Rendszerüzenet

Konferenciát rendezett Körösladányban a Békési Egyházmegye Nőszövetsége

2024. április 6-án immáron hatodik alkalommal rendezték meg a békési egyházmegyei női találkozót, ezúttal Körösladányban. A helyszínválasztás nem a véletlen műve volt, hiszen ebben a gyülekezetben 2023 őszén alakult meg a Nőszövetség, tagjai oly lelkesen szolgálnak együtt, hogy örömmel vállalták a házigazda szerepét. Dr. Koncz-Vágási Katalin lelkipásztor beszámolója.

A nyitó áhítatot Kovács Tibor helyi lelkipásztor tartotta a napi ige (János evangéliuma 21,20‒25) alapján. A lelkész a mintegy 165 regisztrált résztvevő szívére helyezte, hogy vannak dolgok, melyek nem tartoznak ránk, s ezeket nem kérhetjük számon Jézustól. "Legyen bármennyire is nehéz a mindennapokban keresztyénnek lenni, a mi Urunk azt kéri tőlünk, hogy kövessük Őt. Ez a mi ügyünk. Ez az, ami rajtunk számonkérhető. Ne a különböző érdekek mentén sodródjunk, hanem álljunk meg szilárdan az Úr követésében" – emelte ki Kovács Tibor.

Koncz-Vágási Katalin nőszövetségi megyei koordinátor köszöntője után dr. Gaál Botondné dr. Czeglédy Mária, a Tiszántúli Nőszövetség elnökasszonya köszöntötte a konferencia résztvevőit.

A nap központi előadását Uzsalyné Pécsi Rita, főiskolai tanár, neveléskutató tartotta „Egymás kedvéért születtünk” címmel. Rendkívül őszinte és humoros stílusa, valamint a hittel párosult tudományos képzettsége magával ragadta a konferencia minden résztvevőjét. "Az Isten az embert férfivá és nővé teremtette (Mózes első könyve 1,27), s csak ebben a teljességben hordozhatjuk a teremtésben kapott istenképűségünket. Ez olyan, mint egy ellipszis: két középpontja van. Személyiségünk legmélyebb gyökere, hogy férfiak vagy nők vagyunk" – mondta az előadó.

A női egyenjogúságért való küzdelem – minden érdeme ellenére – napjainkra azt eredményezte, hogy a „lebecsült társból nem megbecsült társ lett, hanem versenytárs”, s így a „férfias nők” világát hívta életre. A tömegtársadalomban nem érték az egyéniség, sokkal inkább az uniformizálódás eszméje hódít a mértéktelen fogyasztással párosulva. Olyan nagy a csoportnyomás, hogy az már a saját meggyőződésünket is felülírja (reklámok). Mindennek a legnagyobb ellenszere a szoros kapcsolatok (család, gyülekezet, cserkészek stb.) ápolása, melyek megvédenek az egyformaságtól és a vezethetőségtől. Előadónk kiemelte, hogy már a fogantatás pillanatában – melyről tudományosan bebizonyították, hogy nem egy verseny eredménye, hanem az „egymásra találás” egyedi ajándéka – eldől, hogy férfinak vagy nőnek születünk. Ebben az első sejtben ott van minden, ott van maga az élet. Ez a teremtési rend. A férfiak és a nők nagyon sok mindenben különböznek: máshogy szeretnek, másként gondolkodnak, más a vezetési stílusuk, más a hitgyakorlásuk, más a problémamegoldó képességük, a stresszkezelésük stb., de ez nem jelenti azt, hogy nem lehetünk egymás tökéletes társai. Nem azonosulni kell, nem feladni önmagunkat, szó nincs szerepcseréről vagy valamilyen új szereposztásról. Az ember egyedülálló lehetősége a másik kiegészítése. Ez abból eredeztethető, amit a Biblia így ír: „Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” (Mózes első könyve 2,18) Nem ugyanolyan, hanem hozzáillő! Ez a mi csodálatos kiváltságunk! Így válhatunk egy egésszé, így tölthetjük be igazán az istenképűségünket, és így élhetjük meg azt a boldogságot, melyre mind vágyakozunk.

A tavalyi évben útjára indítottuk azt a sorozatot, mely révén bepillantást nyerhetünk az egyházmegyék nőszövetségi szolgálatába. Az idei találkozónkon a Bihari és a Szabolcs-Beregi nőszövetségekkel ismerkedhettünk meg. Nagy Zsoltné, a Tiszántúli Nőszövetség alelnökeként a biharkeresztesi, míg Oláh Istvánné a kisvárdai nőszövetséget mutatta be.

Hálásan köszönjük a körösladányi nőszövetség vendégszeretetét, és a Békési egyházmegye áldozatkészségét, hogy ebben az évben is megmutathattuk, milyen nagy értéket hordoznak a gyülekezeti nőszövetségek. Találkozunk 2025-ben Füzesgyarmaton!

Szöveg: Dr. Koncz-Vágási Katalin lelkipásztor, nőszövetségi elnök (Sarkad-Belváros)
Fotók: Máté Gyuláné