Rendszerüzenet

Egyházkerületi Pasztorációs Intézet

Istenkép és tradícióink
Istenkép és tradícióink
Könyvismerető - Drabik Rózsa írása
- 2019/09/10
Hiszek Szentlélekben
Hiszek Szentlélekben
Hiszem,hogy megszabadít előítéleteimtől.
- 2019/06/10
Az emlékeztetés szertartása – Húsvéti gondolatok
Az emlékeztetés szertartása – Húsvéti gondolatok
A feltámadás első tanúi Lukács evangélista szerint asszonyok, akik Jézussal együtt jöttek Galileából. Némelyiküknek a nevét is tudjuk: a magdalai Mária, Johanna, és Mária, a Jakab anyja. Ők nagyon aktívak és éberek a leírás szerint. Megnézték a sírboltot, és azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Aztán visszatértek, drága keneteket készítettek. A következő napon megpihentek.
- 2019/04/17
Böjti gondolatok
Böjti gondolatok
Elkerülhetetlen, hogy el ne érkezzen olyan élethelyzet, amikor szembesülünk azzal, hogy csak magunkra számíthatunk. Amikor nyilvánvalóvá válik: nekem magamnak egyedül kell megoldást, kiutat találni. Az egyedüllét érzete beköszönthet veszteség, gyász következtében. De ránk találhat a magunkra hagyottság lesújtó tapasztalata munkahelyi szituációban is. Akármiképp bukkan is fel egyszer a magány, a magamra utaltság élménye, benne lesz a hiány érzete is.
- 2018/07/29
Úton - bizonyosságban
Úton - bizonyosságban
"Ezt mondja az ÚR, aki utat készített a tengeren, ösvényt a hatalmas vízen át, aki hagyta, hogy kivonuljanak a harci kocsik és lovak, a hadsereg és a harcosok, és most ott feküsznek, nem kelnek föl többé, elaludtak, elhamvadtak, mint a mécses: Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok." Ézs 43,16-19
- 2018/07/26
Via contemplativa - beszámoló a szimpóziumról
Via contemplativa - beszámoló a szimpóziumról
Az Tiszántúli Református Egyházkerület Pasztorációs Intézetének szervezésében 2017. október 2–án megtartott konferencia a szemlélődő imádság helyét és szerepét kívánta megvilágítani a református lélek biblikus kegyességében. 
- 2017/10/04
Via contemplativa - a szemlélődés útja
Via contemplativa - a szemlélődés útja
Szimpózium a TTRE Pasztorációs Intézete szervezésében 2017. október 2-án, a Debreceni Református Kollégium Dísztermében.
- 2017/09/15
Lelkipásztori zarándoklat
Lelkipásztori zarándoklat
Lelkipásztori zarándoklat Kedves Testvérek! A Tiszántúli Ref. Egyházkerület Pasztorációs Intézete ismét zarándoklatra hívja mindazokat, akik - akár először, akár újra – jó szívvel választanák az Isten előtt való elcsendesedésnek eme formáját.
- 2017/05/24
Egy házassággondozó hétvége tapasztalatai
Egy házassággondozó hétvége tapasztalatai
A lelkészek és házastársaik számára március 17–19. között megtartott csendeshétvége egy, a Tiszántúli Református Egyházkerület Pasztorációs Intézete által felkínált alkalom volt a hitbeli és érzelmi kihívások sokaságának kitett lelkészcsaládok belső megerősítésére.  Ezúttal kilenc pár, tizennyolc fő élt ezzel a lehetőséggel.
- 2017/03/28
Házas-hétvége Galyatetőn
Házas-hétvége Galyatetőn
HÁZAS-HÉTVÉGE GALYATETŐN Házasság-gondozó hétvége lelkipásztoroknak Galyatetőn a TTRE Pasztorációs Intézete szervezésében   A Tiszántúli Református Egyházkerület Pasztorációs Intézete házas-hétvégét szervez 2017. március 17. és 19. között (péntektől vasárnapig, 1), Galyatetőn lelkészek, lelkésznők és házastársaik számára.
- 2017/01/10