Rendszerüzenet

"Veszélyes" lelkészképesítő dolgozatot mutattak be a Debreceni Református Kollégiumban

A Debreceni Református Kollégium Baráti Köre újraindította 1993 és 2013 között sokakat megszólító előadás-sorozatát, a Kollégiumi Estéket. Legutóbbi alkalmukon Szabó Dániel Arany János etikája című lelkészképesítő dolgozatát mutatták be. A dolgozat előszava az évek során külön kötetté duzzadt, a körülményeket feltáró visszaemlékezés az Arany János-dolgozattal egybekötve olvasható Lelkészképesítő dolgozatom egyházi és társadalmi visszhangja címmel. A szerző 2024. március 22-én volt a Kollégium vendége.

Az újraindult Kollégiumi Esték előadás-sorozat második alkalmán Szabó Dániel rejtélyesen eltűnt lelkészképesítő dolgozatát ismerhették meg a résztvevők. Az Arany János etikája címet viselő – elégtelenre értékelt – írás 1958-ban írójának az eltávolítását is eredményezte a Teológiáról. Az önkényuralmi korszak és az '56-os események párhuzamba állítása miatt az ÁVH figyelmét is felkeltette a dolgozat, de azt jótékony professzori kezek elrejtették, így nem volt bizonyítható annak rendszerellenessége. A megkerült dolgozat kiadását 2006-ban a Mester utcai gyülekezet egykori meghurcolt lelkésze, Berényi József szorgalmazta:

„Minap olvastam el Szabó Dániel 1958-ban írt II. lelkészképesítő dolgozatát. A közel 300 oldalas tanulmányról eddig nem tudtam, a mind teológiai, mind irodalmi szempontból csodálatosan remek munka akkor elégtelen osztályzatot kapott. Az 1989-es rehabilitáláskor ez a munka elkerülte az illetékesek figyelmét. Tisztelettel és nyomatékosan kérem – egyelőre mint magánember, akinek eltávolítása ellen annak idején Szabó Dániel tiltakozott –, a dolgozat sürgős felülbírálatát… Egyúttal annak kiadatatását. A dolgozat témája: Arany János etikája. Szükségesnek tartom (…) annak közlését is, hogy Szabó Dániel nem tud erről a levelemről. Több évtizedes testvéri kapcsolat fűz bennünket egymáshoz (…), tudom egyházunkért való hallatlan méretű és sok anyagi és lelki áldást jelentő fáradozásait, itthon és külföldön, ahol sokkal jobban értékelik és megbecsülik a Krisztus ügyében történő, magát nem kímélő és saját javát egyáltalán nem kereső tevékenységét… Őszinte tisztelettel és sok szeretettel: az öreg Berényi József lelkipásztor Sárospatak, 2006. október 2. Ui. Tudomásom van arról, hogy ezért a dolgozatért Amerikában dollár ezreket ajánlottak fel. Idehaza is vannak, „nem akárkik”, akik ismételten szinte követelik Tőle a kiadását” – szól Berényi József levele.

A Kollégiumi Baráti Kör estéjén azt a kötetet mutatták be, amely a dolgozattal együtt a körülményeket felelevenítő visszaemlékezést is tartalmazza. A szerzővel Győri L. János elnök beszélgetett.

Az Európa Rádió interjúja Szabó Dániellel itt hallható. A riporter Papp Beatrix.

Fotók: Ősz Attila