Rendszerüzenet

Éves ülésének második napján hozott döntéseket az egyházkerület közgyűlése

A Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése 2023. október 28-án tartotta idei ülésének első részét. November 17-én, a közgyűlés második napján több mint 20 beszámolót ismertek meg és fogadtak el a tagok.

Őz Lajos tartotta a Debreceni Református Kollégium Dísztermében rendezett alkalmat megnyitó áhítatot. A Hajdúvidéki Egyházmegye esperese Jézus megdicsőülésének történetét Lukács evangéliumából olvasta fel. Igemagyarázatának kezdetén feltette a kérdést, mit tudunk kezdeni Jézus megdicsőülésével, hiszen ez egy minden értelmet meghaladó esemény. Felhívta a figyelmet arra, hogy Péter, Jakab és János, a szűk tanítványi kör tagjai azért voltak ott, hogy később bizonyságot tegyenek a tapasztalatukról, a korabeli törvények szerint három tanú egybehangzó vallomása bizonyító erővel bír.


Őz Lajos, a Hajdúvidéki Református Egyházmegye esperese

Őz Lajos utalt arra, hogy a tanítványok elaludtak, és hozzájuk hasonlóan mindenkit megkísérthet az elkényelmesedés. „Miután felriadtak, megállapították, jó itt lenniük. Mindeközben figyelmen kívül hagyták, hogy ők csak tanúk. Vissza kellett térniük, hogy elmondják, amit láttak” – fogalmazott az esperes. Őz Lajos végül hangsúlyozta: a tanítványok eljutottak oda, hogy már csak Krisztust látták. „Lehet, hogy jelenleg álomvilágban élünk, de egyszer el kell jutnunk oda, hogy csak és egyedül az Urat lássuk” – tette hozzá.

Az áhítat után Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke köszöntötte Ember Sándort, a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola igazgatóját, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség főgondnokát, aki 25 esztendeje vezeti az iskolát.

Ezt követően került sor az egyházkerület működését érintő döntésekre. A közgyűlés elsőként elfogadta, hogy a Debreceni Református Felsőoktatási Diákotthon – amelynek névváltoztatását már korábban megszavazták – alapító okiratában is Szenci Molnár Albert Református Felsőoktatási Diákotthon legyen.

A folytatásban több mint 20 jelentés elfogadásáról döntött a testület. Itt hangzott el Sajtos Szilárd tábori lelkész beszámolója is az elmúlt egy év történéseiről. Az alezredes elmondta: féléves iraki kiküldetése során építeni tudta a nemzet- és felekezetközi kapcsolatokat közel-keleti keresztényekkel. Emellett az egyházkerületet érintő kiemelt eseményként idézte fel a hódmezővásárhelyi, Hunyadi Jánosról elnevezett helyőrségi kápolna 2023 májusi átadását.


Sajtos Szilárd, református tábori lelkész

Sajtos Szilárd megemlítette, hogy a tábori lelkészi szolgálat megalakulásának 100. évfordulója alkalmából októberben, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott ünnepséget, majd beszámolóját azzal zárta, hogy alezredessé előléptetésével párhuzamosan már az egész északkeleti országrész tábori lelkészi feladatait látja el.

Eleget tett beszámolási kötelezettségének a Debreceni Református Kollégium Igazgatótanácsának elnöke is. Baráth Béla Levente az elmúlt 12 hónapból kiemelte, hogy miután az energiaárak drasztikus emelkedése miatt sok rendezvényhelyszín bezárt Debrecenben, a kollégium épületében megnőtt a kulturális események száma. Itt voltak például a Petőfi Sándor születésének 200., illetve Csokonai Vitéz Mihály születésének 250. évfordulója alkalmából rendezett emlékülések és konferenciák, de Melius Juhász Péterre és a Himnuszra is emlékezett a kollégiumban a város irodalomtörténetet kedvelő közönsége.


Baráth Béla Levente, a Debreceni Református Kollégium Igazgatótanácsának elnöke

A zeneügyi jelentéséért Arany János, az egyházkerület zenei főigazgatója felelt, aki jelentésében a teológiai énekoktatás jelentőségét hangsúlyozta, megjegyezve, hogy már az óvodai nevelésben változtatásokra van szükség, hogy a fiatalok, majdani lelkészek énektudása megfeleljen az elvártaknak. A beszámolóból kiderült, hogy több mint száz énekkar működik az egyházkerület területén, azaz minden negyedik gyülekezetben zajlik ez a szolgálat.

A fiatalok helyzetéről esett szó a debreceni és a szegedi egyetemi gyülekezetek beszámolóiban is. Kovács Gergő, a cívisvárosban szolgáló egyetemi lelkész elmondta: a lelki megújulást és egy szolgálatra kész generáció támogatását tűzték ki célul, ennek érdekében megkezdődött a fiatal vezetők képzése. A szegedi szolgálat helyzetét a Csongrádi Egyházmegye esperese ismertette. Juhász András tájékoztatása szerint egy nyolc lelkipásztor részvételével megalakult csapat vezeti az egyetemi gyülekezeti munkát, és kérte a közgyűlés imádságos támogatását a Keresztpont közösséggel kapcsolatban is, amely egy tanulmányaikat befejezett, egykori egyetemi gyülekezeti tagokból álló közösség.

Ugyancsak egyetemi vonatkozású lelki munka zajlik a Szenci Molnár Albert Református Diákotthonban is, amelynek igazgatója, Sipos Ferenc elmondta: az egész Kárpát-medencéből várnak élő hitű, a tudományos munkát és a közösség építését is fontosnak tartó fiatalokat. A szervezeti felépítéssel kapcsolatban megjegyezte, szoros együttműködésben állnak a Debreceni Egyetemmel.

A további beszámolókat követően, zárásként, pulpitushoz lépett a Magyar Református Diaszpóra Központ igazgatója is. Kocsis Attila tájékoztatott a külföldi országokban működő magyar református közösségek helyzetéről.

A Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűlése ezzel lezárta a 2022 őszétől 2023 őszéig tartó időszakának értékelését.


Fotók: Miskolczi János