Rendszerüzenet

Jubileumi találkozót tartott az egyházkerület nőszövetsége

A Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség XXX. konferenciáját tartotta 2024. június 28-án Debrecenben a Nagytemplomban. A konferencia alapigéje: „… igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével!” (Ef. 4,3) volt. Tarcsai Judit beszámolója.

A kápát-medencei nőszövetségek képviseletében csaknem 700 fő gyűlt össze erre a jubileumi rendezvényre. Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke a 121. zsoltár soraival köszöntette az egybegyűlteket: „Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életed. Megőriz az Úr jártodban-keltedben most és mindenkor.” E köszöntőt Harangozó László, a Szerbiai Református keresztyén Egyház püspökének áhítata követte a Luk. 13,10-17 alapján.

Dr. Gaál Botondné Dr. Czeglédy Mária, a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség elnöke nyitotta meg a konferenciát, majd Oláh István, a Nagytemplomi Egyházközség elnök-lelkipásztora is köszöntötte a megjelenteket.

Oláh Anita hárfaművész hangolt bennünket egy kelta hárfán játszott zeneszámmal a nap programjaira. A délelőtt folyamán meghallgathattuk a kárpátaljai, a drávaszögi, a felvidéki és erdélyi előadóktól, hogy milyen is az adott terület hitélete. Így hallgathattuk érdeklődve Jakab Krisztinát a Beregi Egyházmegyéből, Dr. Lábadi Károly nyugalmazott egyetemi tanárt és feleségét Dr. Lábadiné Kedves Klára néprajzkutatót, Nagy Zsuzsannát a Szlovákiai Református Nőszövetség Ung megyei elnökét, valamint Tatár Anna lelkipásztort, az Erdélyi Nőszövetség titkárát.

Közöttünk volt a Dunamelléki Kerületi Nőszövetség képviseletében Dr. Svébisné Juhász Márta országos elnökhelyettes és Szabó Zsuzsa a DM Nőszövetség elnökhelyettese, a Dunántúli Kerületi Nőszövetség képviseletében P. Tóthné Szakács Zita volt elnök asszony és Lakó Julianna, dunamelléki és országos titkár, a Tiszáninneni Kerületi Nőszövetség képviseletében pedig Gavruczáné Nagy Emese elnökhelyettes és Benke Györgyné nagytiszteletű asszony a cserépfalui nőszövetség tagjaival.

A Debreceni Református Kollégium udvarán elköltött ebéd után a délutáni program Vad Péter orgonajátékával indult, melyet a Credo Versénekegyüttes csodás koncertje követett. Ez megteremtette a magasztos hangulatot az újonnan elkészült nőszövetségi zászlók szenteléséhez, valamint az újonnan alakult és a jubiláló nőszövetségek köszöntéséhez.

Zárásként Nagy Erika, a Királyhágómelléki Nőszövetség ügyvezető elnök mondott imádságot, majd elénekeltük a Mindig velem Uram, mindig velem! című énekünket.

Öröm volt együtt lenni határon inneni és túli testvéreinkkel. Istennek legyen hála ezért az együtt töltött szép napért.

Tarcsai Judit
nőszövetségi összekötő

A konferenciáról hamarosan részletes összeállítást olvashatnak honlapunkon és a Református Tiszántúl következő számában.

Fotók: Szolnokiné Markos Ilona, Miskolczi János