Rendszerüzenet

„Újuljon meg házastársi mentalitásunkban a tettrekészség!”

A debreceni Nagytemplomban kezdődött meg a házasság hete országos rendezvénysorozata 2024. február 11-én. A következő napokban ötven településen mintegy 200 hivatalos eseményt szerveznek meg hazánkban az ökumenikus felekezetek és civil szervezetek, ezenfelül számos gyülekezet csatlakozik saját programokkal a kezdeményezéshez.

„Az ember ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Nagy titok ez” – Pál apostol efezusbeliekhez írt szavait idézte Beszterczey András, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség lelkipásztora a házasság hete országos programjának nyitóistentiszteletén, majd az ötvenedik házassági évfordulóját ünneplő házaspár: Tárczy István és Tárczyné Mányi Sarolta vezette az igeolvasás és imádság szolgálatát.

Isten igéjét a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke János evangéliumának második fejezetéből hirdette. Fekete Károly a kánai menyegző történetével kapcsolatban elmondta: ez volt Jézus első csodatétele, amely tovább gazdagította a házasság szimbólumát, hiszen Krisztus misztériuma összekapcsolódik a házasság misztériumával. „Jézusnak az esküvő ünnep, mert Ő ott van, amikor az ember magasságokat él át, és akkor is, amikor élete mélységeiben küszködik. Jézus osztozik az emberek érzéseiben, és a házasság pártján áll” – tette hozzá Fekete Károly.

A püspök kitért arra is, hogy a lakodalomnak otthont adó házban üresen álltak azok a kővedrek, amelyeknek a tisztálkodási szertartás részeként vízzel kellett volna tele lenniük. „Nincs bor, és üresek a tisztálkodási eszközök, azaz veszélybe került az életöröm és az Isten-kapcsolat. Ez a kettő pedig összefügg” – fogalmazott, kiemelve, hogy Jézus akkor is ott akar lenni, amikor kihűl a tűz, vagy éppen a hűtlenség kísértése megjelenik egy keresztyén házasságban. A változás kezdete, amit Mária mond a szolgáknak: „Tegyétek meg mindazt, amit mond!” Fekete Károly kiemelte, hogy Jézus nem az üres kővedreket töltötte fel borral, hanem a vizet változtatta borrá, méghozzá emberi fáradozás során. „Vizsgáljuk meg életünket! Hol maradtak a csodák, amikre vágyakoztunk? Vajon nem lustultunk el, nem az ölbe tett kezek voltak az okai annak, hogy a mennyei erők nem mozdultak meg, vagy nem akkor mozdultak meg, amikor vártuk? Újuljon meg házastársi mentalitásunkban ez a tettrekészség!”

Az igehirdetést követően Oláh István, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség lelkipásztora ismertette a házasság hete rendezvénysorozat történetét, céljait. Elmondta, hogy gyülekezetükben ehhez kapcsolódva kialakult egy hagyomány: immár hatodik alkalommal köszöntik a jubileumi évfordulót ünneplő házaspárokat. Idén tizenegy férfi és nő erősítette meg fogadalmát ünnepélyesen, az istentisztelet keretei között, köztük három olyan pár, amelynek tagjai ötven éve kötöttek házasságot Isten színe előtt.

Végezetül Mucsi Zsófia, a házasság hete programjaiban aktív szerepet vállaló Magyarországi Református Egyház Gyökössy Endre Intézetének szakmai igazgatója – aki maga is kerek, huszadik évfordulóját ünnepli házasságkötésének – egykori lelki kísérőjük szavaival köszöntötte a jelenlévőket, és indította útjára a házasság hete idei programsorozatát: „Sose feltételezzétek, mit érez és gondol a másik. Bármi történik veletek, bármilyen változás áll be az életetekben, soha ne felejtsétek el megkérdezni a párotoktól, hogyan hat ez rá, mi van benne ezzel kapcsolatban” – tanácsolta Mucsi Zsófia.

A házasság hetének történetéről, idei programjairól a hivatalos honlapon lehet tájékozódni.

Fotók: Miskolczi János