Rendszerüzenet

Böjti imádság

„Támogass a bölcsesség Lelkével, hogy a töredékes ismereteinkre alapuló részigazságainkat, ne képzeljük a teljes valóságnak” – Püski Lajos, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökhelyettesének imádsága böjt második vasárnapjára.

Mennyei Atyánk!

Ebben a világban a folyamatos gazdasági növekedés, anyagi gyarapodás, a mások kárára való terjeszkedés sodrásában élünk, mely bevalljuk, hogy erős hatással van ránk is.

Bocsásd meg Urunk, hogy a böjti megtisztulás csodálatos lehetősége olykor csak étkezési formasággá silányult életünkben. Ezért olykor igéd biztos útmutatása helyett szinte már észre sem vettük, amikor más lélek határozhatja meg gondolkozásunkat és cselekedeteinket.

Megvalljuk, hogy gyakran a pontatlan hírek és részigazságok összezavarhatják gondolatainkat és megronthatják testvéri kapcsolatainkat is.

Bocsásd meg Urunk, amikor a magunk igazságának védelmében még igédet is megpróbáltuk felhasználni önmagunk igazolására.

Segíts Urunk, hogy ha kell tudjunk szóböjtöt is tartani, hogy indulatainkkal ne fertőzzük egymás életét.

Segíts Urunk, hogy jó szándékú aktivitásunkban ne ártsuk bele magunkat olyan dolgokba amelyeket nem bíztak ránk.

Támogass a bölcsesség Lelkével, hogy a töredékes ismereteinkre alapuló részigazságainkat, ne képzeljük a teljes valóságnak.

Segíts, hogy ne csak az étkezésben tartsunk olykor böjtöt, hanem a családi életeket megrontó mértéktelen munkában, az internet használatában, és a túlzó fogyasztásban is megtaláljuk a böjt által az evangélium szerinti mértéket.

Urunk, szeretnénk dicsőségedre élni, kérünk segíts meg, hogy ebben a böjti időben merjünk Keresztelő Jánostól tanulni, hogy Te növekedj mibennünk, a mi énünk pedig alább szálljon.

Ámen!