Rendszerüzenet

Kollégiumi nevelőtanárt keres a Debreceni Református Kollégium

A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona (Fiúinternátus) pályázatot hirdet kollégiumi nevelőtanári állásra.

Foglakoztatás jellege:

- teljes munkaidőre szóló munkaviszony,
- a jogviszony időtartalma határozott idejű, egy évre szól; az alkalmazás
meghosszabbítható,
- jogviszony létesítése esetén három hónap próbaidő kerül kikötésre.

Főbb munkaköri feladatok:

- kollégiumi ügyelet ellátása,
- éjszakai ügyelet ellátása,
- kollégiumi foglalkozások tartása (tematikus, ill. tanulói érdeklődést kiváltó).

Alkalmazási feltételek:
- egyetemi végzettség,
- középiskolai tanári végzettség,
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 66.§ (I) bekezdésében foglalt
feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; büntetőeljárás hatálya alatt egyes
meghatározott cselekmények körében nem áll; foglalkozástól, illetve tevékenységtől
eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel).

Az elbírálásnál előnyt jelent:

- szakmai gyakorlat,
- természettudományos tanári szakok (matematika, biológia, stb.),
- református egyháztagság,
- lelkipásztori ajánlás.

Munkabér, juttatások:
- munkabér a hatályban levő pedagógus bértábla szerint,
- egyéb rendszeres juttatások: kafetéria.

Benyújtandó dokumentumok:
- végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata,
- fényképes szakmai önéletrajz,
- motivációs levél,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a
pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2024. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 30.

A pályázatot az iskola igazgatójának címére kell zárt borítékban, két példányban személyesen vagy postán eljuttatni: Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgató. 4026 Debrecen, Péterfia utca 1-7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. június 30.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet Nagy Imre internátusvezetőnél az 52/614-701
telefonszámon vagy a nagyimre@drkg.hu e-mail címen.