Rendszerüzenet
FőoldalNapi ige

Napi ige

2024. február 23.

„Mit jelentenek ezek, Uram?”


Zak 4

Igemagyarázat

Kétszer is elhangzik a kérdés ebben a részben: „Mit jelentenek ezek, Uram?” (4) Másodszor is az a válasz, hogy nem tudja a látott dolgok jelentését a próféta. Bátorítson ez minket arra, hogy merjünk kérdéseket föltenni. Segítsen vállalni azt, hogy van, amit nem tudunk. Legyünk szabadok attól, hogy biztosan tudnom kellene a választ. Lehet hittel, őszintén, nem kételkedve kérdezni és bizalommal várni, hogy megérkezik a válasz.

RÉ21 87 RÉ 87

Könyörgés böjti időben | 471 | Kegyelmezz meg nékünk

„…a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek.”

(8) „…a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek.” (Jn 12,1–11)

A kiemelt jézusi mondat szinte észrevétlenül bújik meg a mai szakasz három fő eleme között. Szó esik itt Jézus megkenéséről, amely az első, nyíltan a halálára és temetésére előre mutató jelenet; aztán az enyveskezű Júdásról, a feltámasztott Lázár megölésének szándékáról. Mindez felkészít minket azokra a borzalmakra, amelyek Jézusra vártak. Eközben, alig hallhatóan, Jézus kimondja: „a szegények mindig veletek lesznek” (8). Utalás ez a Tóra mindenki által ismert kijelentésére: „Mert a szegények nem fogynak el a földről; ezért megparancsolom neked, hogy légy bőkezű az országodban levő elesett és szegény testvéredhez” (5Móz 15,11). Első pillantásra talán nem látszik, de ez is előremutató mondat. Jézus várható félreértést oszlat el, amikor a feltámasztott Lázár társaságában kimondja: megjelenése és megváltó műve ellenére a teremtett világban maradnak megoldatlan nyomorúságok. Naponta tapasztaljuk, Jézusnak ebben is igaza volt. Szegénység, háború, elkeseredés, gyász, Krisztus bizonyságtevőinek üldözése, ideológiai sötétség uralkodik ma is a világban. Mi viszont túllátunk mindezen. Jézus a halált legyőzve oldott fel bennünket a bűn szorításából, reményteljes jövő felé nyitja meg tekintetünket. A gyötrelem valóságos, a fenyegetés tagadhatatlan – mégsem félünk.