Rendszerüzenet

Solus Christus

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökének gondolatai a reformáció kezdetének 506. évfordulója kapcsán.

A Szentírás központi tanítását a reformáció egyházai kiemelten vallják: Egyedül Jézus Krisztus a Megváltó és az egyetlen közbenjáró Isten és ember között. Jézus önvallomásként mondta magáról: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” (Jn 14,6) Jézus Krisztus kikerülhetetlen csúcspontja Isten és ember kapcsolatának. Mellette, mint Üdvözítő és Közbenjáró mellett nincs társmegváltó és alvállalkozó a megváltás művében.

A tétel igaz: Egyedül Jézus Krisztus a Megváltó és a Közbenjáró, de a tétel életre váltásáért imádkoznunk kell.

Áldunk Atyánk, a Jézus Krisztusért, akiben örömhírt adtál ennek a világnak, akiben bűnbocsánattal és üdvösséggel közeledtél hozzánk, akinek áldozata árán megnyílt számunkra az út az örök életre. Köszönjük, hogy mindez ránk is vonatkozik és beleölelsz bennünket is Krisztus kegyelmének életet átalakító vonzásába.

Krisztusunk! Segíts, hogy ízét vesztett, megfáradt keresztyénségünk új erőre kapjon, s elhiggyük, hogy a Te evangéliumod mindig fiatal, friss, erőteljes és formáló hatású. Hántsd le rólunk az avultságot, a formákba merevedett szokást. Adj nekünk bátor hitet, hogy valljuk: „nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” (ApCsel 4,12) Ámen.


Fekete Károly

A reformáció jelentőségéről, üzenetéről egyházkerületünk püspöke Oláh Ilonával beszélgetett az Európa Rádió 2023. október 31-i adásában.