Rendszerüzenet
2018. december 17.

Keresztség

A keresztség sákramentumát Jézus Krisztus szerezte mondván:

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,19-20.)

Tehát a tanítvánnyá tétel és a tanítvánnyá létel eseménye mögött az igék bizonyossága szerint a Szentháromság Isten akarata van.

Csak az lehet tagja az egyháznak, akit az Atya elválasztott (Ef 1,4) és Krisztusnak ajándékozott (Jn 17,26.a).