Rendszerüzenet
2019. május 29.

Mennybemenetel

Dr. Fekete Károly püspök rovata.

A mennybemenetel ünnepe orientál, segít az ember földre szegezett tekintetét Isten felé fordítani, mert maga Krisztus mondta: „elmegyek helyet készíteni a számotokra, és ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” (Jn 14,2b-3)  

Mennybemenetel ünnepén elmélyülhet bennünk az az örök közösség, amely megláttatja velünk felülnézetből, hogy Krisztus másként tért vissza a mennybe, mint amikor a testtélételkor emberré lett. Nem egyszerűen visszaállt a régi állapot. Isten nem megisteníti emberré lett fiát, hanem dicsőséggel koronázta meg. Ebben a dicsőségben ott van minden tapasztalata, amit mint ember átélt, benne van hozzánk ragaszkodó szeretete is és ezáltal mi is.

Közbenjáró Urunk!

Ebből a távlatból nézve még inkább szeretnénk lábnyomodban haladva élni ezen a földön, hogy útjaink, igazságunk, szeretetünk legyen mennyhorizontú. Tégy józanokká bennünket, hiszen olyan keresztyénekre vár ez a világ, akiket nem az „apostolok álmodozásai” kötnek le, hanem az „apostolok cselekedetei” jellemeznek. Segíts, hogy lábunk ne gyökerezzen a földbe, de ne is lebegjünk a föld felett, hanem járjunk a Te követségedben és haladjunk a mennyei cél felé. Ámen.