Rendszerüzenet
2019. augusztus 04.

Lelki állóképesség

Dr. Fekete Károly püspök rovata.

Jól megválaszolt Jézus a kísértőnek, amikor azt mondta: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik.” (Mt 4,4) Lelkünk állóképessége olykor fontosabb, mint a fizikai, anyagi, vagy szellemi állóképességünk. Ha a lélek kiüresedik, akkor hamar megroggyanunk és sorvadozni kezdünk. Ha az ember kedvét veszti, az kihat mindenre, és már nem tud semmi egyebet értékelni, élvezni. De az is igaz, ha a lelki állóképességünk jó kondícióban van, ha derűs az életkedvünk, akkor az is kihat mindenre és át is formálja a fizikai állapotunkat, az életkorunkhoz és az anyagi helyzetünkhöz való viszonyunkat. A jó lelki állóképesség segít felülemelkedni sok mindenen. Lelkünk állapotát Isten Igéje tartja karban. Az egykori debreceni teológiai professzor, Csikesz Sándor mondta a Bibliáról: „Ige, mert ihlet a köntöse, ígéret a sugárzása, igazság a lábnyoma, ünnep a reád mosolygása, üdvösség az ölelése, igézet a hatalma.”

Istenünk, ne vond meg tőlünk drága Igédet, hogy győzzön gyász és magány, szomorúság és levertség, kimerültség és fáradtság fölött. Kenyérgondjainkkal együtt vedd számba lelki terheinket és segíts élni. Tápláld türelmünket, erőnket és reménységünket. Hittel várjuk megelevenítő szavadat, hogy lelkünk belső derűje átsegítsen bennünket életünk sokféle nehézségén. Ámen.