Rendszerüzenet

Egyházkerületi Pasztorációs Intézet

Veszteg maradni – mikor annak van ideje
Veszteg maradni – mikor annak van ideje
„Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg.”  (2.Móz. 14:14)
- 2014/10/29
Zarándok vagyok, nem turista!
Zarándok vagyok, nem turista!
Mi a különbség? Kívülről nézve nem sok, talán semmi. Hiszen mindkettő úton jár, közben élményeket, tapasztalatokat szerez. Fel a hegyre, le a völgybe. Egyedül vagy társakkal. Közben találkozik olyan emberekkel, akikkel egy darabig közös az útja, de olyanokkal is, akik szemben haladnak. A turista és a zarándok is nekivág az ismeretlennek, feladja a megszokott kényelmet, és megérkezik a kitűzött célhoz. Ugyanazt az utat járják? Azt gondolom, hogy nem. 
- 2014/09/05
Számvetés és újratervezés
Számvetés és újratervezés
Kinél-kinél máskor jön el az ideje.  Vagy egy szilveszter este, vagy egy születésnap, vagy egy betegség, esetleg egy nagyobb családi esemény (esküvő, gyermekvárás) más esetben épp egy szeretett személy elvesztése az, ami számvetésre készteti az embert. Máskor nem is egyszerűen csak készteti, hanem egyenesen kényszeríti.
- 2014/03/11
(Nem) elhallgatni és (nem) elhallgattatni
(Nem) elhallgatni és (nem) elhallgattatni
„Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: "Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott…” (Mk.10: 47-48) A vak Bartimeus története mindannyiunk számára jól ismert. Mégis most hadd álljak meg ennél a döbbenetes félmondatnál, amely úgy hangzik, hogy: „Többen is rászóltak, hogy hallgasson..”
- 2014/01/13
A revideált imádság
A revideált imádság
Az imádság újra felfedezése: ez volt most a célja a Tiszántúli Református Egyházkerület Lelkigondozói Intézetének szervezésében megvalósult spirituális napnak, amelynek a Felsőjózsai Református Templom adott otthont, október 14-én.  
- 2013/10/18
Istenarc
Istenarc
Ültek egymással szemközt, pár percig néma csendben.  Egyikük - arcát a két tenyerébe hajtva - szomorúan. Eltakarva néhány pillanatra a másik elől, de nem elrejtve. Mert amiket korábban mondott, azokból egyre csak az alább idézett Reményik-sorok jutottak annak a másiknak az eszébe és az, hogy hogyan segíthetne neki meglelni újra a saját arcát, azt a valódit, amit Istentől kapott. Amire rendeltetett. És amint ezen tűnődött, rögtön fel ragyogott előtte a saját útja is. A saját arca, amit néha már ő is felejt, ami „fölibe ezer réteg tornyosult”.
- 2013/09/18
Csendet keresni - beszélgetést találni
Csendet keresni - beszélgetést találni
Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. (Mt. 6:6)
- 2013/07/24
Aranyalmával csak óvatosan!
Aranyalmával csak óvatosan!
  „Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige.” (Péld. 25:11)
- 2013/07/03
„Uram, nincs emberem…”
„Uram, nincs emberem…”
„Uram, nincs emberem…” (Jn. 5:7) A betesdai beteg jól ismert szavai ezek. Sokszor olvastuk és bizonyára elgondolkodtunk már rajta jónéhányszor.  És elég gyakran szoktuk idézni is, olykor viccelődve, de a mosoly félúton arcunkra fagy, mert sokszor valóban így érezzük mindennél valóságosabban: nincs emberünk. Nem azért, mert ne nyitná ránk senki az ajtót. De talán nem ismeretlen az érzés: embertömegben is lehet magányosnak lenni. A betesdai beteg körül is sok-sok ember volt. 
- 2013/06/18
Félelem nélküli élet? Lehetséges!
Félelem nélküli élet? Lehetséges!
Tulajdonképp – ha emberi szemmel nézzük az életünket – szinte minden napra jut(hatna) legalább  egy alapos okunk arra, hogy föl se keljünk reggel az ágyunkból. Mindig volna valami, ami agyonnyom, megbénít, halálra rémít, elbizonytalanít, megfélemlít.
- 2013/06/07