Rendszerüzenet

Egy debreceni és egy zilahi pedagógus kapta a Gyarmati-díjat idén

A Tiszántúli Református Egyházkerület Tanácsa 2012-ben alapította meg néhai Gyarmati Gyuláné adományából – végakaratának megfelelően – a Gyarmati-díjat. Ez az egyházkerület legmagasabb kitüntetése azoknak, akik a humán tárgyakban fejtettek ki maradandó tevékenységet. A Debreceni Református Kollégium 2023. november 16-i közgyűlésén egy anyaországi és egy határontúli pedagógust díjaztak.

Az elismerést azon református oktatási intézményekben tanuló diákok vagy ott tanító tanárok kaphatják, akik a magyar nyelv és irodalom vagy történelem tanulásában, tanításában, vagy ezzel kapcsolatos előadói, művészeti, tudományos tevékenységükben kimagasló eredményeket érnek el. Az egyházkerület elnöksége a magyar nyelv és irodalom tanítása, a magyar református nevelés- és oktatásügy területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Gyarmati-díjat adományozott Dr. Kovács Éva, a Zilahi Református Wesselényi Kollégium tanára, valamint Tankó Istvánné, a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma tanára, igazgatóhelyettese részére.

Dr. Kovács Éva Szilágyballán született. A Zilahi Református Wesselényi Kollégiumban érettségizett 2008-ban. Ady Endrével vallja, hogy „aki vagyok, az négy zilahi esztendő által vagyok, más nem lehetek.” Tanulmányait a Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen folytatta református valláspedagógia - magyar nyelv és irodalom szakon. 2006-ban kapta meg tanári diplomáját. 2008-ban pedig pásztorálpszichológiából szerzett mester fokozatot. Az egyetem befejezése után először a Zsoboki, majd a Szilágylompérti Általános Iskola magyar szakos tanára volt. 2014-ben nagy álma teljesült, amikor egykori iskolája, a Zilahi Református Kollégium meghívta magyartanárnak.


Dr. Kovács Éva

A tanítás mellett idejének nagy részét most is a diákokra fordítja. Tehetséggondozó csoportot vezet, versenyekre készíti fel – sikeresen – tanítványait. Szervezője a Költőink ihletésében címet viselő megyei versenynek. A Kányádi Sándor országos szavalóverseny értékelő bizottságának elnöke. Diákjaiban igyekszik tudatosítani, hogy az irodalom kultúránk egy igen széles szelete, de nem az egyetlen, ennek jegyében színházlátogatásokat, tematikus kirándulásokat szervez, ezzel a közösségépítés mellett a tárgyi kultúra, nemzeti hagyományaink iránti szeretet felkeltése a célja. Nemzetközi, országos, valamint megyei versenyek és vizsgák tételszerkesztője. 2021 óta a magyar nyelv és irodalom tanítását segítő módszertani útmutató szerkesztőbizottságának tagja. Aktívan vesz részt a magyartanárok országos szintű központi bizottságának munkájában is. Széleskörű tanári tevékenysége mellett tudományos munkát is végez: kutatási területe a kora újkori prédikáció: Geleji Katona István életműve. Tudományos tevékenységének fontos mérföld köve, hogy 2017-ben „summa cum laude” minősítéssel az irodalomtudományok doktora lett.   Az elmúlt évek során számtalan publikációja jelent meg hazai és nemzetközi kiadványokban. Doktori tézisei könyv formában is napvilágot láttak. 2009 óta a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Református Vallástanárképző Karán nyelvhelyességet oktat. Dr. Kovács Éva nagyhatású szakmai tevékenységének üzenete, hogy nincs meghátrálás, csak szorgalommal, hittel, emberséggel való helytállás; nincs lankadás, csak napról napra való küzdés, szorgos munkálkodás.


Az elismerést Molnár János, az egyházkerület főgondnoka adta át Dr. Kovács Éva részére

Tankó Istvánné Berettyóújfaluban született. A helyi Arany János Gimnáziumban érettségizett. Tanulmányait Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen folytatta, ahol 1985-ben szerzett magyar-történelem szakos középiskolai tanári oklevelet. A középiskolai tanári munkája mellett a Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárában is dolgozott levéltárosként. Több évtizedes pedagógusi pályájából immár 25 évet a református oktatás szolgálatában töltött. 1998 és 2002 között a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának óraadója volt. 2001-től az újraindított Dóczy Gimnázium magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanára, 2005-től igazgatóhelyettese.


Tankó Istvánné

Gimnáziumi tanári és vezetői munkája mellett széleskörű szakmai-pedagógiai tevékenységet végez. 2015-től a Református Pedagógiai Intézet tantárgygondozó szaktanácsadója. Szakterülete: új módszerek a magyar nyelv és irodalom oktatásában, valamint oktatási segédanyagok fejlesztése. 2017-ben felkérést kapott a Református Tananyagfejlesztő Csoport munkájában való részvételre. 2019-től az új Nemzeti Alaptanterv és Kerettanterv összeállításán dolgozó munkacsoport tagja. Az Oktatási Hivatal megbízásából társszerzőként dolgozott a Színes irodalom köteteinek átdolgozásán. Mindemellett átdolgozta a 9-11. évfolyamok tankönyveihez tartozó irodalmi szöveggyűjteményeket. Közreműködött a magyarnyelv tankönyvek és munkafüzetek elkészítésében és ellenőrzésében, valamint az emelt szintű érettségihez készült irodalmi és nyelvtani kiadványok lektorálásában is. Magas szintű tanári munkáját a tanulók iránti szeretet és empátia határozza meg. Értő és érző figyelemmel fordul diákjai felé, segítve őket abban, hogy kiteljesítsék tehetségüket. Nagy hangsúlyt helyez az irodalmi élmények személyessé tételére és arra, hogy az olvasottság a diákok intellektusa mellett szemléletmódjukat is gazdagítsa, az életben való tájékozódásukat segítse. Tankó Istvánné munkájában együttesen van jelen a magas szakmai színvonal és a keresztyén hitben gyökerező pedagógiai látásmód, amelynek alaptétele a tanár és tanítvány közötti kölcsönös bizalom. Vezetői, tanterv- és tananyagfejlesztői tevékenysége mellett a tanári katedrán teljesedik ki pedagógiai munkája, aminek meghatározó eleme a nevelés és tanítás egysége és összhangja. Ennek egyértelmű megnyilvánulása, hogy ebben a tanévben vezetői munkája mellett kilencedik, kezdő évfolyamon osztályfőnöki megbízást vállalt.


Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, Tankó Istvánné és Molnár János főgondnok

A díjazottaknak gratulálunk, további munkájához sok sikert kívánunk, Isten áldásával!