Rendszerüzenet
2021. március 28.

Virágvasárnapi bevonulás

Dr. Fekete Károly püspök rovata.

Jézus csalhatatlan szemei előtt nyilvánvaló, hogy honfitársainak temploma az önmegváltás fellegvára lett, a hamis istentisztelet fészke. Így vált értelmét vesztett épületté. Úgy rejtegették itt bűneiket a templomozás, a szemforgató kegyesség látszata alatt, mint ahogyan a hegyi üregekben keresett búvóhelyet a rabló. Krisztus Király érkezésének ezért az imádság házának helyreállítása volt a célja. Azt mondja: „Az én házam imádság háza lesz minden nép számára. Ti pedig rablók barlangjává tettétek.” (Mk 11,17) Éppen ezért Ő a templomért szállt síkra, és mindazért, amit a templom, mint az istentisztelet, a választottak küldetésének, Isten köztük létének szimbóluma hordozott. Az imádság háza iránti féltő szeretet ma sem tűrheti el az istentisztelet hamisságát.

Krisztus Király!                                     

Köszönjük tisztító jelenlétedet, aki lábaink útjáig, életünk szakadékáig hajoltál alá. Hívunk, hogy vonulj be életünkbe, mindennapjainkba és változtasd meg azt! Rendezd össze életünket azzal, hogy bevonulsz rendezetlenségeinkbe, gondjainkba, elferdült gondolkodásunkba, szentségtelen életünkbe.

Szervezd újjá életalakító jelenléteddel, tanításoddal közösségünket egymással és Veled. Adj szánkba őszinte szavakat az imádságos Hozzád fordulásra, és számítsunk Rád mindenben és mindenkor. Ámen.