Rendszerüzenet

Békességmunkálás

„Tegyünk meg mindent azért, hogy messze a karácsonyi időszakon túlra zengjen az angyal-ének üzenete: Dicsőség a magasságban Istennek!” – Fekete Károly püspök gondolatai 2023 karácsonyára.


„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” (Lukács evangéliuma 2. fejezet,14. vers)

A karácsonyi angyal-ének kettős üzenete másként rezonál bennem 2023 háborúskodó adventjén és karácsonyán, mint máskor.

Komolyabban kell vennem a felhívást: Dicsőség a magasságban Istennek!  Ahol Istené a dicsőség, ott senki és semmi, sem világi, sem vallási főhatóság nem rendelkezik azzal a végső tekintéllyel, amellyel bárkinek is az élete felett rendelkezhetne a maga javára. Egyedül csak Isten a végső, az abszolút tekintély, aki előtt meghajlik minden térd. Ilyen szemlélettel élve nem lehetséges semmilyen vallási, politikai, gazdasági, szellemi és kulturális diktatúra igenlése, amely teljes hatalmi igénnyel akar fellépni, hogy bitorolja Isten tekintélyét, hiszen nincs az életnek olyan területe, ami ne tartozna Istenre és ne állna az Ő fennhatósága alatt. Tegyünk meg mindent azért, hogy messze a karácsonyi időszakon túlra zengjen az angyal-ének üzenete: Dicsőség a magasságban Istennek!

Van egy másik felhívása is az angyal-éneknek, amit meg kell hallanunk és meg kell élnünk: „a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” Még frappánsabban mondva: „a földön békesség az isteni jóakarat embereinek”. Azaz: Árassz békességet magad körül! Igyekezz megfelelni az Úristen tetszésindexének. Ehhez munkáld a jó akaratot az emberek között. A karácsonyi örömüzenet arra az útra akar indítani, amelyiken alapszabály, hogy a gonoszt és a gonoszságot jóval lehet meggyőzni, mert az ember borzasztóvá tud válni és fanatizálható, hamis túlvilág-képpel motiválható. Napjaink történései éppen karácsonykor erősítik fel bennünk a jézusi emberség mércéjét, amely nem áll meg az önszeretetnél, hanem önszeretetünk meghaladására hív! Tegyünk meg mindent azért, hogy messze a karácsonyi időszakon túlra zengjen az angyal-ének másik üzenete is: „a földön békesség az isteni jóakarat embereinek.”

Minden kedves Testvéremnek kegyelemteljes Ünnepet és Istentől megáldott, boldog és BÉKESSÉGES új esztendőt kívánok:

Dr. Fekete Károly
püspök

 

...

Ilusztráció: Sz. Kóczián Melinda

Hol van békességünk az állandó zajban?

Világjárvány, infláció, energiaválság, háborúk a közelben – és ez csak az utóbbi három évünk. Sokat és sokszor gondolunk napjainkban a békére, mégis egyre távolibbnak tűnik. Pedig a béke több, mint a bennünket körülvevő világ lecsillapodása és megnyugvása. Krisztusban lehet miénk a megbékélés, így karácsony fényei talán emlékeztetnek ebben a nehéz esztendőben is, hogy ezt a békét vágyjuk megtalálni önmagunkkal, egymással, és mindenekelőtt Istennel. Éppen ezért ebben az évben Krisztus születésének ünnepére készülve decemberi kalendáriumunk témája a békesség és a megbékélés. Ennek jegyében hívjuk adventi várakozásra és elcsendesedésre olvasóinkat!