Rendszerüzenet

A Lélek-áradás temperamentuma

„Isten Lelkének vezérlése nagy felismerésekre akar eljuttatni bennünket, hogy ne legyen bennünk üzemzavar. Isten jól tudja és látja, hogy mi történik velünk, amikor nem Ő vezérli az életünket, hanem másvalaki vagy másvalami” – Fekete Károly püspök pünkösdi meditációja.

Pünkösd ünnepe – szenvedélyes ünnep. Ha a pünkösd ünnepéből kivesszük a szenvedélyességet, akkor elvész a lényege, akkor szó szerint, odavan a „lelke”.

A pünkösd ünnepéhez hozzátartozik a feltámadó szél sodrása, a megvillanó tüzes nyelvek, Péter bátor és szenvedélyes prédikációja, a lenyűgöző audíció és vízió, látás- és hallás-élménye, ami ledönti a nyelvi- és a kommunikációs korlátokat és hozadéka az ellenállhatatlan vágy a 3000 férfiban, hogy részesüljenek a keresztség szövetségében.

Ennek a szenvedélynek az örököse a Krisztus egyháza, amely pünkösdkor született. Az elmélyült, imádságos Lélek-várás után személyválogatás nélküli volt a Lélek-áradás: jutott belőle fiatalnak és idősebbnek, szolgának és szabadnak, nőnek és férfinak, hátrányos helyzetűnek és jól szituáltnak. Így állt startvonalhoz a keresztyén egyház!

    A pünkösd arra emlékeztet mindannyiunkat, hogy ez a lelkület meg tud újulni és meg tud újítani. A Szentlélek nem fullad ki, nem lobban el a tüze, nem fárad el, mert Isten szenvedélyes szeretete táplálja. A mi Istenünk újra és újra felgerjeszti a Lélek-áradást és vezérlő erővel fejti ki hatását.

Pál apostol a Róm 8,14-ben írja: „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.” A vezérlő Lélek ma is készen áll vezetni bennünket! Istennél nincs Lélek-válság. Az Isten Szentlelke ma is cselekvésre, kiáradásra kész!  

Amikor még gyermekcipőben járt a televíziózás, akkor gyakran megjelent egy felirat a képernyőn: „A hiba nem az Ön készülékében van! A hiba a közvetítő vonalban van.” 

Az Isten szeretetét közvetítő Lélek-áradással semmi baj nincsen. Isten Szentlelke adásban van, közvetítésben van. Nem csupán a különböző hírközlési eszközökön, hanem személyesen, lélektől lélekig. 

Ha nem érzékeljük, akkor most egy olyan feliratnak kellene megjelennie, hogy a hiba nem a közvetítővonalban van, hanem nálunk van.

A hiba a mi készülékünkben van, mert újra és újra üzemzavar támad a Lélek befogadásával, az életünkbe beengedésével. De a Lélek temperamentuma ma sem csökken!

Isten Lelkének vezérlése nagy felismerésekre akar eljuttatni bennünket, hogy ne legyen bennünk üzemzavar. Isten jól tudja és látja, hogy mi történik velünk, amikor nem Ő vezérli az életünket, hanem másvalaki vagy másvalami.

Ilyenkor mi vagyunk a megtépázott életűek, a viharos indulatokat átélők, az érzelmi katasztrófákat elszenvedők, a bizonytalanság miatt bolyongók, és a megroggyant lélekkel tengődők. Isten tudja és látja, milyen az, amikor kívülről irányítottakká válunk, amikor a belső vezérlés felmondja a szolgálatot.

Ezért ismétlődik a pünkösdi csoda és jön az áttörés napja, amikor minden üzemzavar elhárulhat a Lélek befogadása elől. Gyöngeségünkben azzal siet segítségünkre Isten, hogy adja az életünket vezérelni képes Szentlelket.

Jó vételt, hibamentes adást, a Szentlélek gazdag áradását kívánom minden kedves Olvasónak: áldott pünkösdi ünnepet! Ámen.

Dr. Fekete Károly
püspökA Fekete Károllyal készült, az Európa Rádióban elhangzott interjú itt hallgatható meg. A riporter Oláh Ilona.