Rendszerüzenet

Gál Judit kapta a Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díjat

Húsz éve adták át először a Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díjat, amelyet idén Gál Judit, a Református Kórházlelkészi szolgálat vezetője, a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház kórházlelkésze vehetett át 2024. március 23-án a Budapest-Hold utcai gyülekezetben – tudósított a parokia.hu.

A Dunamelléki Református Egyházkerület, a Budapest-Németajkú Református Egyházközség Protestáns Fóruma, a Magyarországi Református Egyház Zsinata és a Bethesda Kórház Alapítvány által alapított díj célja, hogy olyan személyeket részesítsen elismerésben, akik a Bethesda Kórház volt főigazgatójának lelkületével, példamutatóan szolgálják a beteg, elesett emberek ügyét, egyszerre gyógyítva szeretettel azok testét és lelkét.

A díjátadót Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Egyházkerület püspöke, a Zsinat lelkészi alelnöke nyitotta meg arra hívva a jelenlévőket, hogy ahelyett, hogy hatalmas dolgokat kívánnának tenni Isten országának építése ügyében, tegyék meg bátran a legegyszerűbbet, amire Jézus hívta a követőit. „Éheztem és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, fogoly voltam és meglátogattatok…valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.” (Máté evangéliuma 25. fejezet 35-36. és 40. versek) „A cselekvő szeretet gyakorlása elegendő. Ez az a fajta szeretetet, amellyel Jézus szeret bennünket, és amit rajtunk keresztül szeretne beleélni a világba. Cselekvő szeretettel élni: ezt teheti az egyház. Kegyelmet és irgalmasságot gyakorolni a legtöbb, amit megtehetünk Isten országa építéséért” – mondta a püspök.

Igei bevezetőjében Balog Zoltán dunamelléki püspök Jézus főpapi imádságának aznapra rendelt igeszakasza alapján (János evangéliuma 17. rész 20-23. versek) tolmácsolt három egyszerű üzenetet. Elsőként hangsúlyozva, hogy Jézus imájában mindannyian benne vagyunk, de Jézus azokat is az Atya elé viszi, akik küldöttei szavára hisznek. Az imádság másik üzenete: nincs privát hitélet. „A mi szavunkra, akár akarjuk, akár nem, történik valami másokkal” – mondta a püspök. „Ebben az imádságban tudatosítja Jézus, hogy azért adta a szánkba az Igét, hogy az hitet munkáljon mások életében.” A szakasz harmadik üzenete az az egység, amit Jézus vár tőlünk. A Szentháromság egységében elénk élte azt a vágyát, aminek a tükröződését közösségeinkben látni szeretné. „Jézus teljes önátadása a kereszt, egy kivégzés. Ez a mércéje annak, hogy mi hol láthatjuk Isten dicsőségét, egyben a lehetőségünk is, hogy másként és máshol vegyük azt észre, mint ahol a legtöbben keresnék.”

Bencze János, a Bethesda Gyermekkórház diakóniai igazgatója méltatta a díjra felterjesztett személyek hűségét, kitartó munkáját, diakóniai szemléletét. Bencze János megemlékezett az elmúlt húsz éve díjazottjairól, ami egyfelől a folytonosság megélését tette megfoghatóbbá a megjelentek számára. A díjazottak a korábbi évekhez hasonlóan Melocco Miklós Az irgalmas samaritánus című művét vehették át a Dizseri-emlékplaketten.

A díjazott Gál Judit kórházlelkész laudációját Molnár János, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának presbiteri elnöke mondta el, aki személyes benyomásainak is hangot adott, melyek még hitelesebbé tették a díjazott személyét az egybegyűltek előtt.

Gál Judit lelkészcsaládból származik, és bár többször jelentkezett az orvosi egyetemre, de származása miatt rendre eltanácsolták, így szülei biztatására a teológiára felvételizett.
Életútjának minden része egészen gyermekkorától kezdve hordozta az egészségügy és a lelkipásztori szolgálat elemeit, vagy úgyis mondhatnánk, az Istentől nyert út „szeretetstigmáit”, mely a kórházlelkészi szolgálatban fonódott össze, a debreceni Kenézy Gyula Kórházban. Hűség, küzdeni tudás, munkatársaiért való kiállás jellemezték életútját.

Gál Judit köszönő szavaiban kedves énekét idézte: „Csak Istené legyen minden dicsőség…”. Megköszönte nemcsak a felterjesztőknek, hanem a kórházlelkészi közösségnek és főként a családjának szolgálata türelmes támogatását.


Szöveg: Parti Judit (parokia.hu) / Horváth Zoltán
Fotók: parokia.hu