Rendszerüzenet

A templom megépülésének jubileumát ünnepelték Kengyelen

80 évvel ezelőtt szentelték fel a református templomot Kengyelen. Erre emlékezett 2023. november 19-én a gyülekezet, hálát adva Istennek a templom lépcsőjének közelmúltbeli felújításáért.

Az ünnepi istentiszteleten a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette Isten megelevenítő Igéjét a 90. Zsoltár 1. és 16-17. versei alapján. Fekete Károly kiemelte, hogy a református és a közvetlen szomszédságában lévő római katolikus templom a település centrumát jelentik. „Ez a két épület együttesen olyan örökség, amelynek célja a hívás, a befogadás, az átölelés” – fogalmazott Fekete Károly.

Egyházkerületünk püspöke hozzátette: a kengyeli református gyülekezet jövőjét meghatározhatja, hogy csaknem ugyanannyi gyermek foglalt helyet a padokban, mint ahány felnőtt. A felolvasott textussal kapcsolatban elmondta: a 90. zsoltár a zsoltárok zsoltára, mert minden alkalommal különös jelentősége van. „Nemcsak temetéseken elhangzó megvallásokban, vagy óév estéjén elmondott hálaadásként, hanem minden alkalommal elcsendesedésre kötelez. Mikor kimondjuk vagy elénekeljük, akkor oldódik az emberben lévő feszültség, a zsoltár megkönnyebbülést hoz és töltekezhetünk szavaiból” – tette hozzá.

Az igehirdetés után Koncz Tibor, a Nagykunsági Református Egyházmegye Esperese köszöntötte a gyülekezetet és emlékezett vissza – párhuzamokat vonva a templom és a történelem között – a múlt és a jelen eseményeire.

Tóth László, az egyházközség lelkipásztora köszöntő beszédében kitért a templom múltjának és jelenének meghatározó pillanataira, köztük a felszentelés és a templom lépcső felújításának körülményeire.

Az alkalmon a kengyeli gyerekek énekét hallgathatták meg a jelenlévők, akik a Törökszentmiklósi Bethlen Gábor Általános Iskolában tanulnak. Felkészítőjük az iskola tanára, a gyülekezet presbitere, Kókainé Olasz Orsolya volt. Verssel szolgált Kovács Tímea Judit, aki szintén presbiter és pedagógus, valamint Ollé Kincső 10. osztályos diák.

A felszentelés 80. évére Olaszné Hévizi Ilona főgondnok ünnepi tortával kedveskedett az ünneplőknek.

Szöveg: Kengyeli Református Missziói Egyházközség, Horváth Zoltán
Fotók: Kengyeli Református Missziói Egyházközség