Rendszerüzenet

Adventi kalendárium

„Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene.” (Pál első levele a korintusiakhoz 14. fejezet, 33. vers)
„Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene.” (Pál első levele a korintusiakhoz 14. fejezet, 33. vers)
„A jó hír, hogy Isten rendet tud rakni, a békétlenségben békességet tud adni. Fiát, Jézus Krisztust azért küldte el, hogy mi békességben éljünk.” – Lakatos Illés gondolatai december tizennegyedik reggelére.
- 2023/12/14
„Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az Ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést.” (Pál levele az efezusiakhoz 2. fejezet, 14. vers)
„Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az Ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést.” (Pál levele az efezusiakhoz 2. fejezet, 14. vers)
„Krisztus önmagát adta azért, hogy ezek a létező (és továbbra is megmaradó) különbségek többé ne válasszanak el.” – Ledán István gondolatai december tizenharmadikára.
- 2023/12/13
,,Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében.” (Zsoltárok könyve 130. fejezet, 5. vers)
,,Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében.” (Zsoltárok könyve 130. fejezet, 5. vers)
„És reménykedik és bízik a mai világ embere is, hogy mélységei, elesett volta, betegségei mélyén nem marad egyedül.” – Gellén Máté gondolatai december tizenkettedikére.
- 2023/12/12
„Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen.” (Júdás levele, 1. fejezet, 2. vers)
„Irgalom, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen.” (Júdás levele, 1. fejezet, 2. vers)
„Evés előtt imádkozunk, finom, csak közben azon gondolkozom, miben változik most a feladatom emberként. Anyaként.” – Kapás Csilla gondolatai december tizenegyedik reggelére.
- 2023/12/11
„Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” (János evangéliuma 16. fejezet, 33. vers)
„Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” (János evangéliuma 16. fejezet, 33. vers)
„Új világot azonban csak akkor várhatunk, ha ez a várakozás arra irányul, aki legyőzte e világot és megteremtheti az újat.” – Koós Csaba Levente gondolatai advent második vasárnapjára.
- 2023/12/10
„Békesség nektek!” (Lukács evangéliuma 24. rész, 36b vers)
„Békesség nektek!” (Lukács evangéliuma 24. rész, 36b vers)
„De a krisztusi, a földön túli, a mennyei béke örökkévaló. Valami hasonló isteni, onnan felülről érkező békére vágyunk, s készülünk annak fogadására.” – Kovács Tímea gondolatai december kilencedikére.
- 2023/12/09
„Boldogok, akik békét teremtenek...” (Máté evangéliuma 5. fejezet, 9. vers)
„Boldogok, akik békét teremtenek...” (Máté evangéliuma 5. fejezet, 9. vers)
„A béke nem jön el magától, tenni kell érte. Rajtunk múlik!” – Petkes Piroska gondolatai december nyolcadikára.
- 2023/12/08
„Mert ő a mi békességünk…” (Pál levele az efezusiakhoz 2. fejezet, 14. vers)
„Mert ő a mi békességünk…” (Pál levele az efezusiakhoz 2. fejezet, 14. vers)
„Igénk szerint a béke elérhető. Jézusban érhető el, akiben Isten megbékélt a világgal.” – Székely Zsolt Ferenc gondolatai december hetedik reggelére.
- 2023/12/07
„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog.” (Ézsaiás próféta könyve 9. fejezet, 1. vers)
„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog.” (Ézsaiás próféta könyve 9. fejezet, 1. vers)
„Az ő rendelése szerint a nép, amely sötétben jár, és a sötétségben szemlélődik, egyszer csak világosságot lát.” – Koi Ágnes gondolatai december hatodikára.
- 2023/12/06
„Maga a békesség Ura adjon nektek mindig minden körülmények között békességet.” (Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 3. fejezet, 16. vers)
„Maga a békesség Ura adjon nektek mindig minden körülmények között békességet.” (Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 3. fejezet, 16. vers)
„Isten békessége nem ilyen. Nemcsak pár pillanatra szól és nem csupán elfedi a bennünket körülvevő világ zaját.” – Farkas Zsuzsanna gondolatai december ötödik reggelére.
- 2023/12/05