Rendszerüzenet

Adventi kalendárium

2024. május 22.

„Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok.” (Mt 5,11)


Boldogság. Ha bárkit megállítanánk az utcán, vagy a munkahelyünkön azzal a kérdéssel, ki szeretne boldog lenni, akkor úgy gondolom, egyértelmű lenne a válasz, hogy mindenki. Mindenki szeretné megtapasztalni az igazi boldogságot. Az Úr Jézus a Hegyi beszédében pedig elmondja, hogy kik lehetnek azok: a sírók, a szelídek, az irgalmasok, a tiszta szívűek, az irgalmasok, a békességszerzők, az üldözöttek. Olyan különös ez, hogy a felsorolásban azok szerepelnek, akiket mi nem tartanánk boldogoknak. De ott van az a bizonyos kulcsszó, hogy „énmiattam”, azaz aki az Úr Jézusért teszi, az lehet igazán boldog. Aki lelkileg szegény és rá van szorulva Isten szeretetére, kegyelmére és bűnbocsánatára, aki tőle vár minden segítséget, és aki kész akár szenvedni az Ő nevéért és az evangélium terjedéséért: boldog.

Jézus sosem árult zsákba macskát, elmondja a tanítványainak, ahogy elmondja nekünk is, hogy a tanítványság nem azonos a gondmentes élettel. Aki rálép erre az útra és rábízza az életét Jézusra, annak igen is sokszor meg kell harcolnia a hit nemes harcát. Mert mindig lesznek olyanok, akik támadni, gyalázni fognak minket. Hiszen nem csak fizikai szenvedésről beszél itt Jézus, hanem szóbeli rágalmazásról és szidalmazásról is. Bizony nagyon sok helyen sérti az emberek fülét az a név, hogy: „Jézus”. Azonban hatalmas biztatás, hogy bármilyen helyzetben vagyunk és bármerre legyünk a világban, nekünk van kihez kiáltanunk, és ezt nem szabad soha elfelejtenünk. Mert a nyomorúságokban és a nehézségekben sem vagyunk egyedül. Jézus velünk van az Ő Szentlelke által, és csak ő tud biztatni, vigasztalni, bátorítani és erőt adni ahhoz az úthoz, amelyre elhívott. Aki pedig mindezt vállalja, annak nagy lesz a jutalma, elnyeri az igazi, örök boldogságot.

Az adventi csendességünkben és várakozásunkban forduljunk imádságban ahhoz a Kegyelmes Atyához, aki ígérete szerint elküldi hozzánk a mi boldogságunkat az Úr Jézus Krisztusban. Adjunk hálát, hogy olyan helyen élünk, ahol szabadon forgathatjuk a Szentírást, és bizonyságot tehetünk az Ő nevéről. Imádkozzunk azokért az emberekért is, akiket szerte a világon azért üldöznek, mert a Feltámadott Úr Jézus az Istenük. Ámen.

Szakadáti Károly