Rendszerüzenet

Tovább erősíti portugál kapcsolatait a Debreceni Református Hittudományi Egyetem

Portugáliába látogatott Baráth Béla Levente, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora. Az intézmény vezetője Bejában az Erasmus-szerződés meghosszabbításáról, a faroi Algarve-i Egyetemen pedig új együttműködési megállapodás megkötéséről tárgyalt.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem kiemelt célkitűzése nemzetközi kapcsolatainak erősítése, hogy a hallgatók és oktatók külföldi egyetemeken szerezhessenek szakmai tapasztalatokat, valamint, hogy a partnerintézményekből mind többen tanuljanak és oktassanak Debrecenben. E célok elérésének egyik legfontosabb eszköze az Európai Unió Erasmus+ programja, amely ösztöndíjakat biztosít a hallgatói és oktatói mobilitáshoz. E célkitűzések megvalósításának előmozdítása érdekében az egyetem delegációja 2023 októberében Portugáliába látogatott, hogy erősítse a kapcsolatot egy ottani partnerintézményével és tárgyaljon egy új, kétoldalú kapcsolat létesítéséről. A küldöttség tagja volt Baráth Béla Levente rektor mellett Gonda László nemzetközi kapcsolatokért is felelős rektorhelyettes és Kőszeghy Attila külügyi referens.

A DRHE egyik régi partnere a Portugália Alentejo tartományában fekvő Beja városában működő Institute Polytechnic of Beja. Az elmúlt évtizedben a Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet 11 oktatója és 2 hallgatója volt vendége a portugál főiskola Pedagógiai Karának és 4 bejai oktató is tartott vendégelőadásokat Debrecenben. Most először történt meg azonban, hogy a DRHE rektora látogatást tett ebben az intézményben.

Maria de Fátima Nunes de Carvalho elnök (rektor) és Baráth Béla Levente rektor megbeszélése során mindkét fél megerősítette a több éve fennálló bilaterális kapcsolatok tovább folytatásának szándékát. Az intézmények vezetői megegyeztek azokban a keretszámokban, amelyek között a jövőben hallgatói és oktatói cserekapcsolatainkat szeretnék működtetni és megállapodtak az Erasmus+ bilaterális szerződés meghosszabbításáról 2029-ig. Maria Inês de Campos de Sousa Faria, a Padagógiai Kar igazgatója (dékánja) és munkatársai bemutatták az intézményt, Maria Cristina Vilhena Revez Pereira Palma, a Nemzetközi Iroda vezetője pedig a főiskola külkapcsolatairól tájékoztatta a debreceni delegációt. Ezt követően Baráth Béla Levente debreceni látogatásra invitálta partnerintézmény elnökét és munkatársait.

A látogatás másik állomása a dél-portugáliai Faro városa volt. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem is tagja az európai tanítóképző intézeteket összefogó Kastalia Hálózatnak. Ennek a szervezetnek a keretében történt meg a kapcsolatfelvétel az Algarve-i Egyetemmel (University of Algarve) és mindkét fél nyitottnak mutatkozott a kapcsolatok elmélyítésére.  A DRHE és az Algarve-i Egyetem (UALG) között bilaterális szerződés tehát eddig még nem volt, ennek elérése volt a hazai delegáció kiutazásának egyik célja.

Az UALG rektora és vezetői szívesen vették a debreceni fél javaslatát a kétoldalú szerződés megkötésére, amely lehetővé teszi a hallgatók és oktatók számára, hogy Portugálián belül egy újabb, nagyobb egyetemet is megcélozzanak az Erasmus+ ösztöndíjak felhasználásával. Baráth Béla Levente és Paulo Águas rektor megbeszélése során bemutatták intézményeiket és megállapodtak abban, hogy a kétoldalú Erasmus+ szerződés kölcsönösen előnyös mindkét fél számára, és rögzítették annak keretszámait. A szerződés lehetővé teszi, hogy a jövőben tanévenként két hallgató és két oktató utazhasson ki a 10 000 hallgatóval és 300 oktatóval, 4 kampuszon működő portugál egyetemre, valamint ugyanennyien tanulhassanak és oktathassanak a DRHE-n.

A delegáció tagjai tárgyalásokat folytattak Antónia Lacerdaval, a Pedagógiai és Kommunikációs Kar igazgatójával (dékánjával), találkoztak a kar oktatóival és megismerkedtek a partnerintézmény működésével. A Marleni Dias Pereira de Azovedoval, az egyetem Nemzetközi Irodájának vezetőjével és Rosana Corga Fernandes Duraoval, a kar Erasmus-koordinátorával folytatott tárgyalások során megegyezés született a bilaterális Erasmus+ szerződés tartalmi részleteiről is. A delegáció programjáról Maria Isabel Mendonça Orega professzor gondoskodott, aki a Kastalia Hálozatban képviseli a faroi egyetemet.

Így a Debreceni Református Hittudományi Egyetem polgárai a jövőben immár két magas színvonalú képzést nyújtó portugál felsőoktatási intézményben bővíthetik szakmai ismereteiket és szerezhetnek nemzetközi tapasztalatokat, angol nyelven.


DRHE Külügyi Csoport