Rendszerüzenet

Adventi kalendárium

2022. december 04.

„Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa.” (Mt 5,10)


Jézus eddigi boldogmondásai tele voltak olyan ígéretekkel, melyek az ő földi tevékenységével már mondhatni betöltettek. Isten országáról szóló igehirdetésével, gyógyító jelenlétével vigasztalást, megelégíttetést, irgalmat hozott a lelki szegényeknek, a szelídeknek, a tiszta szívűeknek, szomjazóknak és éhezőknek, egyszóval mindazoknak, akik Izráel fiai közül felismerték, hogy Ő az Úr Krisztusa, és készek voltak e hitre feltenni életüket. Ők boldogságra találtak Jézusnál. Minket is boldogsággal tölt el az evangélium. Jézus ígéreteit hallva reménység, s e reménységből hit születik bennünk. Hisszük, mi sem veszünk el végleg, ha gyógyításra, megelégíttetésre, békére, otthonra, vigasztalásra vágyunk, mert hozzánk is szól Jézus szava: boldogok vagytok!

Az utolsó két boldogmondás azonban látszólag Jézus idején túl mutat. Arra az üldözésre irányítja a figyelmet, amit a Jézus feltámadását hirdető egyház kellett elszenvedjen az első idők óta napjainkig. Ugyanis akiket az igazságért üldöznek, azok már bizonnyal megtalálták ez igazságot, már megtalálták Jézus Krisztust, már megelégíttettek, s így boldogok is, hiszen e hitben Isten országának részesei.

Jézus kortársaihoz hasonlóan bennünk is felmerülhet a kérdés: vajon mi is elmondhatjuk magunkról, hogy Jézus Krisztusért, az igazságért üldöznek minket? Vajon ezen a ponton is kimondatik ránk: „boldogok vagytok”? Meglehet, e kérdésre ma még nem tudunk válaszolni, meglehet, hogy ahogyan Jézus tanítványainak, úgy minekünk is még az elkövetkező idők fogják meghozni e jézusi ígéret beteljesedését, s így azt az örömet, hogy bár üldözést kellett szenvednünk, mégis éppen az ígéret miatt boldogságra találtunk. S bár mai üldöztetésünk kevéssé látványos, vagy nyilvánvaló, Jézus ígérete adhat boldogságot ma mindazoknak, akik napról-napra küzdenek a keresztyéni élet és a minket körülvevő világ tempója, elvárásai és életvitele között tapasztalt ellehetetlenítő feszültséggel. Jézus adjon boldogságot és kitartást nekünk ebben az életünk minden területét átszövő üldöztetésben.

Tóth-Gyóllai Dániel