Rendszerüzenet
FőoldalNapi ige

Napi ige

2024. május 20.

„Méltó a megöletett Bárány...”


Jel 5

Igemagyarázat

Krisztus Urunk egyfelől mint Bárány, másrészt mint oroszlán van bemutatva. Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit (Jn 1,29) és Júda törzséből való oroszlán, aki győzött és felnyithatja a könyvet. „Méltó a megöletett Bárány...” (12), vagyis mindent az Ő szenvedéséért és haláláért kapunk, semmit az érdemeinkért. Örvendhetünk, hogy most úgy közeledik hozzánk és minden emberhez mint Bárány, aki minden bűnbánónak kegyelmet és bocsánatot hoz!

RÉ21 541 RÉ 370 • IÉ Ef 4,11–15(16) • ApCsel 2

„Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted!”

(7) „Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted!” (1Kir 19)

Isten sok csodát tett Illés életben maradásáért, mégis üldözhető, gyenge ember, aki a nagy diadal után joggal ijed meg Jezábel bosszújától (1–3). Sok keresztyén vértanú története mutatja ugyanezt a kettősséget. Menekül, és elmondja, hogy belefáradt a küzdelmekbe (4). Ez is emberi vonás, de nem maradhat ennyiben, az Úr újabb csodát tesz (5–8). Az a jó a hívő életben, hogy nem kell kizárólag a saját erőnkre támaszkodnunk. Ami következik, szívmelegítő. Illés elmondja panaszát: a prófétákat megölték, egyedül maradt, de Isten feleletében benne van, hogy még hétezren vannak (18). A hetes szám a teljesség jelképe, a szám tehát nagyobb teljességet jelent. A roppant szél, a földrengés, a tűz az Úr erejének jelképei, de Illéshez halk és szelíd hang beszél, ebben ismeri fel az Urat. Vigaszként pedig újabb szolgálatra kap parancsot. Elizeus láthatólag nem tartozott a prófétai rendbe. Ha tizenkét pár ökörrel szántott, jómódú ember lehetett. Mégis örül az elhívásnak. Ezt mutatja a sebtében hozott igen gazdag áldozat, majd az, hogy – gyors búcsú után – beállt Illés szolgájának. Máris mutatkozik valaki a hétezerből. Illés vigasztalódhat, és indulhat új szolgálatokra.