Rendszerüzenet

Kehelykiállítás nyílt a Debreceni Református Kollégium Múzeumában

Aranyas pohár debreczeni formára – ez a címe annak a tárlatnak, amelyet az idén 80 esztendős P. Szalay Emőke állított össze a 18. században élt Büttösi István ötvösmester és fiai által készített kelyhekből.

A kiállítás megnyitóját 2024. június 21-én tartották a Debreceni Református Kollégium Dísztermében. A házigazda képviseletében Csorba Dávid múzeumigazgató úgy fogalmazott: nagyon ritka, hogy egy egyházi tematikájú családi gyűjteményt ilyen gondossággal sikerüljön összegyűjteni. „Mintegy negyven gyülekezet adta össze a Büttösi-család által készített kincseket, amiket a mai napig használnak ezek a közösségek” – tette hozzá.


Csorba Dávid, múzeumigazgató

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke ezzel kapcsolatban azt mondta: Isten igényességének eleget tenni nem kis feladat, a református művészettel évtizedek óta foglalkozó P. Szalay Emőke azonban ezúttal is nagyfokú odafigyeléssel végezte munkáját. Fekete Károly kiemelte, hogy a néprajztudomány doktoraként munkája során tárgyak, terítők, úrasztali kellékek ezrei fordultak meg a kezei között. Számos tanulmányt, publikációt írt, több egyetemen is rendszeres előadó. A kiállításon látható kelyhekkel kapcsolatban a püspök elmondta: az egyház kehelyhasználatában a reformáció hozott megújulást. A két szín alatti áldozás üzenete, hogy a sákramentumok Istenhez vezetik az embert. „Ebben Isten alkalmazkodik a korlátozott képességeinkhez, lehetővé teszi, hogy láthassuk és ízlelhessük a jegyeket. Ez a teljességre törekvő isteni pedagógia” – fogalmazott Fekete Károly.


Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke

Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese, a Néprajzi Tanszék egyetemi tanára P. Szalay Emőke méltatásában elmondta: szakmai körökben elismert személyiség, személye és munkássága sokat jelent a református egyház, valamint korábbi munkahelyei, a Déri Múzeum és a Debreceni Egyetem számára.


Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese

Tamás Iringó, a Magyarországi Református Egyház Doctorok Kollégiuma Egyházművészeti alszekciójának elnöke azt mondta: ezúttal az ünnepelt ajándékozza meg a kiállítás megnyitóján résztvevőket, és a későbbiekben a kollégiumba látogatókat. Köszönetét fejezte ki a napokban 80. életévét betöltő P. Szalay Emőke felé a határontúli magyar református közösségek ingó és ingatlan vagyontárgyainak felmérésében betöltött szerepe miatt is, valamint amiért a fiatal kutatókat is igyekszik bevonni munkájába.


Tamás Iringó alszekció-elnök, MRE Doctorok Kollégiuma

Győri János, a Debreceni Református Kollégium Közgyűjteményi igazgatója a Kollégiumi Baráti Kör ajándékát, egy ékszert adományozott P. Szalay Emőkének, aki köszöntésképpen azt mondta: hálás, hogy egész életében örömöt talált a munkájában, kiváltképpen a Debreceni Református Kollégium Múzeumában.

Fotók: Miskolczi János