Rendszerüzenet

Csendesség

Több az egyház
Több az egyház
Pünkösd ünnepe azt üzeni, hogy az egyház Ura nem magányos keresztyéneket akar maga mellett tudni. Krisztus Lelke betagol a gyülekezet közösségébe. Az egyház ideje a végidőkig tart, és ez a Krisztushoz kötöttség korszaka. Az egyház létmódja a gyülekezet, a közösség megtapasztalásának a helye. Így részesedik Krisztusban és az Ő jótéteményeiben, irányításában országa szolgálatára. Megjelenési formája az istentisztelet, ahol megszólal a nyilvános hitvallástétel énekben, imádságban, igehirdetésben és tanúságban, ahogy az az első gyülekezetben is volt:
- 2023/05/27
Mennybemenetel: a Krisztus-esemény összegzése
Mennybemenetel: a Krisztus-esemény összegzése
A mennybemenetel ünnepe az üdvtörténeti ünnepek hamupipőkéje. Elhanyagolt, színét vesztett, árvácska, pedig különleges jelentősége van.
- 2023/05/17
Húsvét a mennyei életerő ünnepe
Húsvét a mennyei életerő ünnepe
Az első húsvét hajnalán az Élő Isten a legkorábban érkező a Jézus sírjához. Ő nem temetni, hanem talpra állítani jön. Nem szöktet, hanem szabadít. Nem sírrabló, hanem sírból feltámasztó Atya. Az Élő Isten nem engedi Fiát múmiává tenni, eszmévé vagy dogmává merevíteni. A feltámadás minden fogalmat szétrepesztő, a szókészletünket túlszárnyaló esemény, amit szem nem látott, fül nem hallott és ember szíve meg sem gondolt, olyan távlatokat hordoz.
- 2023/04/09
Nagypénteki kiáltás
Nagypénteki kiáltás
„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?“ (Mt 27,46): Nagypéntek leghangosabb kiáltása hasított bele a Golgota sötétjébe és rémületébe.
- 2023/04/07
Virágvasárnap: a visszafordíthatatlanság ünnepe
Virágvasárnap: a visszafordíthatatlanság ünnepe
Visszafordíthatatlan a tömeg sodrása, és visszafordíthatatlanul eltökélik a főpapok és az írástudók, hogy elveszejtik Jézust: már csak a mód megtalálása hiányzik. De tudjuk, hogy ezt is kimódolják… A rövidzárlatos megoldások csapdájába esnek. Csupán lokálisan gondolkodnak: megoldani az égető saját kérdéseket.
- 2023/04/01
Karácsonyi világlátás
Karácsonyi világlátás
Isten Krisztusban megjelent dicsősége helyre állítja a világlátásunkat, hogy ne csak a félelem világát lássuk, hanem legyen bátorságunk az isteni jóakarat embereivé válni.
- 2022/12/24
A Tiszántúli református püspök adventi üzenete az Európa Rádióban
A Tiszántúli református püspök adventi üzenete az Európa Rádióban
Ézsaiás próféta tanításaiból üzen idei adventi üzenetében Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.
- 2022/11/27
Balog Zoltán püspök gondolatai advent első vasárnapján
Balog Zoltán püspök gondolatai advent első vasárnapján
„Az ígéret lényege, hogy bármi történik velünk, az benne van az Ő szeretetében.” Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke adventi gondolatai.  
- 2022/11/27