Rendszerüzenet
2019. május 18.

Egységre hívó Isten

Dr. Fekete Károly püspök rovata.

A magyar református egység napjáért évről-évre hálaadás tölt el: „Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk.” (Zsolt 126,3) E miatt a tény miatt szárnyalt a zsoltár 2009. május 22-én Debrecen utcáin a magyar református egyház egységének kimondásakor. Felidéződtek évtizedek könnyes keserűségei, a történelmi vargabetűk, de az összekapaszkodás vágya is és a kölcsönös számontartás akarata is.

Mindig emlékezetes az, amikor Isten belenyúl a körülményekbe, népek viszonyába, személyek élettörténetébe, átrendez mindent és jóra fordítja népe sorsát. Csoda az, amikor a korfordító Isten irgalmából szabadulás, elengedés, honfoglalás és élettér születik.

Kiigazodik az, amit az ember összegubancolt és konfliktus-sorozattá bonyolított. Ilyenkor Isten alakítja ki az újrakezdés starthelyzetét. Ő a váratlan érkező, aki beteljesíti a prófétai szavakat: „tóvá lett a délibáb”, valóság lett a tüneményből, bekövetkezett a fordulat.

Egység Ura, Istene!

Köszönjük, hogy elhoztad a jó fordulat idejét, amibe mi is belecsatlakozhattunk és felébredt az összetartozástudatunk. Örül a szívünk, mert jó együtt lenni, összekapaszkodni, számítani egymásra. Jó megélni a testvériséget a hitben a Kárpát-medencében, az európai és a tengerentúli szórvány-magyarságban. Ajándék számunkra az élet-élmény, hogy a sorsunk jó kezekben van nálad Urunk. Ámen. Fotó:Matey István