Rendszerüzenet

Nyolc református intézmény felújításáért adtak hálát Tornyospálcán

Oktatási és szociális intézmények energetikai korszerűsítése valósult meg a Tiszántúli Református Egyházkerület területén az elmúlt három évben. A beruházásokat az Európai Unió és az állam is támogatta.

Átadó ünnepséggel egybekötött hálaadó istentisztelettel zárult le Tornyospálcán a nyolc református intézmény energetikai korszerűsítését magában foglaló projekt 2024. február 1-jén. Az egyházkerület a Széchenyi 2020 Környezeti és Energiahatékonyság Operatív Program által több mint 610 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, melyből sikerült korszerűsíteni a nyírbogdányi Sion Idősek Otthona, a Kunmadarasi Református Általános Iskola és Óvoda, a Székelyi Református Idősek Nappali Intézménye, a tornyospálcai Áldás Református Diakóniai Központ, a ramocsaházai Nyírségi Napfény Idősek Otthona, a dombrádi Bereczky Zsigmond Református Általános Iskola, valamint a debreceni Szenci Molnár Albert Református Felsőoktatási Diákotthon épületeit.

A közös átadó ünnepséget a tornyospálcai református templomban rendezték. Egyházkerületünk püspöke Isten igéjét a Hegyi Beszéd gondviselésről szóló szakasza alapján hirdette, ami meg van írva Máté evangéliumának hatodik fejezetében. Fekete Károly úgy fogalmazott, hogy egy sikeres, több gyülekezetet és intézményt érintő energetikai pályázat után emlékeztetni kell magunkat, hogy az élet több mint energia, gazdaságos működtetés és takarékosság. „Ez a projektzáró ünnepség azért egy istentisztelet része, hogy emlékeztessen: nincs természet a természetfölötti nélkül, nincs teremtés a Teremtő Isten nélkül. Ő teljes életet szán az embernek, így nem egyszerűen csak élek, hanem Isten életéből kaptam egy részt. Ezért több az élet, mint amit mi látunk belőle” – emelte ki a püspök, aki beszélt Isten ember-értékeléséről is. „Az ember nem semmi, de nem is minden, hanem olyan valaki, akiről a Felséges nem felejtkezik el. Olyan lények vagyunk, akikkel Isten törődik” – tette hozzá.

Az egyházkerület püspöke felhívta a figyelmet az emberi birtoklásvágy komoly kísértésére: „Már nem azt mondjuk, hogy több az élet, hanem azt, hogy a több profit az igazi élet. Közben így lett élettársunk és útitársunk a félelem, az aggódás, a kicsinyhitűség és a nyugtalankodás. Nem a birtoklásvágy vezet el az élet értelméig, hanem a gondviselő, megváltó és megszentelő Istenbe vetett bizalom” – zárta gondolatait Fekete Károly.

Az istentisztelet után ünnepi beszédet mondott Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, Szántó József, a Tornyospálcai Református Egyházközség lelkipásztora, Angyalosy Zsoltné, a Nyírbogdányi Református Egyházközség lelkipásztora és Seszták Miklós, a térség országgyűlési képviselője. A hálaadó gyülekezetre Koncz Imre szabolcs-beregi esperes és dr. Gaál Sándor nyírségi esperes kérte Isten áldását.

A nyolc intézmény kivitelezési munkálatai az egyes helyszíneken szakaszosan, folyamatosan, 2020-tól kezdődtek, az utolsó simítások pedig 2023-ban fejeződtek be. A feladatok között volt utólagos hőszigetelés, nyílászáró- és kazáncsere, födém-hőszigetelés, fűtés-korszerűsítés és napelemes rendszer kiépítése is.

Fotó: Három Határ Hírei