Rendszerüzenet

Elnökség

Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége:

  • Dr. Fekete Károly, püspök
  • Molnár János, főgondok
  • Püski Lajos, lelkészi főjegyző
  • Dr. Fazakas Gergely Tamás, presbiteri főjegyző