Rendszerüzenet
2021. május 22.

Arról álmodok

Dr. Fekete Károly tiszántúli püspök pünkösdi áhítata.


Arról álmodok, és jó lenne látni olyan időseket, akik még mindig mernek álmodni. Az ilyen idősebbek sokat használnak, mert az álom mindig merész, nem földhöz ragadt. Kimozdít, és ébren is foglalkoztat. Szükségünk van olyanokra, aki meg merik élni a múltat a jelenben, a tegnapot a mában, és élettapasztalatukkal, meg a hitismeretükkel eligazodni segítenek másokat. Vonzó az ilyen idősebbek közelében lenni! Álmodni merni hittel – ez a pünkösdi életprogram egyik fele.
Arról álmodok, és jó lenne látni olyan fiúkat és lányokat, akik nem csak a szemükkel akarnak látni, hanem látni vágynak a lelkükkel is. Ajándék a Lélek-látás. Előre-látni, azaz áttörni gondolatban az idő - a tér - a logika korlátait. Rálátni feladatokra, csalódásokra, kapcsolatokra, megoldásokra, sorsokra. Megelőzni kisiklást, szakítást, magányt. Szívesen lennék barátja egy ilyen látásos kortársamnak! Látással élni – ez a pünkösdi életprogram másik fele.

Mit érne a két fél külön-külön? „Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak.” (ApCsel 2,17-18)

Fekete Károly