Rendszerüzenet

Hálaadó istentiszteletet tartottak Csárdaszálláson a templom felújításának befejeztével

Csárdaszállás az egykori köröstarcsai tanyavilágból alakult önálló településsé, 17 évvel ezelőtt pedig református templom épült a községben. Ez szépült meg az utóbbi hetekben egyházmegyei támogatás, adományok és saját forrás révén.

A 2023. november 11-i ünnepi istentiszteleten Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét János evangéliuma 17. fejezetének 15. verse alapján: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” Fekete Károly prédikációját azzal kezdte, hogy Jézusnak ezt a mondatát körbeöleli főpapi imádsága. Ahogy a püspök fogalmazott: a szentet és a világit nem lehet összekeverni, de Jézus nem is akarja azokat külön tartani.


Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke

„Azt szeretné, hogy mind a kettőnek lássuk a lényegét, és ne szakítsuk szét, hiszen éppen azért jött el a világba emberként, hogy megszentelje azt. Voltak a történelem során olyanok, akik úgy élték a vallásos életüket, mintha elefántcsonttoronyba lennének zárva: nem akartak érintkezni senkivel, nehogy bűnt kövessenek el, nehogy világi módon éljék meg a hitüket. Mások pedig abba a végletbe estek, hogy belevetették magukat a világba, de rajtuk keresztül csak a világ lopta be magát az egyházba” – hangsúlyozta Fekete Károly, hozzátéve, hogy ma is kísértés lehet az egyház számára eltanulni a világtól azt a felszínes külcsínt, amely nem enged az istenhit mélyére látni. „Nem egyszerű kereszténynek megmaradni, ezért fontos, hogy van közbenjárónk, aki most is imádkozik értünk. az egyetlen és igazi közbenjáró Jézus Krisztus, aki azt szeretné, hogy követői megmaradjanak mellette” – tette hozzá az egyházkerület püspöke.

A gyülekezet lelkipásztora, Bátori Lászlóné elmondta: a templom nem régi, hiszen 17 éve épült, de karbantartásra, meszelésre, festésre szükség volt. „Nekem különösképpen szívügyem, hogy amit felépítünk, annak aztán gondját is viseljük. Szeretném szépen továbbadni a Köröstarcsa-Csárdaszállási Egyházközség épületeit majdani utódomnak” – mondta a lelkész.


Bátori Lászlóné, lelkész

Az istentiszteleten verseket szavaltak a gyülekezetbe járó gyermekek, Zámbó Hanna, Báthori Alexandra, Tari Milán és Domokos Bianka, majd énekszolgálatot végzett Fehér László. Ezt követően gyermekkori emlékeire alapozott, személyes hangvételű köszöntőt mondott a Békési Egyházmegye esperese. Demeter Ottó kifejtette, hogy a templomba hálaadással és kéréseinkkel is jöhetünk, onnan eltávozva pedig elmondhatjuk mindenkinek Isten üzenetét. Összefoglalásképpen felolvasta a 105. zsoltár első versét: „Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt!”


Demeter Ottó, a Békési Református Egyházmegye esperese

A vadászi testvérgyülekezet nevében Papp József lelkipásztor Péter első levelének második fejezetéből olvasott igét: „Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által” – idézett az erdélyi gyülekezet lelkipásztora, kiemelve, hogy egy templomjavítás kellős közepén járó közösség üdvözletét hozta azoknak, akik már örvendhetnek munkájuk gyümölcsének, a befejezett felújításnak.


Papp József, lelkész

Végül Markó István, a Békési Református Egyházmegye gondnoka azt kívánta a gyülekezetnek, hogy a község lakosai vágyjanak arra, hogy lelkük olyan tiszta legyen, mint a templom frissen festett, fehér falai.