Rendszerüzenet

Karácsonyi világlátás

Isten Krisztusban megjelent dicsősége helyre állítja a világlátásunkat, hogy ne csak a félelem világát lássuk, hanem legyen bátorságunk az isteni jóakarat embereivé válni.

A mi életünket körülveszi az a sok borzasztó dolog, ami zsigereinkbe ültette a félelmet. A karácsonyi evangéliumot hirdető angyali üzenet ezért mondta a pásztoroknak: „Ne féljetek, mert íme, nagy örömöt hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz…” (Lk 2,10) Tulajdonképpen azt üzeni: Ne féljetek, mert Isten nem borzasztó! Ő más, mint a borzasztóvá torzult ember. Föntről van út a mennyei erők életünkbe áramlásához, töltekezhetünk a dicsőséges Isten világából, az embernek pedig megnyílik az útja Krisztus segítségével Istenhez, vissza a Mennyei Atyához.

Magasságos Isten! Magasztalunk, hogy mennyei szereteted megújítja, helyreállítja mindazt, ami emberségünkben és világunkban tönkrement. A Te változtatni képes erőd és akaratod életünk örömének és békességének alapja. Erőt sugároz számunkra, hogy Te nem hátráltál meg római császártól, asszonyi meddőségtől, heródesi praktikától, józsefi csodálkozástól, a szűztől születés csodájától és hitetlenségünktől sem. Köszönjük velünk létedet, amely hordozott, oszlatta sötétségünket, legyőzte kételyeinket és elűzte magányosságunkat. Dicsőség ezért Neked! Ámen.