Rendszerüzenet

Adventi kalendárium

2022. december 21.

„Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: Boldog az, aki Isten országának vendége.” (Lk 14,15)


A vendégséggel kapcsolatban minden bizonnyal sokféle emlékünk van. Ezek az emlékek pedig talán az esetek többségében pozitívak. Hiszen vendégségben lenni jó dolog. Találkozhatunk azokkal, akik fontosak nekünk, akiket szeretünk, akikkel jót beszélgethetünk. Esetleg eszünkbe jutnak ételek, amiket mindig egy bizonyos háznál kaptunk, és az emlékek eszünkbe juttatnak régi időket, amikor a nagyszülőknél voltunk, amikor a rokonságot látogattuk. Azt hiszem, hogy kimondható, jó vendégnek lenni.

A mai ige pedig azt mondja, hogy van egy olyan típusú vendégség, ami még ennél is jobb. Ez pedig az, amikor valaki Isten országában étkezhet. A beszélgetés előtt Jézus arról beszél, hogy sokan a vendégségben azt nézik, hogy ki hova ül, hogy ki foglalhatja el a főbb helyeket. Ez ugyanis azt jelzi, hogy ki a hatalmasabb, ki az előkelőbb. Jézus azt mondja, hogy mi ne így tegyünk. Aztán azt is a szívükre helyezi Jézus az ott lévőknek, hogy ne azokat hívják meg, akik viszonozni tudják a vendéglátást, hanem azokat, akik nem tudnak semmit visszaadni. Ezek után kiált fel egy vendég: boldog az, aki Isten országának a vendége. Ő is érzi, hogy ilyen személyválogatás nélküli vendéglátás egyetlen helyen valósul meg csupán: Isten országában.

Mit jelent Isten országában vendégként jelen lenni? Azt jelenti, hogy aki ott van, az Jézussal együtt ül az asztalnál. Olyan kiváltságos helyzetben van, ami csak keveseknek adatik meg. Aki pedig Jézussal étkezik együtt, az részese mindannak, amit Ő elkészített. Semmit nem tart vissza, sőt a legjobbat adja oda. Igen, boldog ember az, aki Isten országának a vendége. Krisztus Urunk alapvetően kétféle vendégséget érzékeltet ebben a történetben. Az egyik az, ami már itt a földön a mienk lehet, amikor részesei vagyunk Isten országának, a másik pedig az örökkévaló vendégség, aminek részesei lehetünk a mennyben. Ennek a földi vendégségnek tehát kihatása van arra, ami a mennyben lesz majd. Vagyis csak az, aki itt a földön részese az Isten országa vendégségének, az lehet majd részese a mennyben is ennek.

A mai napon mi is kimondhatjuk „boldog az, aki Isten országának vendége”. Boldog, mert Isten kétszeresen is hív minket. Boldog, mert válaszolhat erre a hívásra, hiszen mindenki számára van hely. És boldog, mert nem számít sem a külsőnk, sem a tulajdonságaink, sem semmi más; csak egy dolog számít, hogy meghalljuk és elfogadjuk a hívást. Induljunk el mi is, hogy Jézus Krisztussal együtt részesei lehessünk a legszebb vendégségnek! Ámen!

Koós Mátyás