Rendszerüzenet

23 évet vártak a beregsurányiak a templom teljeskörű felújítására

Hálaadó istentiszteletet tartottak Beregsurányban: az egyházközség tagjai a templom több mint évtizedig tartó, több ütemben megvalósuló korszerűsítésének befejezését ünnepelték. A munkálatok utolsó, legnagyobb költségvetésű részét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban elnyert összegből finanszírozta a gyülekezet.

Beregsurány középkori temploma 1348-1363 között épült. Az épület csaknem száz éve nem volt felújítva. A kétezres évek elején kezdődött meg a korszerűsítés a toronytest renoválásával és egy új toronyfedéssel, ekkor készült el a falak utólagos vízszigetelése is. 2015-ben a teljes hajótető cseréje megtörtént: egy deszkamennyezet került kialakításra, hogy később fogadni tudja a kazettás mennyezetet. Ezeket a munkálatokat Bakó Lajos lelkipásztor vezette le. 2017-ben Németh Csaba vette át a gyülekezetet, és ezt követően is folytatódtak a munkák. 2021-ben a templom homlokzata került restaurálásra, itt kezdődött meg a lábazati kövek visszahelyezése és a sekrestye visszaépítésének az előkészületei. Végül 2023-ban történt meg a legnagyobb léptékű helyreállítás. Egy európai uniós pályázat keretein belül 180 millió forintot kapott a gyülekezet a befejezésre. Ebből megvalósulhatott a templom belső felújítás (falak, padlózat), illetve a kazettás mennyezet is felkerült a deszkákra. Új ajtók kerültek beépítésre, a karzat is teljesen megújult, ólomüveg ablakok lettek beépítve, a szószék és a szószék korona teljes restaurálása is megvalósult. Az elektromos hálózat felújítása mellett a toronytest homlokzata is teljesen elkészült, míg a sekrestye visszaépítésre került.

Az ünnepi istentiszteleten Fekete Károly püspök úgy kezdte gondolatait, hogy az elmúlt 23 év építkezés-sorozata sok törődéssel járt, de megérte. Igehirdetésének alapjául a Jelenések könyvének harmadik részéből olvasott fel, utalva a felújított szószékkoronára felírt mondatra: „Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.” Úgy fogalmazott: ez az utasítás prédikátornak és gyülekezeti tagnak is sokat üzen.


Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke

"A templomban megszólaló Isten igéje véleményformáló szeretne lenni. A dicsőséges Krisztus azért szól az egyházi közvéleményhez, mert elénk akarja tárni a kendőzetlen, őszinte valóságot és a lehetséges jövőbeni kibontakozást helyezi előtérbe. Azt kéri, hogy készíts látleletet, világítsd át magad, tedd mérlegre az életedet" emelte ki az egyházi vezető. Emlékeztetett arra, hogy a keresztyén ember feladata, felelőssége Krisztus szavának, beszédének, igéjének a megőrzése, megtartása. Előre tekintve azt mondta: sok mindent nem tudunk arról, mi fog ránk jönni még a várakozás bizonytalan idejében. De azt egészen bizonyosan tudjuk, hogy kicsoda a visszajövő Úr. "Nem valamiféle sötét bosszúálló lélek, aki ránk támad; nem is valamiféle irántunk közömbös sorscsapás, amely ridegen ránk zúdul. A visszatérő Úr – az értünk síkra szállt Üdvözítő lesz. Ő az, aki minket testestől-lelkestől, nyomorúságainkkal és erényeinkkel, állhatatosságunkkal és hűségünkkel, kapott feladatainkkal és azokban végzett teljesítményeinkkel együtt ismer. Ezért bízhatunk abban, hogy torzulásaink, kellemetlen tulajdonságaink és bűneink nála jó kezekben lesznek. Érkezése elé ezért tekinthetünk reményteljesen és bizalommal. Ezért örülhetünk annak, hogy Isten igazságosságában könyörülete nem fog elveszni, hanem céllá lesz nála a kegyelem gyakorlása" – tette hozzá Fekete Károly.

Az ünnepség során a gyülekezet és a környékbeli települések lelkipásztorai mellett köszöntőt mondott Koncz Imre, a Szabolcs-Beregi Református Egyházmegye esperese, Virányi Zsolt, a Tiszántúli Református Egyházkerület műemléki tanácsosa, valamint Tilki Attila országgyűlési képviselő.

Fotók: Wachteinheim József