemail.hu; info@julianna-bp.sulinet.hu
Honlap: www.fasor.hu/julianna


Jókai Mór Református Általános Iskola
Igazgató: Újváriné Gercsák Anikó
Fenntartó: Budapest-Rákoscsabai Református Egyházközség
Cím: 1171 Budapest, Szánthó Géza u. 60.
Telefon: (+36 1) 258 2015
Fax: (+36 1) 258 0332
E-mail: info@jokaim.sulinet.hu
Honlap: www.jokaim.sulinet.hu


Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda
Igazgató: Nagy Gábor
Fenntartó: Kispest-Rózsatéri Református Egyházközség
Cím: 1194 Budapest, Kisviola u. 44.
Telefon: (+36 1) 282 9483; 348 0300
Fax: (+36 1) 282 9483; 348 0300
E-mail: ksrefisk@parokia.net; ksrefisk2@freemail.hu
Honlap: www.parokia.hu/lap/karacsony-sandor-rozsateri-reformatus-altalanos-iskola-es-ovoda-budapest-kispest


Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola
Igazgató: Magyarné Teliska Gyöngyi
Fenntartó: Budapest-Pestsztimrei Református Egyházközség
Cím: 1188 Budapest, Nagykőrösi út 55-57.
Telefon: (+36 1) 294 5168; 292 0279
Fax: (+36 1) 294 5168/108; 292 0279
E-mail: szenczi@szenczi-bp18.sulinet.hu
Honlap: www.szenczi-bp18.sulinet.hu


Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
Igazgató: Pavletitsné Egressy Mária
Fenntartó: Budapest-Északi Református Egyházmegye
Cím: 1043 Budapest, Nyár u. 4.
Telefon: (+36 1) 369 1851; 370 4134
Fax: (+36 1) 369 1851
E-mail: igazgato@benkorefi.hu
Honlap: www.benko.sulinet.hu


Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda
Igazgató: Arany Zsolt
Fenntartó: Cegléd-Felszegi Református Egyházközség
Cím: 2700 Cegléd, Szabadság tér 4.
Telefon: (+36 53) 311 973; 311 963
Fax: (+36 53) 311 963
E-mail: refiskcegled@t-online.hu; info@reformatusiskola.hu
Honlap: www.reformatusiskola.hu


Dunavecsei Református Kollégium Gróf Teleki József Református Általános Iskola, Gazda és Gazdaasszonyképző Szakiskola, Kollégium
Igazgató: Sándor Zsombor
Fenntartó: Dunavecsei Református Egyházközség
Cím: 6087 Dunavecse, Zrínyi u. 12.
Telefon: (+36 78) 437 163
Fax: (+36 78) 437 163
E-mail: dunavecse@reformatus.hu


Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Igazgató: Tasi Kálmán
Fenntartó: Gomba Református Egyházközség
Cím: 2217 Gomba, Iskola u. 2.
Telefon: (+36 29) 433 261
Fax: (+36 29) 433 261
E-mail: iskola@gomba.hu; ami@iskola.gomba.hu


Bocskai István Református Általános Iskola
Igazgató: Kovács István
Fenntartó: Halászteleki Református Egyházközség
Cím: 2314 Halásztelek, Rákóczi út 17.
Telefon: (+36 24) 532 315
Fax: (+36 24) 532 315
E-mail: titkarsag@bocskairefaltisk.hu
Honlap: www.bocskairefaltisk.hu


Kecskeméti Református Általános Iskola
Igazgató: Hörcsök Imre
Fenntartó: Kecskeméti Református Egyházközség
Cím: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
Telefon: (+36 76) 500 380
Fax: (+36 76) 500 387
E-mail: refaltisk@reformatus-kkt.sulinet.hu
Honlap: www.reformatus-kkt.sulinet.hu


Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola
Igazgató: Baráth Julianna
Fenntartó: Kunszentmiklósi Református Egyházközség
Cím: 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17.
Telefon: (+36 76) 550 162, 550 163
Fax: (+36 76) 351 550
E-mail: barath@krk.sulinet.hu baksay@server.baksay-ref.sulinet.hu server.baksay-ref.sulinet.hu
Honlap: www.bsrg.hu


Majosházi Református Általános Iskola
Igazgató: Papp Kornél
Fenntartó: Majosházi Református Egyházközség
Cím: 2339 Majosháza, Kossuth u. 22.
Telefon: (+36 24) 486 341
Fax: (+36 24) 486 341
E-mail: pappkornel@invitel.hu


Arany János Református Általános Iskola
Igazgató: Magyarné Bogár Ildikó
Fenntartó: Nagykőrösi Református Egyházközség
Cím: 2750 Nagykőrös Hősök tere 8.
Telefon: (+36 53) 350 894, 552 342
Fax: (+36 53) 350 894
E-mail: aranyrefisk@aranyj-nkoros.sulinet.hu
Honlap: www.aranyj-nkoros.sulinet.hu


Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Óvodája
Igazgató: Kutasné Kovács Éva
Intézményvezető: Bartisné Gagyi Ágnes
Fenntartó: Baranyai Református Egyházmegye
Cím: 7627 Pécs, Engel J. u. 15.
Telefon: (+36 72) 210 800
Fax: (+36 72) 210 800
E-mail: titkarsag@pecsirefkoll.hu
Honlap: www.pecsirefkoll.hu


Sztárai Mihály Református Általános Iskola és Óvoda
Igazgató: Ambachné Perics Irén
Fenntartó: Siklós-Máriagyűdi Református Társegyházközség
Cím: 7800 Siklós, Vörösmarty u. 13.
Telefon: (+36 72) 579 224
Fax: (+36 72) 579 224
E-mail: sztarairef@siklosref.hu
Honlap: www.refisk.media9.hu


Székely József Református Általános Iskola
Igazgató: Simonné Bozsik Anikó
Fenntartó: Szentmártonkátai Református Egyházközség
Cím: 2254 Szentmártonkáta, Mátyás kir. tér 1.
Telefon: (+36 29) 462 113, 662 120
Fax: (+36 29) 462 113
E-mail: szekelyrefisk@gmail.com
Honlap: www.szekelyrefisk.hu


Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda
Igazgató: Kovács István
Fenntartó: Tabajdi Református Egyházközség
Cím: 8088 Tabajd, Dózsa György u. 1.
Telefon: (+36 22) 594-078
Fax: (+36 22) 594-079
E-mail: realisov7@gmail.com


Tiszakécskei Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziuma
Igazgató: Bohács Imre
Fenntartó: Tiszekécskei Református Egyházközség
Cím: 6060 Tiszakécske, Templom tér 3.
Telefon: (+36 76) 441 052
Fax: (+36 76) 441 052
E-mail: realis@t-online.hu
Honlap: www.realisgimi.hu


Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
Igazgató: Szanyó István
Fenntartó: Verőcei Református Egyházközség
Cím: 2621 Verőce, Garam u. 8-10.
Telefon: (+36 27) 350 031
Fax: (+36 27) 380 177
E-mail: viskola@freemail.hu


Kálvin téri Református Általános Iskola
Igazgató: Fukász Lászlóné
Fenntartó: Veresegyházi Református Egyházközség
Cím: 2112 Veresegyház, Kálvin tér 2.
Telefon: (+36 28) 387 930
Fax: (+36 28) 387 930
E-mail: kalvinter@citromail.hu
Honlap: www.kalvinteri.hu

Dunántúli Egyházkerület

Csajági Református Általános Iskola
Igazgató: Stampelné Géringer Márta
Fenntartó: Csajági Református Egyházközség
Cím: 8163 Csajág, Szabadság utca 1-3., 8164, Balatonfőkajár Árpád u.1/a
Telefon: (+36 88) 440 117, (+36 88) 483 201
Fax: (+36 88) 440 117/33, (+36 88) 599 270
E-mail: suli@altisk-csajag.sulinet.hu, bfkajar@bfkajar-csajag.sulinet.hu
Honlap: www.altisk-csajag.sulinet.hu


Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Igazgató: Kovács József
Fenntartó: Somogyi Református Egyházmegye
Cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
Telefon: (+36 82) 471 108
Fax: (+36 82) 471 024; 471 108
E-mail: kovacs.jozsef@csvmrg.sulinet.hu
Honlap: www.csvmrg.hu


Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium
Igazgató: Molnár Tímea
Fenntartó: Kaposvári Református Egyházközség
Cím: 7400 Kaposvár, Szt. Imre u. 14/D
Telefon: (+36 82) 511 487, 411 005
Fax: (+36 82) 511 487
E-mail: lozsu3@lorantffy-kaposvar.sulinet.hu
Honlap: www.lorantffy-kaposvar.sulinet.hu


Vargha Gyula Református Általános Iskola
Igazgató: Máthéné Szabados Éva
Fenntartó: Nemesgörzsönyi Református Egyházközség
Cím: 8522 Nemesgörzsöny, Petőfi u. 20.
Telefon: (+36 89) 349 434
Fax: (+36 89) 349 434
E-mail: igazgatorefiskola@gmail.com
Honlap: www.vargharefiskola.gportal.hu


Bocskai István Református Általános Iskola
Igazgató: Bollók Gyula
Fenntartó: Papkeszi Református Egyházközség
Cím: 8183 Papkeszi, Fő út 34.
Telefon: (+36 88) 573 605
Fax: (+36 88) 573 605
E-mail: birai@freemail.hu
Honlap: www.bocskai.eoldal.hu


Talentum Református Általános Iskola
Igazgató: Szanyó Gáborné
Fenntartó: Székesfehérvári Református Egyházközség
Cím: 8000 Székesfehérvár. Széchenyi út 20.
Telefon: (+36 22) 310 018
Fax: (+36 22) 310 018
E-mail: iskolatitkar@albaref.hu
Honlap: www.albaref.hu

 

Tiszáninneni Egyházkerület

Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
Igazgató: Csernaburczky Ferenc
Fenntartó: Mezőcsáti Református Egyházközség
Cím: 3450 Mezőcsát, Szent István u. 1-2.
Telefon: (+36 49) 352 723
Fax: (+36 49) 352 723
E-mail: enyedy.mezocsat@freemail.hu
Honlap: www.csatirefi.hu


Balázs Győző Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általános, Szak- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Igazgató: Sziráki Szűcs Gábor
Fenntartó: Miskolc-Felsővárosi Református Egyházközség
Cím: 3531 Miksolc, Győri kapu 23.
Telefon: (+36 46) 325 290
Fax: (+36 46) 325 290/107
E-mail: bgyrefi@gmail.com


Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda
Igazgató: Nagy Attila
Fenntartó: Tiszáninneni Református Egyházkerület
Cím: 3534 Miskolc, Nagy Lajos kir. u. 14.
Telefon: (+36 46) 530 449
Fax: (+36 46) 530 448
E-mail: ig.refisk@freemail.hu
Honlap: www.dgyrefisk.hu


Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Igazgató: Kis Klára
Fenntartó: Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség
Cím: 3525 Miskolc, Pallos u 1.
Telefon: (+36 46) 509 684; 509-683
Fax: (+36 46) 509 683
E-mail: jokaisuli@jokai-miskolc.sulinet.hu
Honlap: www.jokai-miskolc.huSárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona
Igazgató: Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó
Intézményvezető: Timáriné Király Sarolta
Fenntartó: Tiszáninneni Református Egyházkerület
Cím: 3950 Sárospatak, Tompa u. 1
Postacím: 3950 Sárospatak, Pf. 216.
Telefon: (+36 47) 511 247
Fax: (+36 47) 311 720
E-mail: kisrefi@reformatus-sp.sulinet.hu
Honlap: www.reformatus-sp.sulinet.hu


Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola
Igazgató: Miskolczy Józsefné
Fenntartó: Tiszakeszi Református Egyházközség
Cím: 3458 Tiszakeszi, Községháza u. 16.
Telefon: (+36 49) 552 035
Fax: (+36 49) 552 035
E-mail: keszirefi@bicomix.hu
Honlap: www.parokia.hu/lap/tiszakeszi-gyulekezetenek-es-iskolajanak-oldala


 

Tiszántúli Egyházkerület

Balmazújvárosi Református Általános Iskola és Óvoda
Igazgató: Szabadi Árpád
Fenntartó: Balmazújvárosi Református Egyházközség
Cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 14.
Telefon: (+36 52) 370 481
Fax: (+36 52) 370 481
E-mail: titkarsag.balmazrefi@gmail.com
Honlap: balmazrefi.hu


Diószegi Kis István Református Általános Iskola
Igazgató: László Vilmos
Fenntartó: Tiszántúli Református Egyházkerület
Cím: 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 4.
Telefon: (+36 54) 402 039; 400 947
Fax: (+36 54) 402 039
E-mail: dioszegi@dioszegi-refi.hu


Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium
Igazgató: Kovács Dániel
Intézményvezető: Vég Gábor
Fenntartó: Békési Református Egyházközség
Cím: 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 11-13.
Telefon: (+36 66) 411 867
Fax: (+36 66) 411 877
E-mail: titkarsag@szkirg.hu
Honlap: www.refibekes.hu


Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Igazgató: Kovács Mónika, Gál Sándorné megbízott igazgató
Fenntartó: Biharkeresztesi Református Egyházközség
Cím: 4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 21.
Telefon: (+36 54) 431 258; 541 035
Fax: (+36 54) 431 258
E-mail: gardonyizeneiskola@vipmail.hu
Honlap: www.gardonyirefi.hu


Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája
Igazgató: Berényi Györgyné
Fenntartó: Tiszántúli Református Egyházkerület
Cím: 4026 Debrecen, Füvészkert u. 2.
Telefon: (+36 52) 516 893
Fax: (+36 52) 534 607
E-mail: kisrefi@drk.hu
Honlap: www.kisrefi.drk.hu


Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsey Ferenc Gyakorló Általános Iskolája
Igazgató: Ember Sándor
Fenntartó: Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Cím: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17.
Telefon: (+36 52) 518 582; 518 568
Fax: (+36 52) 518 567; 410 850
E-mail: gyakorlo@kfrtkf.hu
Honlap: www.kistk.hu


Szügyi Dániel Református Általános Iskola
Tagint. vezető: Hajdu Andrea
Fenntartó: Békési Református Egyházközség
Cím: 5510 Dévaványa, Vörösmarty út 2.
Telefon: (+36 66) 483 342
Fax: (+36 66) 483 342
E-mail: szugyiref@freemail.hu
Honlap: www.refibekes.hu


Bereczky Zsigmond Református Általános Iskola
Igazgató: Sipos Kálmánné
Fenntartó: Dombrádi Református Egyházközség
Cím: 4492 Dombrád, Kossuth u. 45.
Telefon: (+36 45) 465 413
Fax: (+36 45) 565 004
E-mail: lobabaka@t-online.hu


Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
Igazgató: Varga Lajosné
Fenntartó: Fehérgyarmati Református Egyházközség
Cím: 4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 33.
Telefon: (+36 44) 510 193
Fax: (+36 44) 510 193
E-mail: titkarsag@kolcsey-fgyarmat.sulinet.hu
Honlap: www.fehergyarmat.hu/kolcseyrefi


Magvető Általános Iskola és Hajnalcsillag Óvoda Közös Igazgatású Gyulai Református Közoktatási Intézmény
Igazgató: Varga Ottó
Fenntartó: Gyulai Református Egyházközség
Cím: 5700 Gyula, Árpád u. 4-6.
Telefon: (+36 66) 467 633
Fax: (+36 66) 463 405
E-mail: info@magvetoiskola.hu magvet@freemail.hu
Honlap: www.magvetoiskola.hu


Baltazár Dezső Református Általános Iskola
Igazgató: Balláné Bodai Judit
Fenntartó: Hajdúböszörmény-Bocskai téri Református Egyházközség
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10.
Telefon: (+36 52) 228 287
Fax: (+36 52) 228 287
E-mail: igazgato@balthazar-hboszormeny.sulinet.hu
Honlap: www.baltazariskola.hu


Hajdúhadházi Református Óvoda és Általános Iskola
Igazgató: Bacskay Zoltánné
Intézményvezető: Vargáné Sőrés Ilona
Fenntartó: Baltazár Dezső Református Általános Iskola
Cím: 4242 Hajdúhadház, Kossuth u.3.
Telefon: (+36 52) 384 907
Fax: (+36 52) 384 907
E-mail: ref.ovi@gmail.com
Honlap: www.iskola.reformatus-hadhaz.hu


Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda
Igazgató: Szabóné Marth Éva
Fenntartó: Hajdúnánási Református Egyházközség
Cím: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 11.
Telefon: (+36 52) 570 597
Fax: (+36 52) 570 597
E-mail: titkar@refnanas.sulinet.hu
Honlap: www.refiskola-nanas.hu


Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola
Igazgató: Hódiné Földesi Sára
Fenntartó: Hódmezővásárhely- Ótemplomi Református Egyházközség
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Deák Ferenc u. 4-6.
Telefon: (+36 62) 534 235
Fax: (+36 62) 534 236
E-mail: szonyi.benjamin@air.vasarhely.hu
Honlap: www.szonyi-hmvhely.sulinet.hu


Karcagi Nagykun Református Általános Iskola
Igazgató: Földváriné Simon Ilona
Fenntartó: Karcagi Református Egyházközség
Cím: 5300 Karcag, Kálvin u. 2.
Telefon: (+36 59) 400 577
Fax: (+36 59) 400 577
E-mail: refi@freemail.hu
Honlap: www.reformatus.eu


Török Pál Református Általános Iskola
Igazgató: Sipos Emese
Fenntartó: Kisújszállási Református Egyházközség
Cím: 5310 Kisújszállás, Arany János u. 1.
Telefon: (+36 59) 520 585
Fax: (+36 59) 520 585
E-mail: info@kisujrefi.axelero.net
Honlap: www.kisujrefi.hu


Kisvárdai Református Általános Iskola és Gimnázium
Igazgató: Balogh Sándor
Fenntartó: Kisvárdai Református Egyházközség
Cím: 4600 Kisvárda, Kossuth u. 2.
Telefon: (+36 45) 406 021
Fax: (+36 45) 406 021
E-mail: refiskkv@freemail.hu
Honlap: www.kisvarda.reformatus.hu


Kunhegyesi Református Általános Iskola
Igazgató: Nagy Tibor
Fenntartó: Kunhegyesi Református Egyházközség
Cím: 5340 Kunhegyes, Kossuth u. 64.
Telefon: (+36 59) 325 230
Fax: (+36 59) 325 230
E-mail: reftitk@kunhegyes.hu
Honlap: www.refisk.kunhegyes.hu


Kunmadarasi Református Általános Iskola
Igazgató: Nagyné Papp Róza
Fenntartó: Tiszántúli Református Egyházkerület
Cím: 5321 Kunmadaras, Kálvin u. 2.
Telefon: (+36 59) 527 326; 527 327
Fax: (+36 59) 527 326
E-mail: kunmrefi@citromail.hu


Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Hétszínvirág Református Óvoda
Igazgató: Jani Jánosné
Fenntartó: Makó-Belvárosi Református Egyházközség
Cím: 6932 Magyarcsanád, Templom tér 3.
Telefon: (+36 62) 261 809
Fax: (+36 62) 261 809
E-mail: ahkiskola@gmail.com


Szikszai György Református Általános Iskola
Igazgató: Kotormán István
Fenntartó: Makó-Újvárosi Református Egyházközség
Cím: 6900 Makó, Szikszai u. 4.
Telefon: (+36 62) 212 782
Fax: (+36 62) 212 782
E-mail: szikszaigy@vnet.hu; szikszai.iroda@freemail.hu
Honlap: www.szikszaigy.hu


Kálvin János Református Általános Iskola
Igazgató: Baktiné Illés Éva
Fenntartó: Mátészalkai Református Egyházközség
Cím: 4700 Mátészalka, Nagykárolyi út 5.
Telefon: (+36 44) 502 789
Fax: (+36 44) 502 789
E-mail: refisk01@mail.datanet.hu
Honlap: www.kalvin-mszalka.sulinet.hu


Mezőtúri Református Kollégium,Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola
Igazgató: Mihalina László
Fenntartó: Mezőtúri Református Egyházközség
Cím: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 6.
Postacím: 5401 Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2., Pf. 13
Telefon: (+36 56) 350-140
Fax: (+36 56) 350 188
E-mail: refgim@reformatus-mezotur.sulinet.hu
Honlap: www.refimezotur.hu


Báthory Anna Református Általános Iskola
Igazgató:  Sivadóné Cselenyák Dóra
Fenntartó:  Nyírbátori Református Egyházközség
Cím:  4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.
Telefon:  (+36 42) 281-689
Fax:  (+36 42) 281-689
E-mail:  nyirbatori.iskola@reformatus.hu
Honlap:  www.batorirefiskola.hu


Jókai Mór Református Általános Iskola
Igazgató: Sipos Kund Kötönyné
Fenntartó: Nyíregyházi Református Egyházközség
Cím: 4400 Nyíregyháza, Színház u. 3.
Telefon: (+36 42) 504-892
Fax: (+36 42) 504-893
E-mail: iskola@jokai-nyh.sulinet.hu
Honlap: www.jokaisok.hu


Erőss Lajos Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Igazgató: Borsosné Lekvár Erika
Fenntartó: Püspökladányi Református Egyházközség
Cím: 4150 Püpsökladány, Kálvin tér 3.
Telefon: (+36 54) 451 332
Fax: (+36 54) 451 332
E-mail: erossisk@gmail.com


Kiss Bálint Református Általános Iskola
Igazgató: Karikó-Tóth Tibor
Fenntartó: Szentes-Nagytemplomi Református Egyházközség
Cím: 6600 Szentes, Kossuth tér 2.
Telefon: (+36 63) 562 362
Fax: (+36 63) 562 362
E-mail: iskola@kissb-szentes.sulinet.hu
Honlap: www.kissbalint.hu


Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda
Igazgató: Ozsváth János
Fenntartó: Tiszafüredi Református Egyházközség
Cím: 5350 Tiszafüred, Fő u. 2.
Telefon: (+36 59) 511 020; 511 188
Fax: (+36 59) 511 020
E-mail: banzsigmond@vipmail.hu
Honlap: www.banzsigmond.hu


Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó
Igazgató: Virágné Katona Zsuzsanna
Fenntartó: Törökszentmiklósi Református Egyházközség
Cím: 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1.
Telefon: (+36 56) 390 286
Fax: (+36 56) 395 552
E-mail: bethlen@externet.hu
Honlap: www.bethlen-tszentmiklos.sulinet.hu


Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda
Igazgató: Nagy Róza
Fenntartó: Túrkevei Református Egyházközség
Cím: 5420 Túrkeve, Kossuth L. út 15.
Telefon: (+36 56) 361 150
Fax: (+36 56) 361 150
E-mail: kaszap-refisk@velnet.hu
Honlap: www.kevirefi.hu


Kiss Bálint Református Általános Iskola
Igazgató: Juhász Sándorné
Fenntartó: Vésztői Református Egyházközség
Cím: 5530 Vésztő, Bartók tér 4.
Telefon: (+36 66) 476 045
Fax: (+36 66) 476 045
E-mail: kbrefisk@freemail.hu mail@reformatusikolaveszto.hu


Debrecen Bánki Református Általános Iskola
Igazgató:  Dr. Bács Jenőné
Intézményvezető: Bíróné Czirják Erzsébet
Fenntartó: Debrecen-Bánki Református Egyházközség
Cím: 4079 Debrecen, Bánk 26.
Telefon: (+36 70) 200 002
Fax:  
E-mail:  bankirefiskola@gmail.com
Honlap: www.bankigyulekezet.hu


 

Középiskolák

Dunamelléki Egyházkerület

Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon
Igazgató: Tombor László
Fenntartó: Dunamelléki Református Egyházkerület
Cím: 1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3.
Telefon: (+36 1) 212 1494
Fax: (+36 1) 212 1495
E-mail: bmrg@bmrg.hu
Honlap: www.bmrg.hu


Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium
Igazgató: Pavletitsné Egressy Mária
Fenntartó: Budapest-Északi Református Egyházmegye
Cím: 1043 Budapest, Nyár u. 4.
Telefon: (+36 1) 369 1851
Fax: (+36 1) 369 1851
E-mail: info@benko.sulinet.hu
Honlap: www.benkorefi.hu


Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium
Igazgató: Bódyné Enese Laura
Fenntartó: Budapest-Északi Református Egyházmegye
Cím: 1092 Budapest, Kinizsi u. 1-7.
Postacím: 1462 Budapest, Pf.: 451
Telefon: (+36 1) 216 5138; 216 5176
Fax: (+36 1) 216 3511
E-mail: titkarsag@lonyay.edu.hu
Honlap: www.lonyay.edu.hu


Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium
Igazgató: Bajusz Árpádné
Fenntartó: Gödöllői Református Egyházközség
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9.
Telefon: (+36 28) 410 298
Fax: (+36 28) 410 298
E-mail: igazgato@grl.hu
Honlap: www.grl.hu


Bocskai István Református Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium
Igazgató: Papp Kornél
Fenntartó: Tököl-Halásztelki Református Egyházközség
Cím: 2314 Halásztelek, Rákóczi út 17.
Telefon: (+36 24) 517 240
Fax: (+36 24) 517 251
E-mail: bocskai.gimnazium@reformatus.hu
Honlap: www.bocskai.halasztelek.hu


Kecskeméti Református Gimnázium
Igazgató: Szenes Mártonné Durucz Anna
Fenntartó: Kecskeméti Református Egyházközség
Cím: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.
Telefon: (+36 76) 500 380
Fax: (+36 76) 501 653
E-mail: refgimi@reformatus-kkt.sulinet.hu
Honlap: www.reformatus-kkt.sulinet.hu


Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma
Igazgató: Dr. Bognárné Nagy Éva
Fenntartó: Kiskunhalasi Református Egyházközség
Cím: 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14.
Telefon: (+36 77) 421 215
Fax: (+36 77) 421 177
E-mail: szilady@gmail.com
Honlap: www.szilady.halas.hu


Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola
Igazgató: Baráth Julianna
Fenntartó: Kunszentmiklósi Református Egyházközség
Cím: 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17.
Telefon: (+36 76) 351 550
Fax: (+36 76) 351 550
E-mail: baksay@bsrg.hu
Honlap: www.bsrg.hu


Arany János Református Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon
Igazgató: Suba Lajos
Fenntartó: Nagykőrösi Református Egyházközség
Cím: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.
Telefon: (+36 53) 351 899
Fax: (+36 53) 351 571
E-mail: gtitk@ajrg.hu
Honlap: www.ajrg.hu


Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája, Gimnáziuma és Óvodája
Igazgató: Kutasné Kovács Éva
Fenntartó: Baranyai Református Egyházmegye
Cím: 7627 Pécs, Engel J. u. 15.
Telefon: (+36 72) 210 800
Fax: (+36 72) 210 800
E-mail: titkarsag@pecsirefkoll.hu
Honlap: www.pecsirefkoll.hu


Szentendrei Református Gimnázium
Igazgató: Földi János
Fenntartó: Szentendrei Református Egyházközség
Cím: 2000 Szentendre, Áprily tér 5.
Telefon: (+36 26) 302 595
Fax: (+36 26) 505 257
E-mail: info@szrg.hu
Honlap: www.szrg.hu


Tiszakécskei Református Kollégium Általános Iskolája és Gimnáziuma
Igazgató: Bohács Imre
Fenntartó: Tiszakécskei Református Egyházközség
Cím: 6060 Tiszakécske, Templom tér 3.
Telefon: (+36 76) 441 052
Fax: (+36 76) 441 052
E-mail: realis@t-online.hu
Honlap: www.realisgimi.hu

 

Dunántúli Egyházkerület

Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Igazgató: Kovács József
Fenntartó: Somogyi Református Egyházmegye
Cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
Telefon: (+36 82) 471 108
Fax: (+36 82) 471 024
E-mail: kovacs.jozsef@csvmrg.sulinet.hu
Honlap: www.csvmrg.hu


Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium
Igazgató: Molnár Tímea
Fenntartó: Kaposvári Református Egyházközség
Cím: 7400 Kaposvár, Szt. Imre u. 14/D
Telefon: (+36 82) 511 487
Fax: (+36 82) 511 487
E-mail: lozsu3@lorantffy-kaposvar.sulinet.hu
Honlap: www.lorantffy-kaposvar.sulinet.hu


Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája
Igazgató: Kovács Péter Ferenc
Fenntartó: Dunántúli Református Egyházkerület
Cím: 8500 Pápa, Március 15. tér 9.
Telefon: (+36 89) 313 881
Fax: (+36 89) 324 501
E-mail: ref.gimn@refg-papa.sulinet.hu
Honlap: www.refi-papa.hu


Tatai Református Gimnázium
Igazgató: Illés Dániel
Fenntartó:  
Cím: 2890 Tata, Kossuth tér 11.
Telefon: (+36 34) 586 576
Fax: (+36 34) 586 577
E-mail: refi@refi-tata.hu
Honlap: www.refi-tata.hu

 

Tiszáninneni Egyházkerület

Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola
Igazgató: Pásztor Éva
Fenntartó: Mezőcsáti Református Egyházközség
Cím: 3450 Mezőcsát, Kossuth u. 12.
Telefon: (+36 49) 552 065
Fax: (+36 49) 552 065
E-mail: gimnazium@fenysugar.com
Honlap: www.kjg.sulinet.hu


Balázs Győző Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általános, Szak- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Igazgató: Sziráki Szűcs Gábor
Fenntartó: Miskolc-Felsővárosi Református Egyházközség
Cím: 3531 Miskolc, Győri kapu 23.
Telefon: (+36 46) 325 290
Fax: (+36 46) 325 290/107
E-mail: bgyrefi@gmail.com


Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
Igazgató: Ábrám Tibor
Fenntartó: Tiszáninneni Református Egyházkerület
Cím: 3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2.
Postacím: 3504 Miskolc, Pf. 58
Telefon: (+36 46) 507 667; 412-961
Fax: (+36 46) 412-961
E-mail: administration@levay.sulinet.hu
Honlap: www.levay.tirek.hu


Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona
Igazgató: Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó
Fenntartó: Tiszáninneni Református Egyházkerület
Cím: 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1.
Postacím: 3950 Sárospatak, Pf. 216
Telefon: (+36 47) 311 039
Fax: (+36 47) 311 720
E-mail: refi@reformatus-sp.sulinet.hu
Honlap: www.reformatus-sp.sulinet.hu

 

Tiszántúli Egyházkerület

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Igazgató: Kovács Dániel
Intézményvezető: Békési Mihály
Fenntartó: Békési Református Egyházközség
Cím: 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 11-13.
Telefon: (+36 66) 411 867
Fax: (+36 66) 411 877
E-mail: titkarsag@szkirg.hu
Honlap: www.refibekes.hu


Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona
Igazgató: Győri József
Fenntartó: Tiszántúli Református Egyházkerület
Cím: 4044 Debrecen, Kálvin tér 16
Telefon: (+36 52) 516 896
Fax: (+36 52) 315 630; 516 945
E-mail: refi@refint.drk.hu
Honlap: www.drkg.hu/hu


Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma
Igazgató: Dr. Korós Bálint
Fenntartó: Tiszántúli Református Egyházkerület
Cím: 4024 Debrecen, Kossuth u. 35-37
Telefon: (+36 52) 516 883
Fax: (+36 52) 516 861
E-mail: doczy@doczy.drk.hu
Honlap: www.doczy.drk.hu


Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium
Igazgató: Dr. Kádár Péter
Fenntartó: Hódmezővásárhely - Ótemplomi Református Egyházközség
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2.
Telefon: (+36 62) 241 703; (+36 30) 709 8112; (+36 30) 709 8113
Fax: (+36 62) 244 337
E-mail: bgrg@bgrg.hu
Honlap: www.bgrg.hu


Intézmény megnevezése
Igazgató: Juhászné Zsadányi Erzsébet
Fenntartó: Karcagi Református Egyházközség
Cím: 5300 Karcag, Madarasi út 1-3
Telefon: (+36 59) 311 248
Fax: (+36 59) 311 248
E-mail: info@reformatus.eu
Honlap: www.reformatus.eu


Kisvárdai Református Általános Iskola és Gimnázium
Igazgató: Balogh Sándor
Fenntartó: Kisvárdai Református Egyházközség
Cím: 4600 Kisvárda, Kossuth u. 2.
Telefon: (+36 45) 406 021
Fax: (+36 45) 406 021
E-mail: refiskkv@freemail.hu
Honlap: www.kisvarda.reformatus.hu


Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola
Igazgató: Lévai Ferencné
Fenntartó: Makó-Belvárosi Református Egyházközség
Cím: 6900 Makó, Kálvin u. 2-6.
Telefon: (+36 62) 213 227
Fax: (+36 62) 213 227
E-mail: jgyg@juhaszgy-mako.sulinet.hu
Honlap: www.juhaszgy-mako.sulinet.hu


Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola
Igazgató: Mihalina László
Fenntartó: Mezőtúri Református Egyházközség
Cím: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2.
Postacím: 5401 Mezőtúr, Pf. 13
Telefon: (+36 56) 350 012; (+36 56) 350 043
Fax: (+36 56) 350 305
E-mail: refgim@reformatus-mezotur.sulinet.hu
Honlap: www.refimezotur.hu


Ecsedi Báthori István Református Gimnázium és Kollégium
Igazgató: Fodorné Nyíregyházi Edit
Fenntartó: Tiszántúli Református Egyházkerület
Cím: 4355 Nagyecsed, Szatmári u. 1.
Telefon: (+36) 44 345 236
Fax: (+36 44) 545 010
E-mail: ebirgk@gmail.com


 

Szakképzés

Dunamelléki Egyházkerület

Dunavecsei Református Kollégium Gróf Teleki József Református Általános Iskola, Gazda és Gazdaasszonyképző Szakiskola, Kollégium
Igazgató: Sándor Zsombor
Fenntartó: Dunavecsei Református Egyházközség
Cím: 6087 Dunavecse, Zrínyi u. 12
Telefon: (+36 78) 437 163
Fax: (+36 78) 438 102
E-mail: dunavecse@reformatus.hu


Bocskai István Református Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium
Igazgató: Papp Kornél
Fenntartó: Tököl-Halásztelki Református Egyházközség
Cím: 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 17.
Telefon: (+36 24) 517 240
Fax: (+36 24) 517 251
E-mail: titkarsag@bocskai.halasztelek.hu
Honlap: www.bocskai.halasztelek.hu


Arany János Református Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon
Igazgató: Suba Lajos
Fenntartó: Nagykőrösi Református Egyházközség
Cím: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.
Telefon: (+36 53) 351 899
Fax: (+36 53) 351 571
E-mail: www.ajrg.hu
Honlap: www.ajrg.hu


Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola
Igazgató:  Solymosi Csilla
Fenntartó:  Vác-Felsővárosi Református Egyházközség
Cím:  2600 Vác, Brusznyai Árpád u. 6.
Telefon:  (+36 27) 314 780
Fax:  (+36 27) 500 720
E-mail:  keri.vac@reformatus.hu
Honlap:  www.bkkvszi.hu


Dunántúli Egyházkerület

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája
Igazgató: Kovács Péter Ferenc
Fenntartó: Dunántúli Református Egyházkerület
Cím: 8500 Pápa, Március 15. tér 9.
Telefon: (+36 89) 313 881
Fax: (+36 89) 324 501
E-mail: ref.gimn@refg-papa.sulinet.hu
Honlap: www.refi-papa.hu

Tiszáninneni Egyházkerület

Balázs Győző Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általános, Szak- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Igazgató: Sziráki Szűcs Gábor
Fenntartó: Miskolc Felsővárosi Református Egyházközség
Cím: 3531 Miskolc, Győri kapu 23.
Telefon: (+36 46) 325 290
Fax: (+36 46) 325 290/107
E-mail: bgyrefi@gmail.com

Tiszántúli Egyházkerület

Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola
Igazgató: Juhászné Zsadányi Erzsébet
Fenntartó: Karcagi Református Egyházközség
Cím: 5300 Karcag, Madarasi út 1-3
Tel/Fax: (+36 59) 311 248
E-mail: info@reformatus.eu
Honlap: www.reformatus.eu


Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola
Igazgató: Lévai Ferencné
Fenntartó: Makó-Belvárosi Református Egyházközség
Cím: 6900 Makó, Kálvin u. 2-6.
Tel/Fax: (+36 62) 213 227
E-mail: jgyg@juhaszgy-mako.sulinet.hu
Honlap: www.juhaszgy-mako.sulinet.hu


Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola
Igazgató: Mihalina László
Fenntartó: Mezőtúri Református Egyházközség
Cím: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2.
Postacím 5401 Mezőtúr, Pf. 13
Telefon: (+36 56) 350 012; (+36 56) 350 043
Fax: (+36 56) 350 305
E-mail: refgim@reformatus-mezotur.sulinet.hu
Honlap: www.refimezotur.hu


 

Művészetoktatás

Dunamelléki Egyházkerület

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Igazgató: Tasi Kálmán
Intézményvezető: Edőcs Tamás
Fenntartó: Gomba Református Egyházközség
Cím: 2217 Gomba, Iskola u. 2.
Telefon: (+36 29) 433 261
Fax: (+36 29) 433 261
E-mail: iskola@gomba.hu; ami@iskola.gomba.hu


Bocskai István Református Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium
Igazgató: Papp Kornél
Fenntartó: Tököl-Halásztelki Református Egyházközség
Cím: 2314 Halásztelek, Rákóczi út 17.
Telefon: (+36 24) 517 240
Fax: (+36 24) 517 251
E-mail: bocskai.gimnazium@reformatus.hu
Honlap: www.bocskai.halasztelek.hu


Dunántúli Egyházkerület

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Igazgató: Szabó Szilárd
Fenntartó: Enyingi Református Egyházközség
Cím: 8130 Enying, Kossuth L. u. 65-67.
Telefon: (+36 22) 372 981
Fax: (+36 22) 372 981
E-mail: tinodi@tinodi.hu
Honlap: www.tinodi.hu


Pálóczi Horváth Ádám Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Igazgató: Kecskés Miklós
Fenntartó: Nagybajomi Református Egyházközség
Cím: 7561 Nagybajom, Fő u. 67.
Telefon: (+36 30) 2692 877
E-mail: pytelanna9@gmail.com
Honlap: www.refdunantul.hu/lap/paloczirefami


Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Alapfokú Művészetoktatási Intézménye
Igazgató: Müller Anita
Fenntartó: Dunántúli Református Egyházkerület
Cím: 8500 Pápa, Kossuth u.26.
Telefon: (+36 89) 313 037
Fax: (+36 89) 313 037
E-mail: tanclanc@kabelszat2002.hu
Honlap: www.tanc-lanc.hu


Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola
Igazgató: Kun Katalin
Fenntartó: Tatai Református Egyházközség
Cím: 2890 Tata, Almási út 24.
Telefon: (+36 34) 587 005
Fax: (+36 34) 587 005
E-mail: neptanc@kenderke.hu
Honlap: www.kenderke.hu


Tiszáninnei Egyházkerület

Átányi Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Igazgató: Énekes Istvánné
Fenntartó: Tiszáninneni Református Egyházkerület
Cím: 3371 Átány, II. Rákóczi F. út 51-53.
Telefon: (+36 36) 482 822
Fax: (+36 36) 482 823
E-mail: atanyirefisk@gmail.com


Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Igazgató: Szűcsné Farkas Zsuzsanna
Fenntartó: Tiszáninneni Református Egyházkerület
Cím: 3643 Dédestapolcsány, Hunyadi út 11.
Telefon: (+36 48) 501 212, 501 213
Fax: (+36 48) 501 212, 501 213
E-mail: iskola@csomaszzisk.t-online.hu
Honlap: www.csomasz.tirek.hu


Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Igazgató: Kis Klára
Fenntartó: Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség
Cím: 3525 Miskolc, Pallos u 1.
Telefon: (+36 46) 509 684
Fax: (+36 46) 509 683
E-mail: jokaisuli@jokai-miskolc.sulinet.hu
Honlap: www.jokai-miskolc.hu


Tiszántúli Egyházkerület

Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Igazgató: Kovács Mónika, Gál Sándorné megbízott igazgató
Fenntartó: Biharkeresztesi Református Egyházközség
Cím: 4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 21.
Telefon: (+36 54) 431 258, 541 035
Fax: (+36 54) 430 040
E-mail: gardonyizeneiskola@vipmail.hu
Honlap: www.gardonyirefi.hu


Kisvárdai Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Igazgató: Balogh Sándor
Fenntartó: Kisvárdai Református Egyházközség
Cím: 4600 Kisvárda, Kossuth u. 2.
Telefon: (+36 45) 406 021
Fax: (+36 45) 406 021
E-mail: refiskkv@freemail.hu
Honlap: www.kisvarda.reformatus.hu


Erőss Lajos Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Igazgató: Borsosné Lekvár Erika
Fenntartó: Püspökladányi Református Egyházközség
Cím: 4150 Püspökladány, Kálvin tér 3.
Telefon: (+36 54) 451 332
Fax: (+36 54) 451 332
E-mail: erossisk@gmail.com


Bán Zsigmond Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda
Igazgató: Ozsváth János
Fenntartó: Tiszafüredi Református Egyházközség
Cím: 5350 Tiszafüred, Fő út 2.
Telefon: (+36 59) 511 188
Fax: (+36 59) 511 188
E-mail: banzsigmond@vipmail.hu
Honlap: www.banzsigmond.hu


 

Kollégiumok

Dunamelléki Egyházkerület

Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon
Igazgató: Tóth Péter
Fenntartó: Dunamelléki Református Egyházkerület
Cím: 1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3. B épület
Telefon: (+36 1) 212 1494
Fax: (+36 1) 212 1495
E-mail: intvez@bmrg.hu
Honlap: www.bmrg.hu


Budapesti Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium
Igazgató: Répási Zoltán
Fenntartó: Dunamelléki Református Egyházkerület
Cím: 1092 Budapest, Kinizsi u.1-7.
Postacím: 1462 Budapest, Pf.: 451.
Telefon: (+36 1) 216 5138/227
E-mail: titkarsag@lonyay.edu.hu
Honlap: www.lonyay.edu.hu


Dunavecsei Református Kollégium Gróf Teleki József Általános Iskola, Gazda és Gazdaasszonyképző Szakiskola, Kollégium
Igazgató: Sándor Zsombor
Fenntartó: Dunavecsei Református Egyházközség
Cím: 6087 Dunavecse, Zrínyi u. 12.
Telefon: (+36 78) 437 163
Fax: (+36 78) 438 102
E-mail: dunavecse@reformatus.hu


Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium
Igazgató: Bajusz Árpádné
Fenntartó: Gödöllői Református Egyházközség
Cím: 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9.
Tel/Fax: (+36 28) 410 298
E-mail: igazgato@grl.hu
Honlap: www.grl.hu


Bocskai István Református Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium
Igazgató: Kovács István
Fenntartó: Tököl-Halásztelki Református Egyházközség
Cím: 2314 Halásztelek, Rákóczi út 17.
Telefon: (+36 24) 517 240
Fax: (+36 24) 517 251
E-mail: bocskai.gimnazium@reformatus.hu
Honlap: www.bocskai.halasztelek.hu


Kecskeméti Református Diákotthon
Igazgató: Dr. Kodácsy Jánosné
Fenntartó: Kecskeméti Református Egyházközség
Cím: 6000 Kecskemét, Hornyik János krt. 4.
Telefon: (+36 76) 501 810
Fax: (+36 76) 501 813
E-mail: refint@reformatus-koll.sulinet.hu


Kiskunhalasi Református Kollégium Gyárfás István Diákotthona
Igazgató: Dankó László
Fenntartó: Kiskunhalasi Református Egyházközség
Cím: 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 14
Telefon: (+36 77) 421 215
Fax: (+36 77) 421 177
E-mail: danko@krk-gyarfas.sulinet.hu


Arany János Református Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon
Igazgató: Suba Lajos
Fenntartó: Nagykőrösi Református Egyházközség
Cím: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.
Telefon: (+36 53) 351 899
Fax: (+36 53) 351 571
E-mail: gtitk@ajrg.hu
Honlap: www.ajrg.hu


Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája, Gimnáziuma és Óvodája
Igazgató: Sümegi Péterné
Fenntartó: Baranyai Református Egyházmegye
Cím: 7627 Pécs, Engel J. u. 15.
Tel/Fax: (+36 72) 210 800
E-mail: titkarsag@pecsirefkoll.hu
Honlap: www.pecsirefkoll.hu


Felsőoktatási kollégiumok

Károli Gáspár Református Egyetem Bethlen Gábor Kollégium
Fenntartó: Dunamelléki Református Egyházkerület
Cím: 1116 Budapest, Temesvár u. 18.
Telefon: (+36 1) 203 2384
Fax: (+36 1) 204 7897
E-mail: bethlen_koll@kre.hu
Honlap: www.kre.hu


Károli Gáspár Református Egyetem Bocskai István Kollégium
Fenntartó: Dunamelléki Református Egyházkerület
Cím: 1041 Budapest, Hajnal u. 13.
Telefon: (+36 1) 370 9984
Honlap: www.kre.hu


Károli Gáspár Református Egyetem Ráday Kollégium
Fenntartó: Dunamelléki Református Egyházkerület
Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 28.
Telefon: (+376 1) 218 0266; 217 2403
Honlap: www.kre.hu


Károli Gáspár Református Egyetem TFK Fiúinternátusa
Igazgató: Dr. Nagy Istvánné
Fenntartó: Dunamelléki Református Egyházkerület
Cím: 2750 Nagykőrös, Rákóczi u. 13.
Tel/Fax: (+36 53) 355 393
E-mail: kretfk@fls.reftkn.hu
Honlap: www.kre.hu


Károli Gáspár Református Egyetem TFK Leányinternátusa
Igazgató: Dr. Nagy Istvánné
Fenntartó: Dunamelléki Református Egyházkerület
Cím: 2750 Nagykőrös, Arany J. u. 28.
Telefon: (+36 53) 350 064
Fax: (+36 53) 355 393
E-mail: kretfk@fls.reftkn.hu
Honlap: www.kre.hu


Dunántúli Egyházkerület

Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Igazgató: Zajzon István
Fenntartó: Somogyi Református Egyházmegye
Cím: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.
Telefon: (+36 82) 471 108
Fax: (+36 82) 471 024
E-mail: zajzon.istvan@csvmrg.sulinet.hu
Honlap: www.csvmrg.hu


Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium
Igazgató: Molnár Tímea
Fenntartó: Kaposvári Református Egyházközség
Cím: 7400 Kaposvár, Szt. Imre u. 14/D
Tel/Fax: (+36 82) 511 487
E-mail: lozsu3@lorantffy-kaposvar.sulinet.hu
Honlap: www.lorantffy-kaposvar.sulinet.hu


Pápai Református Kollégium Gimnáziuma - Fiúinternátus
Igazgató: Kerpel Péter
Fenntartó: Dunántúli Református Egyházkerület
Cím: 8500 Pápa, Március 15. tér 5-6.
Telefon: (+36 89) 313 881
Fax: (+36 89) 324 501
E-mail: ref.gimn@refg-papa.sulinet.hu
Honlap: www.refi-papa.hu


Pápai Református Kollégium Gimnáziuma - Leányinternátus
Igazgató: Varga Lívia
Fenntartó: Dunántúli Református Egyházkerület
Cím: 8500 Pápa, Petőfi S. u. 13.
Telefon: (+36 89) 313 720
Fax: (+36 89) 324 501
E-mail: ref.gimn@refg-papa.sulinet.hu
Honlap: www.refi-papa.hu


Felsőoktatási kollégiumok

Bethlen Kata Református Leánykollégium
Igazgató: Pálfi Zsuzsanna
Fenntartó: Győri Református Egyházközség
Cím: 9021 Győr, Király u. 8. I. emelet
Tel/Fax: (+36 96) 337 719
E-mail: gyorref@t-online.hu


Pápai Református Teológiai Akadémia Teológus Otthon
Igazgató: Dr. Hanula Gergely
Fenntartó: Dunántúli Református Egyházkerület
Cím: 8500 Pápa, Március 15. tér 13-14.
Telefon: (+36 89) 312 331
Fax: (+36 89) 510 974
E-mail: ref.teol@prta.hu
Honlap: www.prta.hu

Tiszáninneni Egyházkerület

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon Tóth Pál Diákotthona
Igazgató: Ábrám Tibor
Fenntartó: Tiszáninneni Református Egyházkerület
Cím: 3530 Miksolc, Kálvin J. u. 2.
Postacím: 3504 Miskolc, Pf.: 48
Telefon: (+36 46) 507 674
Fax: (+36 46) 412 961
E-mail: administration@levay.sulinet.hu
Honlap: www.levay.tirek.hu


Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Diákotthona
Igazgató: Szatmáriné Tóth-Pál Ildikó
Fenntartó: Tiszáninneni Református Egyházkerület
Cím: 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1.
Telefon: (+36 47) 311 039
Fax: (+36 47) 311 720
E-mail: refi@reformatus-sp.sulinet.hu
Honlap: www.reformatus-sp.sulinet.hu


Felsőoktatási kollégiumok

Sárospataki Református Teológiai Akadémia Kollégiumai - Kisinternátus
Igazgató: Rácsok Gabriella
Fenntartó: Tiszáninneni Református Egyházkerület
Cím: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 7.
Telefon: (+36 47) 314 249
Honlap: www.srta.hu


Sárospataki Református Teológiai Akadémia Kollégiumai - Kossuth Internátus
Igazgató: Pásztor Gyula
Fenntartó: Tiszáninneni Református Egyházkerület
Cím: 3950 Sárospatak, Tompa Mihály utca 1
Telefon: (+36 47) 311 485
Honlap: www.srta.tirek.hu

Tiszántőli Egyházkerület

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium
Igazgató: Kovács Dániel
Fenntartó: Békési Református Egyházközség
Cím: 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 11-13.
Telefon: (+36 66) 411 867
Fax: (+36 66) 411 877
E-mail: refgimi@szkirg.com
Honlap: www.szkirg.com


Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona - Fiúinternátus
Igazgató: Nagy Imre
Fenntartó: Tiszántúli Református Egyházkerület
Cím: 4044 Debrecen, Kálvin tér 16.
Telefon: (+36 52) 414 744
Fax: (+36 52) 315 630, 516 945
E-mail: refi@refint.drk.hu
Honlap: www.drkg.hu


Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona - Leányinternátus
Igazgató: Németh Lea
Fenntartó: Tiszántúli Református Egyházkerület
Cím: 4032 Debrecen, Poroszlay út 10.
Telefon: (+36 52) 414 744, 516 896
Fax: (+36 52) 516 945
E-mail: refi@refint.drk.hu
Honlap: www.drkg.hu


Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium
Igazgató: Kádár Péter
Fenntartó: Hódmezővásárhelyi Református Egyházközség
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 1-3.
Telefon: (+36 62) 222 509
Fax: (+36 62) 244 337
E-mail: bgrg@bgrg.hu
Honlap: www.bgrg.hu


Kisvárdai Református Általános Iskola és Gimnázium
Igazgató: Balogh Sándor
Fenntartó: Kisvárdai Református Egyházközség
Cím: 4600 Kisvárda, Kossuth u. 2.
Tel/Fax: (+36 45) 406 021
E-mail: refiskkv@freemail.hu
Honlap: www.kisvarda.reformatus.hu


Mezőtúri Református Kollégium,Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola
Igazgató: Mihalina László
Fenntartó: Mezőtúri Református Egyházközség
Cím: 5400 Mezőtúr, Kossuth L. út 2.
Telefon: (+36 56) 350 012, 350 043
Fax: (+36 56) 350 305
E-mail: refgim@reformatus-mezotur.sulinet.hu
Honlap: www.refimezotur.hu


Ecsedi Báthori István Református Gimnázium és Kollégium
Igazgató: Fodorné Nyíregyházi Edit
Fenntartó: Tiszántúli Református Egyházkerület
Cím: 4355 Nagyecsed Szatmári u. 1.
Telefon: (+36 44) 345 319
Fax: (+36 44) 545 010
E-mail: editke.nyir@freemail.hu


Felsőoktatási kollégiumok

Debreceni Református Hittudományi Egyetem Internátusa
Igazgató: Dr. Lenkeyné dr. Semsey Klára
Fenntartó: Tiszántúli Református Egyházkerület
Cím: 4044 Debrecen, Kálvin tér 16.
Telefon: (+36 52) 414 744
Honlap: www.drhe.hu


Intézmény megnevezése
Igazgató:  
Fenntartó: Tiszántúli Református Egyházkerület
Cím: 4024 Debrecen, Blaháné u. 15.
Telefon: (+36 52) 502 780
Fax: (+36 52) 410 166
E-mail: koliig@kfrtkf.hu
Honlap: www.marothikollegium.hu


 

Felsőoktatás

Dunamelléki Egyházkerület

Károli Gáspár Református Egyetem - Rektori Hivatal
Rektor: Prof. Dr. Balla Péter
Fenntartó: Dunamelléki Református Egyházkerület
Cím: 1091 Budapest, Kálvin tér 9.
Telefon: (+36 1) 218 0266; 455 9060
Fax: (+36 1) 455 9062
E-mail: rektori.hivatal@kre.hu
Honlap: www.kre.hu


Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Rektor: Prof. Dr. Balla Péter
Dékán: Dr. Törő Csaba Attila
Fenntartó: Dunamelléki Református Egyházkerület
Cím: 1042 Budapest, Viola u. 2-4.
Telefon: (+36 1) 231 6024; 370 8601/110
Fax: (+36 1) 370 8601/109; 231-6026
E-mail: dekanihiv.ajk@kre.hu
Honlap: www.kre.hu/ajk


Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Rektor: Prof. Dr. Balla Péter
Dékán: Prof. Dr. Sepsi Enikő
Fenntartó: Dunamelléki Református Egyházkerület
Cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 4/c
Telefon: (+36 1) 483 2900
Fax: (+36 1) 483 2905
E-mail: dekan.btk@kre.hu
Honlap: www.kre.hu/btk


Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar
Rektor: Prof. Dr. Balla Péter
Dékán: Dr. Zsengellér József
Fenntartó: Dunamelléki Református Egyházkerület
Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 28.
Tel/Fax: (+36 1) 217 2403
E-mail: foldhazy.edit@kre.hu
Honlap: www.kre.hu/htk


Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar
Rektor: Prof. Dr. Balla Péter
Dékán: Dr. Nagy István
Fenntartó: Dunamelléki Református Egyházkerület
Cím: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
Telefon: (+36 53) 350 885
Fax: (+36 53) 351 393
E-mail: szenczi.arpad@kre.hu
Honlap: www.karolitfk.hu

Dunántúli Egyházkerület

Pápai Református Teológiai Akadémia
Rektor: Dr. Vladár Gábor
Fenntartó: Dunántúli Református Egyházkerület
Cím: 8500 Pápa, Március 15. tér 13-14.
Telefon: (+36 89) 312 331
Fax: (+36 89) 510 974
E-mail: rektori@prta.hu
Honlap: www.prta.hu

Tiszáninneni Egyházkerület

Sárospataki Református Kollégium Teológiai Akadémiája
Rektor: Dr. Enghy Sándor
Fenntartó: Tiszáninneni Református Egyházkerület
Cím: 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1.
Tel/Fax: (+36 47) 312 947
E-mail: dekania@srta.hu
Honlap: www.srta.hu

 

Tiszántúli Egyházkerület

Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Rektor: Dr. Bölcskei Gusztáv
Fenntartó: Tiszántúli Református Egyházkerület
Cím: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
Telefon: (+36 52) 516 820
Fax: (+36 52) 516 822
E-mail: info@drhe.hu; rektori@drhe.hu
Honlap: www.drhe.hu


Wáli István Református Cigány Szakkollégium
Igazgató: Mózes Áron
Fenntartó: Magyarországi Református Egyház Zsinata
Cím: 4024 Debrecen, Blaháné u. 15.
Telefon: (+36 52) 502 780
Fax: (+36 52) 410 166
E-mail: wisz@reformatus.hu
Honlap: www.wisz.reformatus.hu