Rendszerüzenet
2014. november 13.

Örömteli életet élni

„…az Úr előtt való öröm erőt ad nektek.”(Neh.8:10b)

alt

Mikor az ember belenéz az Isten törvényének tükrébe, nem sok oka adódik az örömre. Ezért kerülik sokan ezt a beletekintést, vagy odázzák el, amíg csak tudják. De ha egyszer végre nem csak „elsétálunk” lélekben ez előtt a tükör előtt, (ahogyan pl. a lakásban tesszük olykor és már a szemünk sarkából látott tükörképünkről is megállapítjuk, hogy pocsékul festünk, vagy épp ellenkezőleg, nagyon is rendben találjuk, amit látunk)…nos ha egyszer nem csak a „szemünk sarkából” tekintünk az Isten törvényének tükrébe, hanem szemtől-szembe állunk vele, akkor hirtelen nagyon nyomorultul érezzük magunkat. Sokan átéltük ezt már, tudjuk milyen fájdalmas ez a szembenézés. Az ember ilyenkor nem tud mást tenni, csak sír és sír és könyörög, hogy ne maradjon ebben a nyomorult állapotban. És az Isten végtelen szeretete és irgalma nem is hagy minket ebben az állapotban. Hála legyen neki érte! Nem is tudnánk ezt elviselni. Nem is kell, hiszen erről szól a megváltás. Isten megbocsájt, megtisztít, új élettel ajándékoz meg. Belenézhetsz ezután a tükörbe bátran, hisz Jézus Krisztus váltsága által vége a bűn alá vetett szolgaságnak, helyette fiak leszünk, Isten gyermekei. Nem a mi érdemünk, hanem egyedül Krisztusé. Őáltala lehet nekünk örvendező életünk.

A világ sokféle örömöt kínál – tudjuk jól. De az Úr előtt való örömhöz egyik sem hasonlít. Hisz abban benne a bűntől való szabadulás felszabadultsága, a felszabadultságból adódó szabadság-tapasztalat, a fiúságban való hazatalálás élménye, a mindezekért való hála, és benne az örök élet reménysége. A világ csak a jelenben tud örömöket adni és csak percekre, pillanatokra. Az Úr előtt való öröm viszont magában hordozza a megbocsájtott múltat, és az örökélet felé tartó jövőt is. Ilyen öröm bizonyosan nincs még egy a világon.

Kívánom mindannyiónknak, hogy megtapasztaljuk és hogy ez az öröm naponta erőt adjon nekünk!

Révész Judit