Rendszerüzenet

Adventi kalendárium

2022. december 22.

„De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják.” (Lk 11,28)


Hallgatni és megtartani Isten beszédét – mai igeversünk szerint ebben áll a boldogság. Vajon hány igehirdetést hallottunk már életünk során, s ezek közül mennyi hagyott bennünk igazán mély nyomot? Boldogsággal tölt el minket, ha hallgathatjuk az Igét? Lélekben képes vagyok-e annyira lecsendesedni, hogy valóban meghalljam és magammal vigyem az Isten beszédét? Az adventi időszak különösen is sok alkalmat kínál arra, hogy az Isten beszéde közelebb jöhessen az emberekhez. Ilyenkor a templomokon kívül is sokszor hangzik az Ige egy-egy városi, falusi gyertyagyújtás, adventi műsor alkalmával. Van-e bennünk vágy, hogy hallhassuk az Isten beszédét? A járvány miatti korlátozások emléke még elevenen él bennünk. A bezárt templomok először kétségbeesést szültek az Ige után vágyakozó emberekben, de az Isten beszéde utat tört magának többféle formában is.

Isten megtalálta a legalkalmasabb formát ahhoz, hogy egészen közel jöjjön az emberhez. Szeretetét kiárasztotta ránk, amikor az Ige testet öltött és az első karácsonyon elküldte hozzánk Egyszülött Fiát. Micsoda boldogságban részesítette Máriát, aki méhében hordhatta, világra hozhatta és felnevelhette Jézust! Az egyszerű emberi gondolkodás azt hinné, nincs is ennél közelebbi kapcsolat a Megváltóval. Ám Jézus szavai rávilágítanak arra, hogy aki meghallja és megtartja az Isten beszédét, azé az igazi boldogság. Kezünkben van az írott Ige, a Szentírás, méghozzá magyar nyelven. Lehetőségünk van napoként élni a hirdetett Ige áldásaival, akár a rádión, televízión, interneten keresztül is. A boldogsághoz vezető út tehát adott számunkra. Milyen csodálatos és ötletgazdag az Isten kegyelme, amely által velünk beszélgetést kezdeményez! Mi milyen választ adunk rá?

Már csak pár nap választ el minket karácsony szent ünnepétől. Gondoljuk át magunkban, hogy az Isten beszédét milyen lelkülettel fogadtuk az elmúlt hetekben! Boldognak érezzük-e magunkat jelenleg, vagy a lelkünk még mindig éhes? Az ünneptől vagy az Ünnepelttől várjuk-e a valódi boldogságot? Ünnepi jókívánságaink, bizonyságtételeink tanúskodjanak arról, hogy mi hallottuk és megtartjuk az Isten beszédét, így aki minket hallgat, az Jézust hallgatja.

Dicső Melinda