Rendszerüzenet
2020. december 08.

Útmutatás a 2020. évi karácsonyi ünnepkör megünneplésére vonatkozóan

Kedves Testvéreink! A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége és Esperesi Kara a kormányzati intézkedések bejelentése után a következő útmutatással él a 2020. évi karácsonyi ünnepkör megünneplésére vonatkozóan.

 

 1. A Zsinati Elnökségi Tanács 2020. december 2-i ajánlása szerint adventkor, karácsonykor, az óévi és újévi ünnepek alatt lehetséges személyes jelenléttel is templomi istentiszteletet tartani a hatályos kormányzati és biztonsági előírások szigorú betartásával és az alábbi általános szabályok figyelembe vételével, melyek a következők: kötelező a kézfertőtlenítés, az orrot és szájat eltakaró maszk használata, és a biztonságos távolságtartás érdekében ülőhelyek kijelölése, az ülőhelyek, kilincsek fertőtlenítése, a szellőztetés, valamint a közös templomi éneklés lerövidítése.   
 2. A templomokban és a gyülekezeti termekben a korábban már megállapított létszámkorlátig lehet személyes jelenléttel istentiszteletet tartani (4 m2/fő). Ahol ez indokolt, több istentisztelet megtartását javasoljuk (az alkalmak közötti szellőztetést biztosítva).
 3. Azok az egyházközségek, amelyek a fenti feltételeket nem tudják megteremteni, kérjük, továbbra is mellőzzék a személyes jelenléttel tartott istentiszteletet.
 4. Kérjük, hogy a hagyományos ünnepi szeretetvendégségeket mellőzzék.
 5. Ha az időjárás és a megfelelő terület ezt megengedi, szabadtéri istentiszteletet is lehet tartani.
 6. Kérjük, hogy amennyiben lehetséges, az online közvetítéseket továbbra is biztosítsák, mert így azok is csatlakozhatnak az istentiszteleti közösséghez, akik a létszámkorlátozások miatt vagy egészségük megóvása érdekében nem tudnak személyesen részt venni a templomi alkalmakon.
 7. Az úrvacsorai közösség ünneplésére csakis a korábban bevezetett biztonsági előírások betartásával kerüljön sor. (Ld. a pünkösdre kiadott úrvacsorai ajánlást.)
 8. Egyházunk különböző honlapjai folyamatosan tájékoztatást adnak interneten, illetve televízión közvetített istentiszteletekről, ezekbe is bekapcsolódhatnak otthonukban azok, akik személyesen nem tudnak istentiszteleten részt venni.
 9. A hétközi istentiszteleti alkalmakra is a fenti szigorú szabályok érvényesek.
 10. Az egyházi hivatalok nyitva tartásáról az érintett egyházközségek elnöksége rendelkezzen.
 11. Amennyiben egy adott településen az egyházközség elnöksége úgy látja, hogy a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé az istentiszteletek biztonságos megtartását, ott – a rendkívüli helyzetre vonatkozó felhatalmazásuknak megfelelően – dönthet arról, hogy nem tartja meg személyes jelenlét mellett az istentiszteleteket.

Kérjük Testvéreinket, hogy kövessék figyelemmel és minden tekintetben tartsák be a kormányzati előírásokat és a helyi rendeleteket.

Köszönjük mindenkinek a rendkívüli helyzetben hozott intézkedéseink megértő tudomásul vételét. Köszönetet mondunk minden Testvérünknek az egész évben végzett hűséges szolgálatáért és helytállásáért. Hordozzuk imádságban a betegeket, a gyógyítókat, az ápolókat, a szociális ágazatban dolgozókat, a kutatókat és a döntéshozókat! Isten vigasztaló szeretetét kérjük gyászoló testvéreinkre.  Hirdessük a testet öltött Igében megjelent isteni kegyelmet, tegyünk hitet Isten örökkévaló hűségéről, hordozzuk alázattal és reménységgel a nehéz időket! „Ő a mi békességünk.” (Ef 2,14)

Gyülekezeteink tagjainak és lelkipásztorainknak áldott adventi készülődést és kegyelemteljes karácsonyi ünnepet kívánunk. Testvéri köszöntéssel:

2020. december 8.

A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége és Esperesi Kara