Rendszerüzenet
2021. október 31.

Istennel a világban

Dr. Fekete Károly tiszántúli püspök áhítata a reformáció emlékünnepe alkalmából. 

A XVI. századi reformátorok közül Zwingli és Kálvin különösen is rátették az életüket arra, hogy megéljék: az egész élet a Krisztus királyi uralma alatt áll, ezért a keresztyén ember felelőssége túl kell lépjen a gyülekezet, az egyház határain. Ez tette jellegzetesen felelőssé a protestáns embert a másikért és a teremtettségért, a nemzetért és a világért. Aki Isten felől értelmezi a maga életét, az nem lehet közömbös a világ iránt. Teszi a dolgát Istennel a világban.

A keresztyén élet célja: lélekkel adni, élni, munkálkodni, szeretni, ahogyan a bibliai aranyszabály mondja: „Amit szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindenben ugyanúgy tegyetek ti is velük, mert ezt tanítja a törvény és a próféták.” (Mt 7,12)

Istenünk! 

Tudjuk, hogy a Tőled kapott kegyelemre egyedül a hálás és engedelmes élet a jó válasz. Felszabadító erőd aktivitásra késztet, hogy alakítsuk környezetünket, formáljuk közösségeinket és igyekezzünk emberséges emberként megállni. Óvj meg minket a javak istenítésének veszélyétől, amely a gazdagság, az uralkodni vágyás és az erőszak triászának kétségbeejtő aknamunkáját szüli. Erősíts meg harcolni a bűnnel az élet tisztaságáért. Ne hagyj ebben az igyekezetben magamra, a Krisztusért kérlek, ámen.