Rendszerüzenet

Csendesség

Karácsonyi világlátás
Karácsonyi világlátás
Isten Krisztusban megjelent dicsősége helyre állítja a világlátásunkat, hogy ne csak a félelem világát lássuk, hanem legyen bátorságunk az isteni jóakarat embereivé válni.
- 2022/12/24
A Tiszántúli református püspök adventi üzenete az Európa Rádióban
A Tiszántúli református püspök adventi üzenete az Európa Rádióban
Ézsaiás próféta tanításaiból üzen idei adventi üzenetében Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.
- 2022/11/27
Balog Zoltán püspök gondolatai advent első vasárnapján
Balog Zoltán püspök gondolatai advent első vasárnapján
„Az ígéret lényege, hogy bármi történik velünk, az benne van az Ő szeretetében.” Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke adventi gondolatai.  
- 2022/11/27
Az örök Ige
Az örök Ige
Reformációs jelmondat lett Ézsaiás próféta szavaiból (Ézs 40,8b), amely Péter első levelében is megismétlődik: „Verbum Dei manet in aeternum” – „Isten Igéje örökre megmarad.” (1Pt 1,25) Ez a hitvallásos mondat ott olvasható a reformáció debreceni emlékművén is, ahol az úrasztalán a nyitott Szentírás bronz oldalpárja ezt az idézetet tartalmazza.
- 2022/10/30
Hála az Isten-védte kenyerünkért
Hála az Isten-védte kenyerünkért
Dr. Fekete Károly püspök 2022. augusztus 20-án elhangzott kenyéráldó áhítata.
- 2022/08/20
Pünkösdi áhítat
Pünkösdi áhítat
Fekete Károly tiszántúli püspök pünkösdi áhítata.
- 2022/06/05
Fekete Károly tiszántúli püspök áhítata Húsvét ünnepén
Fekete Károly tiszántúli püspök áhítata Húsvét ünnepén
Kiüresedő, elvilágiasodástól fenyegetett húsvétjaink miatt különösen is szükségünk van a feltámadáshit új életet támasztó erejére, és életalakító hatására. A feltámadás történetének Pál apostol szerint az a lényege, hogy „Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, eltemették, és feltámadt a harmadik napon az Írások szerint…” és több tanú vallomása szerint is megjelent tanítványainak és másoknak is. Nem csupán gyalázatos emberi közreműködéssel elszenvedte a kereszthalált. Nem csak úgy tűnt, mintha meghalt volna, hanem az eltemettetésig vállalta az emberi sorsot.
- 2022/04/17
Örömünnep-e virágvasárnap?
Örömünnep-e virágvasárnap?
A böjti időszakban helyezkedik el, mégis leginkább örömünnepként tekintünk rá. Jézus halála előtti bevonulására emlékszünk virágvasárnap, amikor diadallal lépett be a város kapuján, mégis az őt éljenző tömeg nem sokkal később őrjöngve kérte, hogy feszítsék meg. A furcsa kettősség feloldásához Fekete Károlyt, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökét hívtuk segítségül.
- 2022/04/10