Rendszerüzenet

Több az egyház

Pünkösd ünnepe azt üzeni, hogy az egyház Ura nem magányos keresztyéneket akar maga mellett tudni. Krisztus Lelke betagol a gyülekezet közösségébe. Az egyház ideje a végidőkig tart, és ez a Krisztushoz kötöttség korszaka. Az egyház létmódja a gyülekezet, a közösség megtapasztalásának a helye. Így részesedik Krisztusban és az Ő jótéteményeiben, irányításában országa szolgálatára. Megjelenési formája az istentisztelet, ahol megszólal a nyilvános hitvallástétel énekben, imádságban, igehirdetésben és tanúságban, ahogy az az első gyülekezetben is volt:

„Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.” (ApCsel 2,42) – tudósít bennünket az első pünkösd újszövetségi leírása.

Egyház Ura, Jézus Krisztus!

Magasztalunk, hogy Te jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival áldottál meg bennünket, hogy egymásra találjunk, hogy Rajtad keresztül Isten népévé formálódjunk. Üdvösségünk Uraként hódolunk Előtted és áldjuk háromszor szent nevedet!

Áldunk örök szándékodért, hogy Te nem magányos keresztyéneket akarsz magad mellett tudni, hanem mindenkor közösségre hívsz magaddal és egymással. Örül a mi szívünk, hogy bele vontál minket is ebbe a közösségbe.

Bűnbánattal mondjuk ki, hogy belülről látjuk igazán, több az egyház, mint aminek látszik, és amivé tettük, mi emberek. Bocsáss meg, hogy torzítjuk hamis kegyességgel és nagyra töréssel, hatalomvággyal és kishitűséggel.

Szabadíts meg mindezektől minket!

Hálát adunk Neked, hogy Rád tekintve, belülről láthatjuk igazán, több az egyház, mint aminek látszik, s amivé tettük. Tedd maradandóvá bennünk a felismerést, hogy egyház a mi időnkben is titokzatos valóság. Tanítgass, nevelj minket is, hogy átragyogjon Isten valósága a jogi szervezeten, a régi szertartásokon, a máshol is előforduló életszabályokon, s legyen otthonná, hajlékká, tápláló-nevelő-befogadó élettérré a gyülekezeteink sora szerte a Kárpát-medencében és a nagyvilágban.

Fordítsd vissza áldásodat gyülekezeteinkre, amelyek áldanak Téged és szolgálnak Neked adottságaik szerint. Munkáld közöttünk a szentek egyességét és végy el a szívünkből minden szűkkeblűséget, féltékenységet, szektás gondolkodást.

Adj méltó egyházi szolgálattevőket, hűséges presbitereket, aktív gyülekezeti munkatársakat, hogy készséggel és örömmel, a többi tag javára és üdvösségére egészen odaszánjuk magunkat a Te szolgálatodra.

Hallgass meg minket irgalmadból! Ámen.