Rendszerüzenet

Nő a diákok száma a kunmadarasi iskolában

Eredményes tanévet zár a Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda. Nemrég új szárnnyal bővült az iskola épülete, ami megkönnyíti a diákok és a pedagógusok mindennapjait. Erről és a sikeres beiratkozási időszakról kérdeztük Pruzsinszkyné Makó Margit intézményvezetőt.

Nemrég zárult a beiratkozási időszak. Hogyan sikerült?

Nagyon jól, huszonöt gyermeket írattak be a szülők a szeptemberben induló tanév első osztályába. Tavaly októberben indítottunk egy előkészítő foglalkozássorozatot, amelyre mindegyik óvodából jöhettek a gyerekek. Játékos foglalkozásokkal, képességfejlesztő játékokkal és sportprogramokkal készítettük fel őket az iskolakezdésre. A szülőknek pedig két alkalommal tartottunk szülői értekezletet a tanév során, és még egyet augusztusban. A leendő első osztályosok a tanévnyitóra műsorral készülnek, amelyet a gyülekezet előtt fognak előadni.

Mely településekről iratnak be gyerekeket az intézménybe?

Többnyire kunmadarasiak az iskolánkba járó diákok, de mindig vannak néhányan a környező településekről is. Általában az óvodából elballagó gyerekek adják az első osztályosok többségét, emellett máshonnan is érkeznek. Nincs kizárva senki.

Jelenleg milyen létszámmal működik az iskola?

Pillanatnyilag 170 fő, amiből 14 nyolcadikos fogja évvégén elhagyni az iskolát. Ha figyelembe vesszük, hogy 25 gyerek iratkozott be, akkor látható, hogy növekszik a létszámunk. Az jellemzi az elmúlt éveket, hogy magasabb a beiratkozók mint az elballagók létszáma.


Pruzsinszkyné Makó Margit intézményvezető, Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda

Hogyan próbálják vonzóvá tenni az intézményt? Mit nyújt a református iskola?

Nyilván az oktatáson tükröződik a református jelleg. Igény szerint református és katolikus hittanoktatás zajlik, továbbá egyházi éneket is tanulnak a gyerekek, a hetet pedig áhítattal kezdjük. Folyamatos kapcsolatot tartunk fent a kunmadarasi református gyülekezettel, az osztályok rendszeresen, felváltva látogatják az istentiszteleti alkalmakat. A régiek ápolása mellett minden évben próbálunk új hagyományokat teremteni, új programokat kitalálni és megvalósítani. Nagy hangsúlyt fektetünk a szabadidő hasznos eltöltésére, amit a szakköreink biztosítanak. A teljesség igénye nélkül kézilabda, labdarúgás, néptánc, ének, sakk, horgász, informatika és rajz szakkörök működnek az iskolában. Az alsó tagozaton népszerű a szivacskézilabda szakkör, míg a felső évfolyamosok körében a színjátszó szakkör. Emellett a Kerti Party és a Sulibuli biztosít szórakozási lehetőséget a diákoknak. Fontos az intézmény számára a Református iskolásokért Alapítvány, amely másfél évtizede minden esztendőben egy bált szervez. Ennek a befolyt összegét rendszerint a gyerekek jutalmazására fordítjuk. Gyakran szervezünk jutalomkirándulásokat, amelyeket az önkormányzat is támogat.

Egy fontos beruházás történt a közelmúltban. Miként segíti ez az iskola mindennapjait?

Az iskolai étkezőnk a Kálvin út 36. szám alatt volt, az intézménytől körülbelül tíz percnyi sétára. Az időjárás viszontagságai között kellett a gyerekeknek nap mint nap megtenni ezt a távolságot, ami oda-vissza sok időt igényelt. Egy pályázatnak köszönhetően nyert támogatást a fenntartó, a Tiszántúli Református Egyházkerület, így sikerült bővíteni az iskola épületét. Két régi szolgálati lakás elbontásával felszabadult egy nagyobb terület, így lehetőség nyílt arra, hogy egybeépüljön a tornaterem és az iskola műemlékjellegű főépülete. A beruházás keretében egy folyosóval, tágas étkezővel, kiszolgáló helységekkel, öltözőkkel, tanári szobával és egy aulával gyarapodott az intézmény. Utóbbi helyszínen tartjuk az áhítatot és a közösségi eseményeket. A tanév elején hálaadó istentisztelet keretében adtuk át az új épületszárnyat. Egy másik pályázat keretében pedig a főépület részleges energetikai korszerűsítése is megtörtént.

Évkönyvet készítettek, amely beszámol az iskola elmúlt évtizedéről.

Kollektív munka eredménye a két évkönyv, amiket sikerült kiadni. Minden munkatársunk kivette belőle a részét, a pedagógusok írták a munkájukhoz, szakterületükhöz kapcsolódó fejezeteket. Nagyon örülünk, hogy sikerült formába önteni és megörökíteni az intézmény elmúlt két évtizedének történetét, eseményeit. Felmerült az is, hogy két év múlva elkészítjük majd a 25 éves évkönyvet.

Az óvoda tagintézményként szorosan kapcsolódik az iskolával. Mit érdemes tudni róla?

2016-ban vettük át az önkormányzattól a Petőfi úti óvodát. Jelenleg tagintézményként, öt óvónővel és három csoporttal, továbbá a szükséges technikai személyzettel működik. Öröm, hogy tavalyelőtt megtörtént az óvoda energetikai korszerűsítése, felújítása. Ez fontos, hiszen az oda járó körülbelül hatvan gyermek és az ott dolgozó munkatársak korszerű körülmények között végezhetik a feladataikat. Az iskola és az óvoda teljes gyermeklétszáma meghaladja a 230 főt, de szeptembertől már meghaladja majd a 240-et.

Szöveg és fotók: Ujvári László