Rendszerüzenet

Dísztábla őrzi a Tiszántúli Református Egyházkerület egykori püspökének emlékét szülőfalujában

Hálaadásra gyűlt össze 2023. november 11-én Kisnamény népe, kiegészülve a településről elszármazottakkal és a szomszédos gyülekezetek küldöttségeivel. A hála oka a gyülekezetben lezajlott felújítás volt, az ünnepség részeként emléktáblát állítottak a település híres szülöttének, Hegymegi Kiss Áron püspöknek.

Az ünnepi istentiszteleten Szalay Kont, a Szatmári Református Egyházmegye esperese igeolvasással, imádsággal szolgált a jelenlévők között, az igehirdetés szolgálatát pedig a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke végezte Ézsaiás könyvének 29. fejezete 13. és 14. versei alapján. „A próféta arról tanúskodik, hogy Istent az Ő népe – bár dicsérte – a hétköznapjaiba nem engedte be. Nem vitte magával, hanem otthagyta a templomban. Az istentisztelet nem hozott áttörést és elmélyülést. Bizony nincsen áldás azon az istentiszteleten, amelyik nincs hatással a hétköznapjainkra, amiben nincs ott az odaszánás, hanem kimerül a formákban – mondta Fekete Károly.

A püspök hozzátette, hogy Jézus is azért idézte Ézsaiás könyvéből Isten panaszát, miszerint a nép szíve távol van tőle, mert Isten mindig a szívünket nézi. „Nem azt nézi, amiről beszél a szánk, vagy ami a szeme előtt van, hanem azt nézi, ami a szívben van. És mivel a szívben sok szenny és megtűrt bűn van, ezért újra és újra megszólal az igehirdetés. Isten azért figyel a szívre, mert megmenteni és nem elpusztítani, megnyerni és nem elvetni akar minket” – szólt a kegyelem üzenete.

Az igehirdetést követően a gyülekezet lelkipásztora számolt be az utóbbi években megvalósult beruházásokról. „2016 és 2021 között a Vidékfejlesztési Program keretében 43 millió forint támogatásból valósult meg a templom és az imaház külső felújítása” – mondta Marosvölgyi Péter.

A templom és az imaház is új lemezfedést kapott, korszerűsítették a nedvesség elleni védelmi rendszerét, javították a külső vakolatokat, nyílászárókat cseréltek, továbbá az épületeket újrafestették. Megújult a templom környezete is: a korábbi járdák helyett térburkolatot fektettek le. Megvalósult a harangok felújítása és parkolók kialakítása is.

A lelkipásztorok zsoltárénekléssel köszöntötték az egybegyűlteket, majd köszöntő beszédet mondott Paládi László egyházmegyei főgondnok, Tilki Attila országgyűlési képviselő és Csorba Ottóné, a gyülekezet tagja is. Versmondással Marosvölgyi Zselyke és Kovácsné Szoók Anikó szolgált, énekkel pedig Józan Zsuzsanna.

Az istentisztelet végén, Hegymegi Kiss Áron emléktáblájának avatása előtt Marosvölgyi Péter lelkipásztor idézte fel az egykori püspök életét és munkásságát. „1815. november 2-án született Kisnaményban. A gyülekezet régi anyakönyvében ez olvasható róla: »November 20.-án Helybeli Predikator Kis Áronnak és feleségének Sollymosi Ersebethnek Áron fiatskájok kereszteltetett a Császlói Predikátor Tiszteletes Lovas Dániel Úr által.« Hegymegi Kiss Áron később porcsalmai lelkipásztorként aktív szerepet vállalt 1848-49-es szabadságharcban, tábori lelkészként kísérte az övéit az erdélyországi hadműveletek során. 1860-1892-ig a Szatmári Református Egyházmegye esperese, majd 1892-től 1908-as haláláig a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke volt” – mondta Marosvölgyi Péter. Az emléktáblán egy Hegymegi Kiss Áron 1892-es püspöki székfoglaló beszédéből származó idézet is olvasható, miszerint „Jöttem, hogy e népet … gyenge szómmal, Isten és Krisztus iránti hűségben az evangyélium tiszta ismeretére vezessem … jöttem, hogy ezt a mulandóság tengerén örökkévalóság felé evező millió népet … Isten révpartjához a feltámadásra és örök életre vezéreljem.”


Szöveg: Marosvölgyi Péter, Horváth Zoltán
Fotók: Szemánné Kozma Krisztina