Rendszerüzenet
2019. december 24.

Új korszak nyitánya

Dr. Fekete Károly püspök rovata.

Egy kisgyermekkel kezdődött, mégis egy új korszak nyitánya lett. Isten új lendülettel üzen a születés-ünnepen ember-gyermekeinek, hogy Ő mennyire szeret bennünket.

Amikor az Atya megkomponálta ezt a földre érkezést, akkor volt benne rutinja. Próbálkozott dörgő szózatokkal, törvénytáblákkal, füstoszloppal és tűzoszloppal, hadjáratok csatazajával, félelmetes természeti jelenségekkel.

Látta, milyen nyomasztó tud lenni a magasrangú személyek látogatása: jöttek keleti uralkodók, előttük a leigázottakkal, jöttek hadvezérek teljes díszben, átmasírozva a diadalív alatt.  

Amikor a Magasságos Isten jött el a földre, akkor azt csodálatosan úgy rendezte, hogy emberi módon történjen. Egy tiszta leány elcsodálkozásával, egy istenfélő ács zavarával, egy kisgyermek mosolyával kezdődött. Isten Egyszülöttje az anyaméh tengeréből szeretet-köntösben jött.

Egy kisgyermekkel kezdődött a beteljesedés, mert „meglátogatott minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára.” (Lk 1,78b-79) Ez az érkezés látogatás a naptámadat magasságából, Isten-jelenés és Krisztus-érkezés egyszerre.

Ott, ahol azelőtt le kellett oldani a sarukat, térdre kellett esni, el kellett takarni az arcot, és be kellett fedni a fejet a szent félelemtől és remegéstől, ott most gyermek-közelbe lehet menni, nincs érintésvédelmi szabály, el lehet jutni egészen Krisztusig, és a kezdeti bátortalanság felengedhet a szívbéli jóság melegében.

Isten nagy irgalmassága féleleműző emberléptékűséggel látogatta meg a világot. „A mennyei Atya – írja Vasadi Péter költő – bölcsőt faragtat, nem emlékművet. Pásztorokat mozgósít, nem hadsereget. Szelíd tudósokat indít útnak, nem agresszív sajtóirodákat, és puha sötétben dolgozik. Gyönge szalma zizeg a vászonba bugyolált gyermek körül, s minden gyűlöleten, gőgön és elutasításon máig átragyog két szeretettől elszánt és komoly tekintet, anyjáé és nevelő apjáé.”

Az új korszak nyitányát egy kisgyermek születése jelentette, és ma folytatódhat a mi újjászületésünkkel, Krisztus bennünk való megszületésével! Áldott karácsonyt!