Rendszerüzenet

Többszörös jubileumért adtak hálát Kunhegyesen

Harminc éve lett a Kunhegyesi Református Egyházközség lelkipásztora Nagy Kálmán, a gyülekezet húsz éve tart fenn idősotthont és iskolát, tíz éve pedig óvodát.

„Ezek az évfordulók is arra emlékeztetnek, hogy a cselekvő kereszténységnek kell megmutatkoznia életünkben” – fogalmazott ünnepi igehirdetésében Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, miután felolvasta az irgalmas samaritánus példázatát. „Jézus azokat szólítja meg, akik egyszerűen csak nézők. Már az ő korában is hiába látták sokan a földön fekvő áldozatokat, a gonosz állapotokat, a legtöbben megmaradtak ezek nézőinek. Nem is tehettek volna ennél nagyobb szolgálatot a rablóknak, gonoszkodóknak, kifosztóknak. Az irgalmas samaritánus példázatával Jézus a nézők számát csökkenteni, a cselekvőkét pedig növelni szeretné” – mondta a püspök.

Fekete Károly párhuzamot vont Jézus és a samáriai férfi között. „Egyikük sem a személyhez, hanem a helyzethez alkalmazkodik. Nem az a meghatározó, hogy kivel történt meg a szerencsétlenség. Ez a feltétel nélküli lehajolás” – tette hozzá.

Az istentisztelet folytatásaként Nagy Kálmán tekintett vissza a gyülekezet elmúlt harminc évére. A lelkipásztor 1993 tavaszán lett a Kunhegyesi Református Egyházközség megválasztott lelkésze. Szolgálata kezdetén a lelki és fizikai építkezés egyidőben zajlott, hiszen a leromlott állapotú ingatlanok felújítása és az iskolai hittanoktatás megszervezése is sürgős feladatot jelentett. Egy évvel később az önkormányzat, az általános iskola és az egyházközség megállapodása révén már református osztály indulhatott el Kunhegyesen. Tíz évvel később egy ipari épület átalakításával megnyílhatott a Sarepta Idősek Otthona, ahol összesen 371 lakóról gondoskodtak az elmúlt két évtizedben, jelenleg 56-an élnek a bentlakásos részlegen. Szintén 2003-ban – miután az önkormányzat megszüntette a református osztály indításának lehetőségét – a szülők támogatásával elindult egy öt évfolyamos református iskola Kunhegyesen, a Karcagi Egyházközség által biztosított háttérrel. Időközben Nagy Kálmán – orvosai szerint is – csodálatos módon gyógyult fel súlyos daganatos betegségéből. 2013-ban a gyülekezet oktatási intézményrendszere kétcsoportos óvodával bővült.

A gyülekezet lelkésze hálát adott azért, hogy a 2023/24-es nevelési évben az iskolába 252 gyermek jár, az időközben háromcsoportosra bővült óvodában 73 kisgyermeket nevelnek nap mint nap, emellett egy 19 fős bölcsődét is fenntart az egyházközség.

Ezt követően Tóth Péterné szavalattal, az óvodások énekes-verses műsorral szolgáltak, míg az iskola tanulója, több országos versmondó verseny előkelő helyezettje, Kavisánszki Csongor pedig Túrmezei Erzsébet egy versével örvendeztette meg az ünneplőket.

F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében a számadás jelentőségét hangsúlyozta. „Itt Kunhegyesen meg kell állni, mert egy olyan magaslatra jutottunk, ahonnan jó széttekinteni és ahonnan pontosan látjuk az elmúlt harminc évben megtett utat, az elvégzett munkát” – fogalmazott a képviselő, hozzátéve, hogy a kunhegyesiek két kezük munkájával építettek iskolát, óvodát és idősotthont a városban.

Fazekas Sándor korábbi vidékfejlesztési-, illetve földművelésügyi miniszter arról beszélt, hogy nemzeti és egyházi kérdésekben is együtt tudtak dolgozni Nagy Kálmánnal az elmúlt évtizedekben. „Most itt látjuk magunk előtt az anyaországtól elcsatolt területek magyarságát, történelmünket és mindazon erőket, amelyek összekötnek bennünket. Kívánom, hogy ez legyen szilárd alap a jövőre nézve is” – fogalmazott Fazekas Sándor.

Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke kiemelte Nagy Kálmán fáradhatatlan tevékenységét a kunhegyesi gyülekezet és a város építésében. „Lelkész úr minden pillanatban szolgál a gyülekezet örömére, az egyházközség felemelkedésére, a Nagykunsági Református Egyházmegye boldogulására és az egész magyar reformátusság dicsőségére” – hangsúlyozta Hubai Imre.

Koncz Tibor, a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese a hálaadás jelentőségére hívta fel a figyelmet, majd köszönetet mondott Nagy Kálmánnak azért, hogy a gyülekezet mellett az egyházmegye, az egyházkerület és a zsinat életében is aktív szerepet vállal.

Az istentisztelet végén került sor az októberben megválasztott presbitérium beiktatására és a tiszteletbeli presbiter címek átadására.