Rendszerüzenet

Elindult a Tiszántúli Református Egyházkerület Cigánymissziójának bibliaiskolája

A bibliaiskola célja olyan önkéntes munkatársakat képezni a helyi lelkipásztorok mellé, akikkel együtt szolgálhatnak a cigánymisszióban. A „tanulók” lelkészi ajánlással érkeztek a képzésre és ugyanúgy engedelmeskedtek Jézus „Kövess engem!” hívásának, mint annak idején Lévi, a vámszedő vagy Péter és András, akik halászok voltak. S ahogyan az első tanítványok is különböző élethelyzetből érkeztek, Jézus mai tanítványai is erről tettek bizonyságot, 2024. március 23-án.

A képzés énektanítással kezdődött, melyet Bozsoky Jonathán Benjámin kokadi lelkipásztor vezetett. Az új énekeskönyvi énekek tanulásának célja az, hogy a cigány és nem cigány testvérek a közös istentiszteleteken együtt dicsőíthessék az Urat.

Tóth József, Gáborján és Szentpéterszeg egyházközségeinek lelkipásztora a virágvasárnapi bevonulásról tartotta áhítatát. A lelkes bibliaiskolás testvérek egyike meghatódva vallotta meg azt, mennyire örül annak, hogy saját népcsoportjából való lelkészt ismerhetett meg és hallhatta az igehirdetését.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke köszöntötte a bibliaiskolásokat és biztosította számukra az elsődleges „tananyagot”: mindenkit megajándékozott Bibliával, füzettel, írószerrel – a sikeres tanulás érdekében!

A bibliaiskolások bemutatkozásakor őszinte bizonyságtételek hangzottak el arról, hogyan és milyen élethelyzetben szólította meg őket az Úr.

Dr. Nagy Alice, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Klinika orvosa prezentációjában minden életvezetési tanács bibliai igével került alátámasztásra, mely különösen érdekessé tette az előadást. Keresztyén Károly újlétai lelkipásztor az evangéliumok ismertetésével vezette be a bibliaismeret tantárgyat, színvonalas és érthető nyelvezete mindenki számára élvezhető volt.

A bibliaiskola közös ebéddel zárult, melyet maguk a bibliaiskolások készítettek el, s a búcsúzásnál már barátokká és testvérekké váló résztvevők kifejezték abbéli örömüket, mennyire várják a következő alkalmat, melyre két hónap múlva kerül sor.

Gregussné Buzás Irén lelkipásztor / Horváth Zoltán