Rendszerüzenet

Csendesség

Hála az Isten-védte kenyerünkért
Hála az Isten-védte kenyerünkért
Dr. Fekete Károly püspök 2022. augusztus 20-án elhangzott kenyéráldó áhítata.
- 2022/08/20
Pünkösdi áhítat
Pünkösdi áhítat
Fekete Károly tiszántúli püspök pünkösdi áhítata.
- 2022/06/05
Fekete Károly tiszántúli püspök áhítata Húsvét ünnepén
Fekete Károly tiszántúli püspök áhítata Húsvét ünnepén
Kiüresedő, elvilágiasodástól fenyegetett húsvétjaink miatt különösen is szükségünk van a feltámadáshit új életet támasztó erejére, és életalakító hatására. A feltámadás történetének Pál apostol szerint az a lényege, hogy „Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, eltemették, és feltámadt a harmadik napon az Írások szerint…” és több tanú vallomása szerint is megjelent tanítványainak és másoknak is. Nem csupán gyalázatos emberi közreműködéssel elszenvedte a kereszthalált. Nem csak úgy tűnt, mintha meghalt volna, hanem az eltemettetésig vállalta az emberi sorsot.
- 2022/04/17
Örömünnep-e virágvasárnap?
Örömünnep-e virágvasárnap?
A böjti időszakban helyezkedik el, mégis leginkább örömünnepként tekintünk rá. Jézus halála előtti bevonulására emlékszünk virágvasárnap, amikor diadallal lépett be a város kapuján, mégis az őt éljenző tömeg nem sokkal később őrjöngve kérte, hogy feszítsék meg. A furcsa kettősség feloldásához Fekete Károlyt, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökét hívtuk segítségül.
- 2022/04/10
Évindító 2022-re
Évindító 2022-re
Dr. Fekete Károly püspök évindító gondolatai.
- 2022/01/01
Fekete Károly tiszántúli püspök karácsonyi üzenete - Napkeleti bölcsek a célnál
Fekete Károly tiszántúli püspök karácsonyi üzenete - Napkeleti bölcsek a célnál
A napkeleti bölcsek célba érését Máté evangélista így örökítette meg: „Miután meghallgatták /Heródest/ a királyt, elindultak, és íme, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek abba a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt.” (Mt 2,9-11a)
- 2021/12/25
Az alapvető adventi kívánság
Az alapvető adventi kívánság
Dr. Fekete Károly tiszántúli püspök adventi üzenete.
- 2021/11/28
Istennel a világban
Istennel a világban
Dr. Fekete Károly tiszántúli püspök áhítata a reformáció emlékünnepe alkalmából. 
- 2021/10/31
Az átnemesítő kenyér
Az átnemesítő kenyér
Dr. Fekete Károly tiszántúli püspök áhítata augusztus 20-án, az új kenyér ünnepén.
- 2021/08/20
Arról álmodok
Arról álmodok
Dr. Fekete Károly tiszántúli püspök pünkösdi áhítata.
- 2021/05/22