Rendszerüzenet

Az örök Ige

Reformációs jelmondat lett Ézsaiás próféta szavaiból (Ézs 40,8b), amely Péter első levelében is megismétlődik: „Verbum Dei manet in aeternum” – „Isten Igéje örökre megmarad.” (1Pt 1,25) Ez a hitvallásos mondat ott olvasható a reformáció debreceni emlékművén is, ahol az úrasztalán a nyitott Szentírás bronz oldalpárja ezt az idézetet tartalmazza.
A vallásszabadság híres protestációja volt 1529-ben a speyeri birodalmi ülés. Ferdinánd cseh-magyar király udvari papja, Faber prédikációjában arra a kérdésre, hogy melyiket választaná: az egyházat vagy az Isten igéjét? Úgy válaszolt, hogy ő az egyházat választaná, mert az egyház nem tévedhet. Erre a reformátori hitet valló rendek öt betűvel jelentek meg a címerpajzsukon: V.D.M.I.Ae – a Verbum Dei manet in aeternum mondat kezdőbetűivel. A protestáló fejedelmek kinyilvánították: „a császárnak minden egyéb dologban készek engedelmeskedni, de azokban, amelyek Isten tiszteletére és az örök üdvösségre tartoznak, Isten parancsából és a saját lelkiismeretük miatt mindenek előtt Istenre kötelesek tekinteni.” Vagyis: a hitigazságok tévedhetetlen kinyilatkoztatója nem az egyház, hanem egyes egyedül Isten örökkévaló igéje.Istenünk!
A Te Igéd élő és ható, amelyiknek ihlető, megelevenítő és mozgósító ereje semmivel nem pótolható. Add Szentlelkedet, hogy felfedezzük az Írás nekünk szóló üzenetét és lefejtse rólunk a hagyományok nyűgét, a világhoz való igazodás kényszerét, a látszatokra törekvést, a taktikázást, és adjon nekünk új életet. Ámen.